Otakar Sadovský 

KAKTUSÁŘI

Část XXVI.


Dokonalé odhalení všech uvedených pseudonymů dnes již není možné, k pochopení však postačí pravá jména hlavních postav tohoto čtení.
 
Ario Karpus - A. V. Frič
Nesmel (Nechtěl) - p. Musil
Kristát - p. Chronc
ing. Nopál - ing. Václavík, majitel autoškoly v Brně
dr. Heros - dr. Fleischer (otec Zdeňka Fleischera)
Hariota - Sadovský
Solis - p. Krejčí (?)
dr. Islaya - dr. Schütz
Matukána – (?)
Stapel - p. Papírník z Žabovřesk

Hariota cítil, že nedaleká budoucnost mnohé změní. Odcházeje k pouliční dráze potkal ve dveřích policejního agenta Kozu:
“Už nám odjíždíte? Ta přednáška i mne zajímala! Kdy zase přijedete?”
“Letos asi už nepřijedu, pane inspektore Kozo! Mnoho se změnilo.!
Hariotova předtucha se splnila.

 

IX. Konkurenční boj - Nová hvězda na obzoru

Předseda spolku dr. Rebut přenesl uprostřed léta importní kaktusy z pařeniště do šesti menších skleníků ve své advokátní kanceláři. Rostliny ztratily mladé kořeny vytvořené v teplém substrátu pařeniště a začaly schnout. Rebut tedy začal rostliny rosit a častěji zalévat. Do měsíce dvacet nejpěknějších kaktusů shnilo a ostatní v povážlivém zdravotním stavu rychle odnesl nazpět do svého vychládlého pařeniště. Také Solis ztratil několik Astrophytum capricorne a začal kupovat naroubované rostlinky, vypěstěné u nás ze semen. Pěstitelé “salátů” se škodolibě usmívali a zastánci importů útočili na Karpuse, že posílá do Brna rostliny přeschlé ba někdy i mrtvé. Hariota proto nijak se netěšil na slíbenou další zásilku Karpusových importů. 

Němečtí kaktusáři přinášeli na členské schůze importy došlé z Erfurtu a ze Švýcar. Byly nejen mnohem levnější, ale též kvalitnější, takže i “věčně hladový kupec” Jan Nesměl už málokdy žádal Karpuse o “zboží”. Hariota si byl vědom, že zahraniční konkurence potře záhy Karpuse i v samé Praze. Že však Karpus si sám podřeže větev, na níž jakž takž ještě sedí, to nepředpokládal. Síť konkurenčního boje obchvacovala Karpusovo obchodování, žel, velký pohlavár hledal příčiny svého zanikání všude tam, kde jich nebylo. Cítil, že finančně bude velmi poškozen, neboť tajně nakoupil u Castanědy tak velké množství asteriasů, že byl bez peněz. 

Domníval se, že je výhradním kupcem, postrašený Castaněda však narychlo dal sesbírat na svých latifundiích kdejaký asterias a nabízel je stále levněji. Haage nakoupil větší počet asteriasů za poloviční cenu než Karpus a byl rozhodnut do Československa prodávat všechny druhy kaktusů, které u Karpuse zjistil, se ztrátou, aby – jak řekl – potrestal věrolomnost svého agenta. Toto vše patrně Karpus si neuvědomil, když psal Hariotovi:

“Teď se musíte rozhodnout a ukázat, jste-li mým opravdovým přítelem. Vy dobře víte, že jsem Islajovi svěřil větší počet asteriasů, aby je v Německu a ve Švýcarsku rozprodal. Islaja zneužil mé důvěry a všechny rostliny zašantročil jedné švýcarské firmě, která teď nabízí moje asteriasy za mnohem nižší cenu než je mohu prodávat já. Byl jsem u Matukány a ten mi prozradil, že Islája nabízel Haagemu svou sbírku za 80.000 korun, za které patrně pomýšlel koupit další asteriasy pro Švýcarsko. Příteli Harioto, Vy nevíte, jak mne těmito transakcemi Islaja ničí. Chce ubít mne i moji rodinu. Proto přerušte s Islajou okamžitě přátelství. Je to náš záludný nepřítel, jaký se nevyskytuje nikde jinde než právě u nás. Odmítnete-li přerušit s Islajou přátelství, pak Ďáblinka je pro Vás tabu a já nepošlu Vám do Brna už ani trn. Buď já, nebo Islaja – rozhodněte se! Karpus.”

Hariota smutně sklonil hlavu. Karpusův diktát byl výkřikem raněného. Karpus zajisté cítil, že se nad ním ujímá vlády jeden či celá skupina vychytralých lidí, jejichž obchodní zdatnost záludně jej rdousí a další cestu do zámoří mu rozrývá svými všudypřítomnými dlouhými drápy. Proč však by měl přerušit přátelství s Islajou? Vyhrožuje-li Karpus, že nepošle do Brna ani trn – žádná škoda! Proč by brněnský spolek tohoto konkurenčního boje dvou kaktusářských obchodních magnátů nevyužil? Beztak dovážení importů brzo nastane soumrak!

Odpoledne obdržel Solis první velkou zásilku kaktusů z Erfurtu, jíž Haage zaútočil na Ďáblinku. Poslal sto překrásných rostlin za třetinu Karpusovy ceny. Mezi nimi bylo dvacet asteriasů, které si ponechal Hariota. Když je doma sázel ve svém bytě do plechových bedniček, přišel k němu štíhlý a vysoký muž, jehož vrásčitá tvář a bílý vlas prozrazovaly vyšší stáří.

“Jsem Josef Stapel a o Vás, pane Harioto, mi řekli v botanické zahradě. Mohl byste mi přenechat některé importy?”

“Jdete v pravý čas. Náš spolek dostal dnes větší zásilku importů. Jsou u přítele Solise – Veveří ul. č. 20.”

“Děkuji za laskavost, buďte zdráv!” si řekl Hariota a více o nenadálém návštěvníkovi neuvažoval.

Večer zasedl k psacímu stroji a napsal Karpusovi:

“Váš dopis, Mistře, mne překvapil, protože obsahuje mnoho nesprávných Vašich dohadů na míle vzdálených od skutečné pravdy. Islaja jel do Švýcar, protože jedině tam mohl ještě asteriasy zpeněžit za Vaši vysokou cenu. V Německu je Haage zásoben zásilkami asteriasů, které stále levněji zasílá do Evropy nejrůznějším firmám sám inženýr Castaněda. Islaja odmítl Haageho nabídku, že odkoupí jeho celou sbírku a nikdy se nezabýval myšlenkou objednat asteriasy pro kohokoliv v době, kdy jejich cena neustále klesá. Myslím, že se s Islajou rozcházíte docela zbytečně a já ovšem bez Vašeho pozvání napříště do Ďáblinky nevkročím. Hariota.”

Příštího dne na členské schůzi řekl Solis Hariotovi, že neznámý starý pán skoupil u něj všech osmdesát importů, takže dnes poukázal Haagemu požadovaný obnos.

“Kdo je ten starý pán?” zeptal se Solis.

“Jmenujete se Stapel a snad není ani z Brna”, odpověděl Hariota.

“Býval bych se zeptal, odkud je. Já však se domníval, že jej osobně znáte, protože mi řekl, že jde od vás.”

“Zapadl nám tedy do neznáma, doufám však, že se zase brzo objeví. Kaktusy byly tentokráte velmi levné a ten starý je beztak nějaký obchodník nebo panský zahradník.” – mínil Hariota.

Karpusův dopis vyvolal velké pobouření členů. I čeští kaktusáři žádali, aby importní kaktusy byly kupovány v Erfurtu a Jan Nechtěl si vyžádal dodávku padesáti kusů z každé zásilky. Jeho květinářský stánek na Zelném trhu byl denně vyhledáván kaktusáři z celé jižní Moravy a Nechtěl nejednoho přemluvil, aby vstoupil do nového spolku.

Haage obsadiv Moravu, pronikl záhy pomocí nového pražského spolku i do samé Prahy.

Ceny importů pokesly v Brně i v Praze do té míry, že brněnští kaktusáři nakupovali a zasílali importy do sousedních zemí a dvě zásilky šly dokonce do Erfurtu, kde patrně Haage tak levně neprodával.

Toto vše bylo přetřásáno na členských schůzích, takže nebylo kaktusáře, který by byl nevěděl, že Karpus finančně ztroskotal. Jeho sen být výhradním importérem asteriasů z Castanědových nalezišť se neuskutečnil, Castaněda jej sice zásobil asteriasy ještě dříve než Haageho a ostatní překupníky, žel, za cenu tak vysokou, že Karpus vlastně rostliny nehorázně přeplatil. Asteriasy byly však sbírány v době vzrůstu, kdy jejich nově narostlé části tak snadno podléhaly zkáze. Karpus denně házel několik mrtvých asteriasů přes plot do sousedovy zahrady. A správně pěstit je neuměl! Na Ďáblince uhynulo několik set botanicky vzácných rostlin, jichž se zmocnila soukromá obchodní spekulace!

Brněnský spolek rostl počtem členstva i zkušenostmi. Nenápadně avšak zdravě jako malý proutek v mohutný strom se počal na jižním okraji města vyvíjet ze skrovných počátků zahradnický podnik Zdeňka Herose. V těch dobách chodili kaktusáři k Herosovi od komárovské konečné stanice elektrické pouliční dráhy pěšky, což za blátivého počasí kolem mlýnu “Krakovka” bylo hodně svízelné. Heros už časně na jaře vyséval statisíce kaktusových semen a jeho dva skleníky sloužily v prvých letech spíše bramboříkům a na podzim chrysanthémám. Kaktusové semenáčky však rostly a Heros pěstil všechny rostliny velmi tvrdě. 

Skleníky s pařníky vždy otevíral proudu čerstvého vzduchu, čímž ovšem kaktusům nikdy nedopřál ony vysoké teploty, kterou sluneční paprsky vyvolávají v těsně uzavřených, nevětraných, zasklených stavbách. Heros miloval své rostliny a nijak nespěchal je prodat. Připravoval je však na velkou cestu, která jim nastane, roznesou-li je kaktusáři do svých příbytků. Jeden umístí koupené kaktusy za okno tmavé světnice, druhý na verandu, třetí je zhýčká v uměle vyhřívaném skleníčku, mnohé z nich po týdny budou se sušit za výklady květinářských prodejen, než je kdosi neznámý koupí místo hračky dětem.

“Musíme pěstovat odolné, pravokořenné rostliny, které snesou i různé nedostatky a přehmaty adeptů kaktusářství”, říkával Heros, když mu nejeden kaktusář vytýkal pomalý vzrůst rostlin.

Heros se dral vpřed jako silniční válec. Drtil nesnáze, pozoroval, hledal nové způsoby pěstění a zanechával za sebou rovnou zpevněnou cestu. Brzo se naučil pěstit Parodie a jiné rody kaktusů, jejichž semena jsou nesmírně droboučká. Zprvu dva tisíce Parodií velikosti špendlíkové hlavičky svorně rostlo v misce velikosti talíře. Po několika letech byly však s to vyplnit značnou část skleníku. I při tvrdé kultuře a pomalém vzrůstu statisíce semenáčků nejrůznějších druhů jako by volaly: “Chceme místo, stále více místa!”

Od jara do podzimu nebylo o místo nouze – hrnky kaktusů byly zapuštěny do písčitého substrátu pařenišť a ve sklenících zůstaly jen phyllocactusy ve společnosti anthurií, bromélií a jiných rostlin tropických pralesů. Koncem října však okupovaly skleník chrysanthémy a teprve začátkem listopadu se sem stěhovaly hrnky a bedničky plné kaktusů. Jejich velikost i počet varoval, že příštího roku prostory obou skleníků kaktusy už nepojmou. A v té době vymýšlí Heros novou kulturu pro své kaktusy. Vyklopil všechny rostliny z hrnků, odstranil z kořenů všechnu hlínu a nastavěl je jako figurky do nízkých bedniček, aby tak přežily zimu až do polovice února. V té době všem kaktusům sestříhal kořeny a znovu je nastavěl do bedniček. Současně prováděl kontrolu, nejsou-li kořeny napadeny obávanými škůdci. 

Do polovice dubna v teplém skleníku zatoužily kaktusy tak mocně po vláze, že na kořenových pahýlech obrostly bohatou spletí nových hledacích kořínků. A zatím co dříve kaktusáři nevěděli, udržel-li kaktus v hrnci vsazený své kořeny přes zimu a na jaře – i když kaktus přesadili, dlouho nevěděli, mají-li či nemají-li přesazenou rostlinu zalít. Heros to věděl. Uchopil rostlinu a podíval se, zda už se na pahýlech vytvořil dostatečný počet kořenových špiček. Většina “za sucha” přezimovavších rostlin tyhle hledací kořínky měla. 

Heros je vynášel a sázel bez hrnků přímo do připraveného substrátu, který pak hojně prolil vlažnou vodou. Za týden ony kaktusy nikdo by nepoznal! Mohutně přijaly vláhu, zvětšily svá tělíčka a už rašily čerstvé areoly a poupata! Někteří opozdilci zůstali ve skleníku třeba i do července, až posléze přece jen nasadili špičky hledacích kořenů, bez nichž nemohly přijímat ze země vláhu a vlhký substrát byl by rychle u nich přivodil hnilobu celého těla.

 

Konec 26. dílu 
(pokračování příště)

Díl 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz  
 
 

(C)

zpět