Prvomájové otevírání skleníků v Chrudimi


 

Opět tradičně – se 1. května v 10 hodin ráno potkáme na středověkém chrudimském náměstí u kašny, společně pozdravíme jarní sluníčko a pětiminutovou procházkou se projdeme k městskému muzeu, kde je připravena přednáška

„Brazilské dobrodružství“

 

Vyprávět a promítat své obrázky ze své cesty po Brazílii přijedou Rudy Krajča a Naďa Vykydalová z Brna. Povídání bude zaměřeno na příhody z cesty, na kouzelnou přírodu i bezprostřední domorodce z brazilského vnitrozemí.

Poobědvat lze v restauraci v místě přednášky. Po obědě proběhne výměnná i prodejní kaktusová miniburza, která bude uzavírat prvomájovou akci „Otevírání skleníků“. Při té příležitosti se určitě chopí své příležitosti echinocereusy, aby ve sbírce u Pavlíčků předvedly své atraktivní květy!


Na vaší účast se těší představenstvo Spolku pěstitelů kaktusů Chrudim.

Obrázky: Naďa Vykydalová
Text: Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz
 

(C)

zpět