Otakar Sadovský 

KAKTUSÁŘI

Část XXVIII.


Dokonalé odhalení všech uvedených pseudonymů dnes již není možné, k pochopení však postačí pravá jména hlavních postav tohoto čtení.
 
Ario Karpus - A. V. Frič
Nesmel (Nechtěl) - p. Musil
Kristát - p. Chronc
ing. Nopál - ing. Václavík, majitel autoškoly v Brně
dr. Heros - dr. Fleischer (otec Zdeňka Fleischera)
Hariota - Sadovský
Solis - p. Krejčí (?)
dr. Islaya - dr. Schütz
Matukána – (?)
Stapel - p. Papírník z Žabovřesk

…“A prosím Vás, co s těmi rostlinami děláte?”
“Pěstuji je a rostou znamenitě!”
“Kolik rostlin ještě máte z oněch, které jste koupil u Solise?”
“Mám všechny. Já kaktusy neprodávám”, řekl stařec udiveně

VII. Nová hvězda na obzoru

Tato kapitola byla v Sadovského rukopise jako jediná napsána na stroji. Je to vlastně jiná (i když podobná) verze dvou předchozích kapitol. V zájmu historické přesnosti tedy uvádíme obě verze.

Importované kaktusy počaly brněnské kaktusáře znepokojovati. Sám předseda Rebut ztratil během dvou měsíců dvacet rostlin, když je přenesl uprostřed léta do své advokátní kanceláře a umístil je u okna v šesti skleníčcích. Také Solis měl ztráty. Pěstitelé salátů škodolibě se usmívali a Hariota nebyl nijak potěšen, že mu Karpus pošle další zásilku importů.

To se však nestalo. Asi za týden místo balíků došel Karpusův dopis: Milý pane Harioto, teď se musíte rozhodnout: Buď pro mne, nebo pro Islaju, který darebácky se pokusil zničit mne finančně. Jste-li mým přítelem, okamžitě s Islajou veškeré styky přerušte. Na vysvětlenou: Vy víte, že jsem Islajovi svěřil asteriasy, aby je rozprodal v Německu a ve Švýcarsku. Islaja však všechny prodal jedné švýcarské firmě, s níž uzavřel dohodu, že dodá další rostliny. Protože však firma mu nedala zálohu, nabídl prý Haagemu svou průhonickou sbírku za 80.000 korun. Matukána se domnívá, že Islaja objedná asteriasy u Haageho. Nepřerušíte-li s Islajou přátelství, je pro Vás Ďáblinka tabu a já nepošlu Vám už ani trn. Karpus.

Odpoledne došla první velká zásilka mexických kaktusů z Erfurtu, jíž Haage zaútočil na bašty Ďáblinky. Poslal do boje 120 nádherných rostlin za třetinu ceny, kterou by byl požadoval Karpus. Mezi nimi bylo též dvacet asteriasů, které si ponechal Hariota, ostatních sto kusů zakoupil Josef Stapel, o němž se Hariota domníval, že je obchodníkem s květinami. Stapel byl málomluvný štíhlý muž vyšší postavy a Hariota ještě nikdy o něm neslyšel. Snad byl šedesátníkem, mohl však býti i starší. Teprve když odešel, napadlo Hariotu, že se měl zeptat, kde bydlí.

Večer zasedl k psacímu stroji a napsal Karpusovi:

Váš dopis mne překvapil. Pravdou je, že v mé přítomnosti Haage nabídl Islajovi onen vysoký obnos za průhonické sbírky, Islaja však odmítl kaktusy prodat. To Haageho velmi roztrpčilo. Naprosto nevěřím, že by Islaja pro kohokoliv objednával asteriasy. Také by je neobjednával u Haageho, ale přímo u inženýra Castaněda, který po Vašem odjezdu začal sám tyto rostliny na svých pozemcích sbírati a je prodávati. Myslím, že se s Islajou rozcházíte docela zbytečně a já ovšem bez Vašeho pozvání napříště do Ďáblinky nevkročím. Hariota.

Karpusův dopis vyvolal na členské schůzi pobouření. Solis i jiní žádali, aby importní kaktusy byly objednávány z Erfurtu. Na schůzi přítomný Jan Nechtěl si vyžádal pravidelnou dodávku 150 importů pro své květinářství na Zelném trhu a stal se jedním z nejúčinnějších propagátorů moravského kaktusářství. Obsadiv Moravu pronikl Haage brzo pomocí nově založeného Islajova spolku i do samé Prahy.

Ceny importovaných kaktusů však klesaly den ode dne, neboť indiáni na svých územích začali vhodně veliké kaktusy rovněž sbírati a nabízeti je v přístavech, kde je od nich kupovali námořníci, aby zdarma je dopravili do Evropy a zde dobře prodali. Obchodní parníky dopravily leckdy velké množství beden kaktusů koupených od indiánů, mezi nimiž byly i zcela nové druhy.

Karpus pozdě si uvědomil, že jeho snaha býti výhradně importérem asteriasů z Castanědových nalezišť ztroskotala o hrabivost jiných lovců kaktusů, kteří o ceně asteriasů nějak se dozvěděli. Ďáblinka osiřela. Karpus přemýšlel, jak by čelil isolaci, do které tak náhle se dostal. Chtěl být vědcem, chtěl něco mimořádného objevit – jal se tedy křížit jednotlivé druhy astrofyt – což už prováděl také Hariota. Karpus však chtěl už v druhé generaci křížení získati nové krásnější druhy, které už předem nazval Prago-Hybridy. Napsal, že tyto Pragohybridy nemají nic společného s křížením tří druhů astrofyt provedené koncem minulého století francouzským abbém Beguinem, protože prý tento muž nepracoval s rostlinami druhově čistými. Karpus studoval Mendlovy zákony o dědičnosti, nijak si však neuvědomil, že všechna Mendlova křížení byla provedena vždy v rozsahu dvou odchylek u téhož druhu rostliny. 

Ve druhé generaci kříženců obdržel Karpus nejrůznější formy astrofyt, avšak ani jedinou rostlinu, která by se alespoň trochu podobala nebo dokonce předčila “čistokrevné rodiče”. Karpus psal potom na všechny botanické ústavy, že se mu podařilo prokázat neplatnost Mendelových zákonů a utržil si ovšem tehdy ostudu, protože už tehdy bylo známo, že pro druhou generaci kříženců druhových mendelovské zákony neplatí. I vydal se Karpus na poslední svou zámořskou cestu – tentokráte opět do Jižní Ameriky, kde opět objevil mnoho nových druhů – salátově zelených, jak sám říkával. Ač přivezl mnoho kaktusů, mezi nimiž byly i stohlavá gymnocalycia, úspěchu se už nedožil. Evropský trh byl saturován rostlinami dováženými ve velkém počtu jak z Mexika, tak z Jižní Ameriky. Jihoamerické importy rostly u nás velmi snadno a svými pestrými květy začaly vytlačovat kaktusy mexické. Ještě však kolem r. 1930 dopravil H. W. Viereck do Evropy přes sto tisíc Astrophytum myriostigma a další tisíce exemplářů ostatních druhů, čímž se domohl takového majetku, že si v Meklenbursku zakoupil velkostatek. Dosáhl sběrem kaktusů rychleji bohatství, než jeho dobrodružní příbuzní, kteří po prohrané první světové válce šli hledat štěstí do Kanady jako zlatokopové.

Mezi lovci kaktusů nezřídka však vznikaly nechutné spory. Obviňovali se navzájem u mexických úřadů, že barbarsky ten či onen ničí přírodní krásy a vykrádá naleziště do poslední rostliny. Nebyla to ovšem pravda, protože v přírodě rostoucí kaktusy nejsou tak vzhledné jako jejich bratři pěstění v evropských sklenících, úřady však vydaly přísnější zákazy sběru rostlin i jejich semen, povolovaly však sběr čehokoliv, kdo za povolení řádně zaplatil a měl u úřadu známou osobu, kterou ovšem obyčejně musel podplatit také. Na štěstí v té době už v Evropě vzniklo tolik pěstitelských firem a také tolik kaktusářů pěstujících kaktusy z importovaných semen, že poptávka po importovaných rostlinách rychle klesala. Kupovaly se jen nově objevené druhy a importovaná semena oněch velkých druhů, které v Evropě dosud nikdy nekvetly.

Brněnský spolek rostl počtem i zkušenostmi. Jeho centrem se staly skleníky pro pěstění kaktusů, které v okolí Brna postavil Heros. Zde vznikla také nová masová kultura kaktusových semenáčků. Na jaře vysazoval urostlejší rostliny přímo do substrátu pařeniště, které ve volné půdě rychleji rostly než v hrnkové kultuře. Uprostřed podzimu je vyryl, odstranil z kořenů hlínu a nastavěl pěkně jeden vedle druhého do připravených dřevěných truhlíků, kde poblíž skla nebo i pod parapetem ve skleníku přezimovaly až do polovice února. V té době Heros všem semenáčkům sestříhal kořeny a znovu je nastavěl do bedničky. Do 15. dubna zatoužily rostliny tak mocně po vláze, že na zbytcích kořenů vytvořily bohatou spleť nových hledacích kořínků – a to byla vhodná doba, aby znovu byly nasázeny do substrátu pařeniště. Heros říkal, že pěstuje odolné pravokořenné rostliny. Nerostly příliš rychle, protože Heros mnoho větral a tím teplotu pod pařeništními okny velmi snižoval, rostlinky však byly odolné a kaktusáři rádi je kupovali. Později Heros zavrhl dřevěné bedničky a nahradil je plechovými. Byl to věru revoluční čin, neboť dosavad všeobecně se věřilo, že kořeny všech rostlin potřebují, aby stěnou hrnku nebo bedničky prolínal k nim vzduch. Kaktusy i jiné rostliny rostly však mnohem lépe v plechových podnosech a upravených konservových krabicích, protože jejich stěny nebyly ochlazovány odpařující se vodou. Heros později v těchto plechovkách se zdarem pěstil perské bramboříky ba i orchideje.

Konec 28. dílu 
(pokračování příště)

Díl 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz  
 
 

(C)

zpět