INDEX SVILAJENSIS


Rád bych nabídl vašim kaktusářům-amatérům a také botanikům neobyčejnou knihu, která byla nedávno publikována u nás v Srbku.

Titul: INDEX SVILAJENSIS
Autor: Jovica Vucković

INDEX OF SVILAJNAC, s latinským titulem INDEX SVILAJENSIS, je obrovitý seznam ve formě velké tabulky s 30 198 křížovými odkazy jmen a synonym Cactaceae, která jsou referenčně uvedena 57 464 x v objektivně možném průběžném sledování jejich vzájemných příbuzenských vztahů, publikovaných do konce 20. stol., se 4004 etymologickými, lingvistickými a historickými komentáři v poznámkách týkajících se všech rodů kaktusů a nejzajímavějších a problematických druhů, poddruhů, variet, forem a kultivarů. Komentáře jsou bohužel napsané pouze v srbštině, ale latinkou, takže i zahraniční uživatelé mohou bez větších problémů porozumět jejich nejdůležitějším etymologickým a lingvistickým partiím.

INDEX SVILAJENSIS obsahuje ojedinělé fonetické přepisy několika tisíc jmen a synonym taxonů, které mají původ ve jménech osob nebo zeměpisných názvech pocházejících z mnoha živých jazyků, jsou opět v srbštině, což bylo snadnější než přepisy do latiny protože srbština je fonetický jazyk mající jeden ortografický znak pro každou hlásku, což znamená, že čtení v srbštině je ještě snazší než v latině.

Nicméně autor INDEX SVILAJENSIS vytvořil doplňkovou tabulky s klíčovými slovy v angličtině, španělštině, portugalštině, němčině, francouzštině a italštině, což by mohlo umožnit i jiným cizojazyčným uživatelům bez problémů porozumět fonetickým přepisům do srbštiny.

Kromě toho obsahuje INDEX SVILAJENSIS velmi přesné číselné, ne jazykové, označení všech taxonů, které byly doposud akceptovány v šesti uznávaných, snad nejvýznamnějších taxonomických publikacích Cactaceae 20. stol.: 1. The Cactaceae (1919-1923) (Britton & Rose); 2. Die Cactaceae (1958-1962) (Backeberg); 3. IOS Index of Names of Cactaceae (1991) (Eggli & Taylor); 4. Cites Cactaceae Checklist (1992) (Hunt); 5. IOS Repertorium Plantarum Succulentarum (1992-2001) [Eggli & Taylor (1992-1995); Eggli (1996); Eggli & Zappi (1997-2001)]; 6. Cites Cactaceae Checklist, Second edition (1999) (Hunt).

INDEX SVILAJENSIS má 765 stran formátu A4 (21,5 x 31 cm) a byl vytištěn v nákladu pouhých 200 ks (k dispozici je dosud kolem 70), ručně vázaných v pevné vazbě, včetně 10 speciálních výtisků vázaných v červené barvě, které jsou vyprodány. Cena je 65 Euro, včetně dodatku s anglickým překladem předmluvy a leteckým poštovným (28 Euro), které je samo o sobě značně vysoké protože kniha váží téměř 3 kg (oproti tomu Cites Cactaceae Checklist, druhé vydání váží jen 0,7 kg, přestože je vytištěn na velmi těžkém papíře).

INDEX SVILAJENSIS můžete obdržet přímo od autora na jeho poštovní adrese:

Jovica Vucković, Ulica 27. marta br. 3, 35210 Svilajnac, Serbia (dřívější Jugoslávie). Pro jakékoliv další informace mne kontaktujte na jvvma@ptt.yu.

 

S pozdravem, 

Jovica Vucković,
autor a vydavatel


Pozn. redakce: Knihu s podpisem autora můžete výhodně získat také u Petra Koupelky v antikvariátu Bohemia Cactus za 1 490 Kč, objednat ji lze prostřednictvím internetu na adrese http://www.cactus.cz/cesky/koupelka/.


přeložil Zdeněk Podešva
E-mail: zdenek.podesva@quick.cz   
 
 

(C)

zpět