Otakar Sadovský 

KAKTUSÁŘI

Část XXIII.


Dokonalé odhalení všech uvedených pseudonymů dnes již není možné, k pochopení však postačí pravá jména hlavních postav tohoto čtení.
 
Ario Karpus - A. V. Frič
Nesmel (Nechtěl) - p. Musil
Kristát - p. Chronc
ing. Nopál - ing. Václavík, majitel autoškoly v Brně
dr. Heros - dr. Fleischer (otec Zdeňka Fleischera)
Hariota - Sadovský
Solis - p. Krejčí (?)
dr. Islaya - dr. Schütz
Matukána – (?)
Stapel - p. Papírník z Žabovřesk

“Kdo tedy objevil Astrophytum asterias? Vaše firma nebo Karpus?” zvolal Hariota a pokračova. “Kdyby Karpus byl nucen jezdit pouze podle příkazů vaší firmy, jak se mohl ocitnout v Tamaulipasu, kam určitě jste jej neposlali! Kdo tedy věděl o asteriasech – vaše firma nebo Karpus?”

“Netážete se správně! S tím objevem asteriasu to není tak slavné, jak to vašim kaktusářům Karpus navykládal. Pamatuji se na to velmi dobře, neboť sám jsem dal Karpusovi příkaz, aby nejprve jel do hlavního města Mexika si vyzvednout povolení ke sběru kaktusů, které už dříve telegraficky jsem si vyžádal a ovšem pořádně za něj zaplatil. Přece víte, že sběr kaktusů je v Mexiku zakázán a povolená výjimka se udělí po všelikých pozornostech a úplatcích. Karpus je někdy velmi obratný. Když měl povolení ke sběru v kapse, tu si zašel do tamní botanické zahrady prohlédnout si sbírky kaktusů. Tyto rostliny tam rostou po celý rok volně na záhonech a jen cizinci si je prohlíží. Karpus náhle spatřil skupinu kaktusů a v ní tři asteriasy. Ač nikde je v životě neviděl a popisy, které četl, byly velmi nepřesné, okamžitě je poznal, což je nesporně jeho zásluhou. Přece do takové věhlasné zahrady přijdou do roka celé stovky botaniků z nejrůznějších koutů světa – ony asteriasy však nikdo z nich nepoznal. Ovšem další objevení bylo už velmi snadné. Karpus si zašel do kanceláře, kde ochotně mu sdělili, že ony rostliny posla roku 1922 inženýr Castaněda z Ciudad Victoria ve státě Tamaulipas. Ředitelství botanické zahrady prý se obrací na majitele rozsáhlejších pozemků, aby zaslali rostliny u nich rostoucí. Castaněda poslal tři sta rostlin nasbíraných indiány na jeho latifundiích, a nijak se tím netajil, že o rostliny nikdy se nezajímal. Karpus telegrafoval do Erfurtu a žádal značný obnos peněz na cestu za asteriasy a každý desátý exemplář. Naše firma souhlasila a Karpus poslal nám celkem osm set asteriasů. Podle smlouvy si mohl vzít osmdesát rostlin pro sebe – on však si jich přivlastnil mnohem více a semena skoro všechna”, skončil Haage. Vešel do skleníku Fobe a Karpus se kdesi ztratil. Nijak se nedivil a skoro bez zájmu se dotýkal prsty jednotlivých kaktusů a sám k sobě hovořil:

“Tuhle mamilárii už nikdo nezachrání. Brzo půjde na kompost.”

“Kupují brněnští kaktusáři u Karpuse importy?”

“Vy dobře víte, že ano”, odvětil Hariota.

“A kolik mu platíte – třeba za dospělý Roseocactus fissuratus?”

“Stodvacet korun.”

“Pošlu vám pěknější za padesát korun. A kolik platíte za 1 cm průměru u asteriasů?”

“Osmdesát korun”.

“Čerstvé asteriasy ze zásilky, kterou v těchto dnech jsem obdržel, vám dodám v libovolném počtu a budu vám čítat pouze třicet korun za 1 cm průměru” – řekl Haage.

Vyšli všichni tři ze skleníku. Před Ďáblinkou stálo auto a Karpus s přibylým hostem vybírali kaktusy z pařeniště. Podle pozoruhodné štíhlosti, lysé lebky a delší rezavé bradky usoudil Hariota, že Karpuse navštívil bohatý továrník Hrabec.

Hariota s německými kaktusáři se posadil na zahradní lavici, odkud bylo dobře vidět na pařeništní okna i na Karpuse a jeho hosta.

“Rád bych věděl, co má pod těmi padesáti pařeništními okny”, řekl Haage.

“Však to uvidíte! Je-li onen rezavý muž továrník Hrabec, tak těch rostlin skoupí alespoň šedesát kusů”, mínil Hariota.

A skutečně! Karpus pod každým oknem vylovil dva tři hrnky a kladl je na sousední už prohlédnuté okno. Fobe přes věk byl velmi bystrozraký. Jmenoval na dálku druhy vybraných kaktusů i jejich počet.

“Proč snižujete cenu asteriasů? Karpus je rozhodnut jejich cenu udržet stůj co stůj, aby prý si zajistil potřebný kapitál na další výzkumnou cestu.”

“Já cenu asteriasů nesnižuji”, řekl Haage. “Karpus přijel ke Castanědovi, který ochotně mu přidělil několik indiánů, s nimiž Karpus asteriasy sbíral. Castaněda je velmi zámožný a Karpus mylně se domníval, že si získá jeho přízeň, pojmenuje-li jeho jménem nějaký nově objevený kaktus. Náhodou nalezl dr. Rosem nedávno objevený a vědeckým názvem Ancistrocactus megarrhizus pojmenovaný malý kaktus – i nazval jej Rosea Castanědai, patrně aby se zavděčil Rosemu i Castandeovi. Ovšem, Karpusovo pojmenování je neplatné. Když opouštěl Ciudad Victoria, patrně pomýšlel naleziště asteriasu nějakým způsobem si u Castanědy zajistit nebo s ním uzavřel nepsanou smlouvu. Ať už tomu jakkoliv, Castaněda byl upozorněn, že na jeho pozemcích rostou rostliny, které lze proměnit za peníze. Castaněda zjistil, kam Karpus bedny s kaktusy odeslal a nabídl naší firmě asteriasy i jiné kaktusy za velmi výhodnou cenu.”

“Ach, tak je to!” zvolal Hariota.

“Ano, tak. Naše firma vysvětlila Castanědovi, že by se dopustil velké chyby, kdyby čekal, až jeho pozemky vydrancují různí světoběžníci. Poradili jsme mu, aby výhradně nám asteriasy prodával, což přece finančně je pro náš závod výhodnější, než kdyby tam znovu poslala Karpuse. Chápete, prosím, že naše jednání bylo správné a čestné?”

“A jak se tedy asteriasy dostaly až do Švajcar?” zeptal se náhle Hariota.

Haage zvážněl a jeho hlava poklesla. Hariota poznal, že svou otázkou se dotkl nějakého palčivého místa jeho sebevědomé osobnosti. Chvíli strnule oba mlčeli, načež Haage hlubším hlasem řekl:

“V soukromém podnikání není přátelství a leckdy ani společenské slušnosti! Zdůraznili jsme Castanědovi, že to byl agent naší firmy, který jej přijel informovat o jedinečné ceně asteriasu. Považovali jsme proto za samozřejmé, že Castaněda jedině nám bude tyto rostliny po léta posílat. Hrabivost lidská je však nezměrná! Na Castanědových pozemcích se objevilo během krátké doby několik podezřelých Němců, kteří ukazovali indiánům kresby asteriasu a nabízeli láhev rumu za každou rostlinu. Castaněda asi se polekal – a musím doznat, že i naše firma docela netakticky jej před světoběžníky varovala. Zastavil všechny práce a poslal své indiány vykopávat asteriasy. Snad vyplenil všechny své pozemky a pronikl i k sousedům – kdož ví? Telegrafoval nám z hlavního města, že má velké zásoby, abychom okamžitě objednali co největší počet rostlin a nabízel další zlevnění. Koupil jsem dva tisíce asteriasů, to však zřejmě bylo panu Castanědovi tuze málo, proto rozeslal nabídky i švýcarským, francouzským a anglickým firmám. Oprávněně se, pane Harioto, domnívám, že i Karpusovi prodal pořádnou dávku asteriasů, marně však je zde hledám” – skončil Haage.

Fobe nezůčastněně naslouchal a pak řekl: “V obou sklenících jsem zjistil čtyřicet mrtvých importů. Položil jsem na každý zápalku. Karpus zabíjí kaktusy suchem a hladem. Zdá se, že v pěstění importů se vůbec nevyzná. To však už tak bývá – že dobrý teoretik na vlastní praxi už nemá kdy.”

 

Konec 23. dílu

Díl 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz  
 
 

(C)

zpět