Zajímá vás chov akvarijních a terarijních zvířat, pěstování orchidejí, kaktusů, exotická fauna a flóra?

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích

otevírá nový studijní obor

Biologie a ochrana zájmových organismů

Zaměření studia:

  • Biologie, ekologie, etologie, fyziologie, systematika a geografické rozšíření rostlin i živočichů, vyskytujících se v chovech a pěstírnách
  • Praktické zásady chovu a pěstování, základy rostlinolékařství a zoohygieny
  • Legislativa (mezinárodní úmluvy, zákon na ochranu přírody, zákon proti týrání)
  • Obchod se zájmovými organismy se zaměřením na mezinárodní pravidla (CITES, směrnice EU apod.)

V rámci oboru bude kladen důraz též na zvládnutí dvou cizích jazyků (jeden z nich bude angličtina).

Uplatnění:
             Komerční chovy zvířat a pěstírny sbírkových rostlin, firmy zabývající se obchodem, dovozem a vývozem zájmových organismů, zoologické a botanické zahrady, specializované výzkumné laboratoře, specialisté ve státních institucích (Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, referáty životního prostředí, celní orgány).

Struktura studia:

  • Spolupráce: Biologická fakulta JU, další fakulty a VŠ
  • Specializované přednášky budou vedeny externisty
  • Praxe: ZOO, botanické zahrady, pěstírny, specializované úřady státní správy…
  • Kreditní systém – od 2. ročníku možnost volby předmětů podle zájmu
  • Obor je koncipován jako tříletý bakalářský, s možností pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu.

Přihlášky do oboru zasílejte na studijní oddělení Zemědělské fakulty, Studentská 13, 370 05 České Budějovice. Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2006.

Současně je připravován magisterský studijní program i pro absolventy bakalářského studia příbuzných oborů. Tento program je v současnosti v akreditačním řízení, sledujte www stránky.

WWW stránky oboru:
http://www.zf.jcu.cz/public/departments/kek/hobby/index2.htmLeták ve formátu PDF (60 kB)

 

(C)

zpět