Miloš Kaplan zemřel


Psát v našem věku nekrolog kamarádovi je víc než smutné, ale smrt je součástí života, stejně jako jeho krásné i temné prožitky. Obojí naplňovaly dny Milošova života přebohatě. Váhavý střelec, „suchohumorný“ glosátor, zadumaný mručivec, věrný posluchač kaktusových debat a dobré muziky, naivní snílek, skromný parťák na cestách – těch různých poloh, které Miloš představoval by se dala vyjmenovat ještě spousta. Jedna však vyčnívá nade všemi – jedinečný znalec botaniky, zvláště pak kaktusů severního Mexika a jihozápadu USA. Miloš nebyl z těch, kteří s radostí a nadšením sdělují své poznatky na přednáškách, píší články… Ne proto, že by nechtěl, ale proto, že mu nebylo dáno, prostě to neuměl. Za to všichni, kdož se mu dostali pod kůži, byli odměněni vrchovatě jeho znalostmi, nadšením pro milované eskobárky a epišky a také troškou vizionářství jak to s těmi kaktusy vlastně od počátku bylo. Miloš měl hluboké znalosti z mnoha přírodovědných oborů a dar syntézy, což jej vedlo k položení základů některých úvah, na něž s úctou navazujeme.

Zdaleka ne všichni, kdo čtou tyto řádky, znali Miloše Kaplana. Je o to větší smůlou a tragédií, že se snažíme přiblížit jeho život veřejnosti až v posledním připomenutí zapříčiněném jeho nenadálým skonem. Miloš byl opravdu výjimečnou osobností se všemi pozitivy a negativy, které takto vyhraněná osobnost nese. Jeho veskrze čistá duše se k posledku jen velmi těžce vyrovnávala s bytím na tomto světě a tak všichni kdož jsme ho znali, věříme, že je mu neskonale lépe. Zanechal tu Vilmu, malou Madlenku a řadu kamarádů. Zanechal zde však i velmi zřetelnou stopu jako člověk, botanik a přítel s obrovským myšlenkovým přesahem.

Bude nám smutno, Milošku!


Mgr. Miloš Kaplan

Narodil se 9. listopadu 1969 v Jaroměři, kde také vystudoval gymnázium. Úspěšně absolvoval studium systematické botaniky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1990 se na poloviční úvazek staral (spolu s Petrem Pavelkou) o sbírku kaktusů a sukulentů v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK, Na Slupi v Praze. Za kaktusy se vypravil 3x do Mexika a naposledy v červenci 2005 za kaktusy na jihozápad USA. Je spoluautorem popisu nádherné eskobárie, kterou také spoluobjevil - Escobaria grata Kaplan, Kunte, Šnicer. Miloš zemřel dne 16. března 2006 v Kladně.


Libor Kunte, Jarda Šnicer
 

(C)

zpět