Firma Kakteen-Haage


Kdo by neznal jméno Haage, které je už více jak 180 let spojeno s kaktusy. Před rokem 1989 se často jezdívalo za kaktusy do bývalého NDR, kde se v Erfurtu s jistými riziky nějaké ty kaktusy daly sehnat. Kaktusáři našli cenné informace v knihách, které napsal Walter Haage, ale hlavně se daly sehnat i u nás. Ještě dnes je hledaná kniha „Kakteen von A-Z” nebo „Kakteensterne - Die Astrophyten”, kterou napsal společně se Sadovským. Historie rodinné firmy má ojediněle dlouhou tradici, kterou nemá nikdo jiný na světě.

První dovezené kaktusy z Ameriky byly dostupné především pro bohaté šlechtice, kteří chtěli mít něco exotického z Nového světa. Původně vzácné kytky v královských nebo knížecích sklenících okouzlily mnoho dalších lidí. O jejich pěstování a rozmnožování ve šlechtických sbírkách se starali s lepším či horším úspěchem především jejich zahradníci. Pro získání více nových druhů se postupně pořádaly sběratelské cesty. Začátkem 19. století značně stoupl zájem o pěstování kaktusů a tak vznikají po Evropě nově založené firmy zabývající se pěstováním a prodejem těchto exotických rostlin. Zcela ojedinělou pozici na tomto poli zaujímá zahradnická firma Haage z Erfurtu.

Pohled na firmu Friedrich Adolph Haage jun. v roce 1852

Zahradničení v rodině Haage má dlouholetou tradici ještě dříve, než byla založena firma zabývající se pěstováním a prodejem kaktusů. Rod Haage žil v Erfurtu už od 17. století. Všichni předci byli zahradníky a zahradničením se zabývají potomci dodnes:

 • Hans Peter Haage (1660-1725) – od 1685 do 1725 samostatný zahradník v Erfurtu.

 • Martin Haage (1695-1771) – od 1725 do 1771 samostatný zahradník.

 • Johann Heinrich Haage (1737-1803) – v Erfurtu samostatně od 1785 do 1803.

 • Johann Nikolaus Haage (1766-1814) – prodej semen, umění jako obchodní zahradník v Erfurtu v letech 1793-1814.

 

Friedrich Adolph Haage jun. (1796-1866) – učil se ve dvorním zahradnictví v Drážďanech, v roce 1813 se mu podařilo přivést do květu „Královnu noci” – Selenicereus grandiflorus právě v době zahradních slavností saského krále. Král byl potěšen a daroval svému zahradníku odnož, kterou si přivezl do Erfurtu, kde založil v roce 1822 kaktusovou firmu Kakteen-Haage. Byl dobrým pěstitelem se širokým rozhledem, zavedl zásilkový prodej, založil sbírku kaktusů, která se pozvolna rozrůstala a kde se časem objevují všechny novinky. Byl první, kdo využil reklamy v novinách. Už dva roky po založení firmy vydal svůj první seznam ve 250 výtiscích, které rozeslal známým zájemcům mezi nimi např. Goethe, Liszt nebo Humboldt a další. Byl velmi aktivní a dobře známý ve veřejném životě. Společně s ostatními zahradníky založil zahradnickou asociaci v Erfurtu, kde se stal později Čestným ředitel této asociace. Zahradnictví provozoval do své smrti v roce 1866.  
  Gustav Ferdinand Haage (1830-1921) – syn a následník přebral firmu, sbíral a budoval dále kolekci kaktusů, obchodoval s uměním a kaktusy v letech 1866-1888. Brzy však nastaly potíže, v rámci stavby železnice a dalších komplikací v roce 1870 ruší částečně provoz firmy. Proto brzo z obchodu odešel a předal společnost svému synovi.
Friedrich Ferdinand Haage (1859-1930) – po učení byl na zaučenou v Anglii, kde vedl provoz, v roce 1888 přebral firmu v Erfurtu. V roce 1903 našel nové vhodné pozemky, kde podnik přemístil, který je zde dodnes. Využil kontaktů i svého dědečka a vyvážel rostliny i semena do Anglie a Ruska. Reprezentoval firmu na každé důležité přehlídce v Německu, stejně jako v cizích zemích. Za jeho vedení získala firma značné proslulosti. První světová válka přerušila zahraniční obchod a sbírka kaktusů hodně utrpěla. Ve válce padl jeho nejstarší syn a firmu přebral mladší syn Walther.  
  Walther Haage (1899-1992) – zřekl se botanického studia, ale dodělal si profesi zahradníka, po učebních letech a pobytu na zkušené ve Stuttgartu, Belgii a Švédsku, převzal po první světové válce firmu ve špatném stavu. Za cíl si stanovil kompletní přestavbu společnosti, vzdor inflaci financoval četné výpravy za kaktusy (např. Frič, Buxbaum, Lembke, Viereck nebo Backeberg), byl vynikající šlechtitel kaktusů a autor mnoha populárních i vědeckých knih o kaktusech. Za druhé světové války zachránil cenné kaktusy a po válce obnovuje specializaci podniku na kaktusy a produkci semen. V roce 1961 uhájil v bývalé NDR provoz ze státní účastí, avšak roku 1972 byl podnik plně zestátněn. V podniku zůstal jako vedoucí šlechtění a výroby osiva do svých 82 let. Roku 1990 mu uděluje IOS ocenění „Zlatý kaktus” za zásluhy a popularizaci kaktusů.

Publikace:

 • Euphorbia - Die Welt der Pflanze - Auriga Verlag Volkwang 1930
 • Freude mit Kakteen - Neumannverlag Radebeul 1954
 • Kakteensterne - Die Astrophyten - Neumannverlag Radebeul-Berlin 1957
 • Schöne Kakteen richtig Pflegen - Neumannverlag Radebeul 1962, 1965, 1969, 1976, 1980, 1987
 • Das Praktische Kakteenbuch in Farbe - Neumannverlag Radebeul 1961
 • Kakteen von A-Z - Das Kakteenlexikon - Neumannverlag Radebeul 1981

Hans-Friedrich Haage (*1942) – vystudoval zahradnictví na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Do zahradnictví v Erfurtu nastoupil roku 1969, od roku 1972 byl jako vedoucí oddělení kaktusů. Po 19 letech roce 1990 vykoupil státní podíl a získává firmu zpět, kde se stává vedoucím. Zvláště jeho otce Walthera velmi potěšilo, že získal firmu zpět do rodinného majetku. Zavedl nový způsob odbytu, rozšiřuje sortiment, firma opět prosperuje, autor několika knih.

Publikace:

 • Kakteen - Neumanns Ratschläge - Neumannverlag Radebeul 1993
 • Kakteen - Ratgeber für Kakteenfreunde - Ulmer Verlag Stuttgart 1998
 • Kakteen - Ulmer Verlag Stuttgart 2002
 
 

Ulrich Haage (*1970) – na několik let odjel na zkušenou do několika zahradnictví v Německu, Belgii a Guatemaly. Získával praktické zkušenosti v zahradnictví a marketinku v Royal Botanic Garden, Kew nebo městské sbírce v Zürichu. V roce 1996 přebral po otci ve firmě provoz a může pokračovat v rodinné tradici. Autor několika knih, spolu s Dr. Werner Hoffmannem vydává roku 1997 např. kaktusářskou kuchařku nebo cestopis Nový svět.

Publikace:

 • Kakteen zum anbeißen
 • Das kleine Kakteenkochbuch - Kakteen-Haage Erfurt 1997
 • Neue Welt 1998

Se jménem Haage je spojeno mnoho druhů kaktusů. Friedrich Ferdinand Haage uvádí v katalogu mnoho novinek, které pak nesou jeho jméno jako autora popisu. Nejznámější je např. Echinocactus leninghausii, který byl později překombinován do rodů Eriocactus, Notocactus nebo Parodia, druh který zná snad každý kaktusář. Po Waltheru Haage je popsaný dokonce rod Haageocereus a několik dalších druhů jako Monvillea haageana, Mammillaria haageana, Lobivia haageana, Digitorebutia haagei atd. Dokonce A. V. Frič popsal nový rod Haagea, avšak tento název je dnes neplatný, stejně jako spoustu dalších druhů. Ve své databázi citací z čeledi Cactaceae jsem našel 634 položek, kde se vyskytuje jméno Haage, ať už u platných či neplatných názvů.

Firma Kakteen-Haage se od svého založení v roce 1822 do dnešních dnů zcela určitě zapsala velkou propagací na poli kaktusářském. Jen díky nezvykle dlouhé zahradnické tradici, dobrému vedení, lásce k rostlinám, studiím, presentaci firmy a dalších aspektů, může podnik takto dlouho přetrvat a prosperovat. Nezbývá než vyjádřit zvláštní uznání za všechno, co pro světové kaktusářství zahradnictví Kakteen-Haage v Erfurtu udělalo. Na internetových stránkách firmy Kakteen-Haage můžete najít další zajímavé informace jak o firmě, tak o kaktusech, titulní strany starších katalogů nebo knih apod. 

Chcete-li si stáhnout třeba nový katalog, zkuste to na adrese:
http://www.kakteen-haage.com/index.htm


Lumír Král
e-mail: lumir.kral@iol.cz 
 

(C)

zpět