Otakar Sadovský
 
KAKTUSÁŘI
 
Část XXII.

Dokonalé odhalení všech uvedených pseudonymů dnes již není možné, k pochopení však postačí pravá jména hlavních postav tohoto čtení:

Ario Karpus - A. V. Frič
Nesmel (Nechtěl) - p. Musil
Kristát - p. Chronc
ing. Nopál - ing. Václavík, majitel autoškoly v Brně
dr. Heros - dr. Fleischer (otec Zdeňka Fleischera)
Hariota - Sadovský
Solis - p. Krejčí (?)
dr. Islaya - dr. Schütz Matukána – (?)
Stapel - p. Papírník z Žabovřesk
Žel, zajímavý Upírův pokus trval necelé dva měsíce. Jednoho rána, když mu domovnice nesla snídani, marně zvonila, aby jí otevřel. Klíč trčel v zámku. Domovnice běžela ve zlé předtuše na strážnici. Násilím otevřeli byt. Upír seděl vzpřímen v lenošce. Těšil se ve své přírodě z její krásy a nevěděl, kdy pokojně a navždy usnul.

VII. Erfurtský importér

Začátkem června 1925 přijel do Prahy erfurtský importér kaktusů Walther Haage a s ním vrchní zahradník Hempelových sadů v Ohornu – nestor německých kaktusářů Friedrich Fobe, jehož drobné spisky o pěstění kaktusů byly známy i u nás. Mladý Haage byl vysoký třicetiletý blondýn s modrýma očima a širokými rty. Jeho neústupný, upřeně soustředěný pohled prozrazoval číhající sobectví a bezohlednou panovačnost. Poněkud sehnutý Fobe byl dvakrát starší. Ostrými rysy a vážností chování připomínal pensionovaného úředníka. Jeho ruce byly malé a jemné. Kouřil vonné doutníky a vkládaje je k ústům, stavěn na odiv překrásné prsteny, jimiž bohatě ozdobil levou ruku. Mluvil zvolna a výstižně, což zvyšovalo jeho vážnost. K mladému Haagemu však se choval poníženě – podobně jako zahradník k svému zaměstnavateli.

Přišli ke Karpusovi už časně zrána a asi za hodinu po nich přibyl pozvaný Hariota. Když Karpus hosty navzájem představil, zavedl Hariota rozhovor s Fobem, jehož oslovoval “Herr Oberinspektor”. Řekl mu, že má jeho spisky a obdivoval jejich výstižný text i přednost skupinových obrázků. Zlatý řetěz na staromódní vestě a zlaté hodinky se čtyřmi brilianty stavěly Fobeho vysoko nad sportovně oděného Haageho. Právě začali hovořit o Hempelovských sklenících, když Haage zlobně sebou trhl a velitelsky zakřikl:

“Nechte, Fobe, těch zbytečných řečí, chci si také s panem Hariotou pohovořit.”

Jeho sebevědomý, povýšený a ostrý hlas se Hariotovi nijak nezamlouval. Podíval se na Haageho tvrdě a povýšeně, jakoby chtěl říci: “Nerozkřikuj se, i já se cítím být pánem!” a zatím co Fobe kysele a nerozhodně zmlkl, Haage vlídně se rozesmál a z jeho hlasu i chování rázem zazněla naučená obchodní zdvořilost. Fobe dvakrát se nesměle pokusil alespoň stručnými poznámkami zúčastnit jako rovnocenný jejich rozhovoru, Haage však vždy řeč obrátil jiným směrem a nevrlým pohybem tváří naznačoval, že zahradník má mlčet, hovoří-li páni. Vypravoval Hariotovi o velikosti erfurtských skleníků přeplněných importy. Prodává prý i do Československa, z brněnských kupců nejčastěji mu píše “plukovník” Solis, jehož Hariota jistě zná. Fobe předstíral zájem o jakousi zahradní rostlinu a začal o ní hovořit s Karpusem, který až dosud tu pasivně stál. Haage se po obou ohlédl a zavěsiv se družně do Harioty, požádal jej, aby s ním šel do skleníků. Hariota nerozhodně se obrátil ke Karpusovi a zvolal česky, aby oba Němci nerozuměli:

“Náš host chce jít do skleníků. Co tomu říkáte? Mám zlomit klíč?”

“Jen tam klidně zaveďte toho osla. Drahé kaktusy jsem uložil v ložnici a kuchyni. Tam jej nevoďte!” odpovídal hlučně Karpus.

“Co jste spolu vyjednávali?” vyzvídal znepokojený Haage a dodal: “Když umíte německy, proč hovoříte řečí, kterou nerozumím?”

“To tak ze zvyku” – smál se Hariota, “já s Karpusem německy ještě nikdy jsem nemluvil.”

“O čem jste hovořili?”

“Mám-li mu ve skleníku otevřít ventilátory”.

Haage posupně se usmál, jakoby říkal: “Mne neošálíš! Něco oba skrýváte!”

Sotva Haage nahlédl do skleníku, zřejmě se zhrozil. Neopanoval se a zavolal:

“No tohle! Tolik si toho naposílal domů?”

Haage zběžně si poznamenal druhy kaktusů a jejich přibližné množství. Pak šli do druhého skleníku, kde byly vzácnější druhy. Importérovy oči vzplály prudkým hněvem, jeho oči slídily po všech koutech a ze širokých úst mu unikl povzdech:

“Taková drzost! Tolik si toho přivlastnil!”

Pohotový Hariota začal cosi tušit. Řekl proto vyzývavě.

“Zdá se vám, pane Haage, že cestovatel Karpus si přivezl těch rostlin příliš mnoho? Mexické kaktusy jsou jedny z nejkrásnějších a proto se nedivte, že kdekdo cestovatele Karpusa žádá, aby mu ony jím nasbírané importy prodal. Vždyť i vám jich prodal velké možství a pro Astrophytum asterias dokonce jste uzavřeli smlouvu, že nebudete jej prodávat levněji než po 80 korunách za každý centimetr jeho průměru. Je tomu tak?”

Haage se napřímil, založil pravou paži v bok a shovívavě se usmál. Pak dvakrát pokývl hlavou a řekl:

“Nezlobte se, pane Harioto, raním-li vaši národní domýšlivost. Váš přítel Solis mi psal, že váš malý národ, odloučený od moře, spatřuje v Karpusovi velikého cestovatele, jehož objevy proslaví český národ po celém světe. Nechci vám nijak brát lživé iluze, že Karpus podniká výzkumné či dokonce vědecké cesty za vlastní peníze. Vaši lidé malého rozhledu vidí v něm muže, který se proslavil. Chcete však slyšet pravdu, i když bude trpká?”

“Ano!” odpověděl Hariota a dodal: “Nejsem fanatik a je vždy užitečné slyšet i druhou stranu!”

“Nuže, naše firma v Erfurtu vysílá do různých částí světa své sběratele rostlin, své – jak my říkáme – agenty. Uzavíráme s nimi řádnou smlouvu, podle které musí agent navštívit ony kraje a ona nám známá naleziště, které naše firma určí. Pochopte, prosím, že těmto smluvně najatým lidem naše firma vše platí. Náš sběratel může objevit nový druh kaktusů, podle smlouvy jest jeho objev majetkem naší firmy, objevitel má však v tomto případě nárok na 25 % z docíleného zisku a pro svou potřebu může si ponechat jedno procento objevených rostlin. Pan Ario Karpus necestoval za své peníze, nejezdil na fordce křížem krážem po mexických krajích, on jezdil vlakem a na koních pouze tam, kam naše firma jej poslala. Kdyby byl jel jinam – firma by mu takový výlet neplatila. Pan Karpus nám nepředložil účet k proplacení za koupenou fordku ba ani za spotřebovaný benzín. Karpus byl prostě naším agentem – rozumíte?”

“Kdo tedy objevil Astrophytum asterias? Vaše firma nebo Karpus?” zvolal Hariota a pokračova. “Kdyby Karpus byl nucen jezdit pouze podle příkazů vaší firmy, jak se mohl ocitnout v Tamaulipasu, kam určitě jste jej neposlali! Kdo tedy věděl o asteriasech – vaše firma nebo Karpus?”

Konec 22. dílu

Díl 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21


Pavel Pavlíček