Haworthiad 2006

časopis zaměřený zejména na rod Haworthia


Haworthiad je časopis vydávaný Haworthia Society v Anglii.Vznikl v roce 1986 jako jednoduchý neilustrovaný buletin o dvanácti stranách A5 a postupně se vyvíjel až do dnešní podoby. Nyní vychází třikrát ročně, v únoru, červnu a říjnu. Každé číslo obsahuje asi čtyřicet stran v tvrdším obalu, s barevnými i černobílými fotografiemi a kresbami.

Obsahově má uspokojit své členy, což jsou ve většině pěstitelé, a proto je Haworthiad zaměřena na pěstování a množení. Nezapomíná se ani na členy s hlubším zájmem, kteří najdou například články o studiu v přírodě od mezinárodně uznávaných autorů. Ti, kteří hledají výstavní fotografie, budou pravděpodobně zklamáni. Haworthiad slouží především jako tiskové fórum na výměnu informací a názorů mezi svými členy. Cílem je propojit milovníky rodu Haworthia z celého světa. Zpočátku se společnost zaměřovala pouze na rod Haworthia, ale zájem se rozšířil i na příbuzné rody: Aloe, Astroloba, Bulbine, Chortolirion, Gasteria a v současné době stále větší popularitu získávají hybridy a kultivary.

Od 60. let minulého století vzniklo několik specializovaných společností na různé sukulentní skupiny rostlin. Alan Scott Akers jako první uznal, že si Haworthia zaslouží svou vlastní skupinu a v 1986 hledal podporu ke svému záměru. Společnost nazvaná The Haworthia Society byla výsledkem jeho snahy. Sám se stal jejím předsedou a vydavatelem oběžníku, který se od roku 1989 jmenuje "Haworthiad".  Z šestnácti původních členů pocházeli jeden z USA, jeden z Itálie a zbytek z Anglie. V dnešní době má společnost mezinárodní zástupce po celém světě, kteří mohou přijímat platby za členství v místní měně. V současnosti pracují zástupci v USA, Novém Zélandu, Holandsku, Austrálii, Jižní Africe, Francii, Německu, Belgii a Rusku. A od 2005 také v ČR. V současné době tvoří členové z Anglie asi 40% členské základny, 60% pochází ze zahraničí z asi dvaceti různých států.

Vývoj nebyl jednoduchý a v červenci 1992 bylo navrženo rozpuštění společnosti pro nedostatek příspěvků - většinu článků tvořily přetisky z jiných časopisů. Několik členů za velkého přispění Grahama Walkera s tím nesouhlasilo a v lednu 1993 vznikl nový výbor společnosti. V roce 2000 se oddělil Harry Mays a začal vydávat “konkurenční” časopis Alsterworthia. Založil i vlastní společnost Alsterworthia International, která má dnes v ČR 18 členů, a od svého vzniku ji zastupuje Petr Pavelka, stejně jako právě představovanou The Haworthia Society, jež nyní funguje pod vedením Dorothy Minors.


Členský příspěvek činí 570 Kč (pro státy EU €19) 
zájemci o členství se mohou obrátit na adresu:

Mgr. Petr Pavelka
Toužimská 670
199 00 Praha- Letňany
pavelka@palkowitschia.cz

http://www.haworthia.org/haworthiad.html 

 

 

(C)

zpět