Otakar Sadovský
 
KAKTUSÁŘI
 
Část XIX.

Dokonalé odhalení všech uvedených pseudonymů dnes již není možné, k pochopení však postačí pravá jména hlavních postav tohoto čtení:

Ario Karpus - A. V. Frič
Nesmel (Nechtěl) - p. Musil
Kristát - p. Chronc
ing. Nopál - ing. Václavík, majitel autoškoly v Brně
dr. Heros - dr. Fleischer (otec Zdeňka Fleischera)
Hariota - Sadovský
Solis - p. Krejčí (?)
dr. Islaya - dr. Schütz
Matukána – (?)
Stapel - p. Papírník z Žabovřesk“Buďte zdráv a přijeďte s tím Němcem do Průhonic! Pošlu vám naproti pěkný kočár, je to ke mně z nádraží dobrá půlhodinka. Tedy na brzkou shledanou!”

 

VI. Sektáři brněnského spolku

V brněnském kaktusářském spolku “Astrophytum” vzniklo záhy několik skupin pěstitelů. Každá skupina byla nezvratně přesvědčena, že jedině ona kaktusům rozumí, ví, jakou správnou zeminu či směs potřebují, jak mnoho se mají zalévat a jak je přezimovat. Jedni sektáři kupovali drahé importy, jiní jen jejich semena, opět jiní se spokojili pěstěním zelených “obyčejných” druhů. Byli i takoví, kteří se odklonili od kaktusů a si oblíbili africké sukulentní rostliny. I pro ně byl sice kaktus jakýmsi vrcholným přizpůsobením rostliny pro nejsušší prostředí, mnohé africké euforbie rovněž naduřovaly tělo zásobárnami vody pro dobu sucha a kaktusům se vzhledem velmi podobaly. Tento druh sukulence se zdál mnohým sektářům dosti primitivní. Některé sukulentní kosmatce dovážené k nám z nejjižnější Afriky jsou celkem drobné rostlinky zduřující většinou pouze dva listy, v nichž ostatní tělo je ukryto. Proslavily se však už dávno nesmírnou přizbůsobivostí svému okolí, s nímž patrně se snaží tvarově i barevně splynout. Nejpamátnější kosmatce rodu Lithops nebo Conophytum často jsou označovány názvem “živý kámen” nebo “kvetoucí kamení” a podobně. Rod Titanopsis tvoří ze zduřelých listů přízemní růžice zbarvené jako půda, na které rostou. Na jejich listech skupiny hrbůlků a brázdiček věrně napodobují její zrníčkovitý, suchem rozpukaný povrch.

Velký počet kaktusářů pěstili pouze nejnověji objevené druhy. Těchto “novinek” docházelo do Evropy tolik, že třísvazkové dílo amerických badatelů dr. Brittona a dr. Roseho z roku 1923 téměř zastaralo, ač publikovalo 1235 druhů amerických kaktusů. Mezi sektáři občas se vyskytl sběratel asymetrických kaktusů. Z neznámé dosud příčiny některý kaktus přestane tvořit geometricky pravidelná žebra a v dalším vzrůstu jeho tělo nabývá tvaru nepravidelných kusů skály, nebo přejde ve vějířovitý hřeben. Tyto “monstrózy” a “kristáty” nebyly však známé u všech druhů kaktusů a podařilo-lo se někomu mezi drobnými semenáčky objevit hřebenovitou zrůdu, byla to opravdová senzace. Někteří se pokoušeli umělým zásahem tyto zrůdné tvary vyvolat na normálních rostlinách. Zraňovali jejich vrcholy, vtlačovali nejhořejší část kaktusu mezi dvě skleněné desky, ozařovali je ultrafialovými i jinými paprsky – nedosáhli ničeho!

Ještě jiná anormita získávala zprvu ctitele. Byly to rostliny, které buď úplně nebo jen na některých částech těla netvořily chlorofyl. Byly proto zlatavě žluté a nemohly se udržet při životě, nebyly-li už jako malý semenáček naroubovány na statnou zelenou podložku.

Zvláštní historii tvořili specialisté. Pro ně existoval pouze jediný rod kaktusů. Měli však nejen všechny druhy tohoto rodu, ale i všeliké odchylné lokality a formy. Hariota se záhy specializoval na rod Astrophytum, Parod na rod Gymnocalycium a Stetson na vysoké cereusy. Specialisté tvořili pevné kádry ovládající odbornou literaturu do posledního puntíku. Nebyli ve spolku pro své příliš jednostranné zaměření příliš oblíbeni.

Velikost a krásu sbírky bylo možno vytvářet trpělivým mnohaletým pěstěním. Občas však se vyskytl zámožný pošetilec, který skoupil v krátké době velký počet importovaných rostlin a se domníval, že je první mezi kaktusáři. Jedním z nich byl Květoslav Upír, panský krejčí ze Starobrněnské ulice. Byl otylý samotář s propadlým nosem a velkýma vodovýma očima. Několik stříbřitých vláken v jeho jantarových vlasech se živě uplatňovaly nad smetanově bílým obličejem. Mluvil málo a jeho přirozená mlčenivost nabuzovala dojem, že je člověkem přesným a spolehlivým. Jeho sousedé však pro jeho lakotu a bezohlednost s jakou vymáhal peníze od svých dlužníků se mu vyhýbali. Když vážně onemocněl, tu pochopil, že v krejčovské dílně mu ubíhaly roky bez ročních počasí, bez význačných dnů. Nahromadil mnoho peněz – pro koho je však našetřil? Byl sobec a pocítil strach, že by nějaký cizí člověk se jich mohl zmocnit až navždy zavře oči. Ne, ne! On si teď popřeje, jen co jej propustí z nemocnice! Když ji opouštěl, poradili mu lékaři, aby co nejčastěji navštěvoval přírodu. Začal tedy chodit do lužáneckého parku, kde se setkal se starým svým zákazníkem dr. Herosem.

“Nějak jste štíhlejší”, řekl lékař, když se pozdravili.

“Játra a žlučník! Jsem po operaci”, odpověděl.

“Musíte se hodně šetřit!”

“Řemeslo jsem už pověsil na hřebík a teď bych si rád zařídil nějaké akvárium nebo vůbec doma něco pěstil. Alespoň ujde člověku čas a má o čem přemýšlet.”

“Kdybyste měl hodně slunný byt, mohl byste – jako můj syn – pěstovat kaktusy.”

Přišel Hariota a dr. Heros oba navzájem představil.

“Právě radím panu Upírovi, aby začal kaktusařit”, řekl lékař.

“Máte hodně slunný byt?” zeptal se Hariota.

“Světla je u mne dost, chtěl bych však nejprve ty kaktusy vidět, než se rozhodnu je pěstit”, mínil krejčí.

Smluvil se, že zítra Upír navštíví Hariotu v jeho bytě. Když se rozešli, spěchal krejčí si sednout do restaurace.

“Nevypadá valně a dlouho zde nebude”, prohlásil lékař, když zacházeli za tenisové hřiště.

Příští den v pravé poledne Květoslav Upír vkročil do Hariotova bytu a sotva přivřel dveře, hlasitě zvolal:

“Kdepak máte ty mexické kaktusy? Byl jsem dnes ráno u Herosů se podívat na Zdeňkovu sbírku. Tyhle kaktusy se mi moc líbí, proto chci některé si u vás koupit.”

Hariota jej přivítal a mu vysvětlil, že importované rostliny vyžadují mnoho světla, proto je pěstuje na zahradě.

“Tak pojďme tam, musím je vidět.”

“Vy chcete, pane Upíre, pěstovat importy v bytě?”

“A kde jinde? Zahrada u nás není.”

“V bytě vám neporostou.”

“Porostou, neporostou – zkusím to! Na penězích mi už nezáleží. A víte, co udělám? Budu ty importy pěstit doma ve skleníku při silném umělém osvětlení.”

“Přece nechcete v bytě stavět skleník?” zhrozil se Hariota.

“To ne. Mám však velký skleněný stříbrník – to je na chlup totéž.”

“Jak myslíte”, řekl Hariota, pokoušeje se skrýt svou rozmrzelost. Vyšli a překvapený Upír se podivil, že Hariota zamířil k zastávce pouliční dráhy. Zeptal se: “Tak daleko to máte?”

“Pojedeme to tábora a pak kousek pěšky.”

Upír znovu se podivil, když vstupovali do zchátralého domku a jeho síní procházeli do velmi bídně oplocené zahrady.

“Tady už doopravdy dává pánbůh dobrou noc. Tuze se divím, že vám to tu někdo nevykrade”.

Hariota otevřel své pařeništní okno a krejčí ihned poznal, které rostliny jsou na prodej. Byly u nich Karpusovy štítky s označením ceny.Konec 19. dílu

Díl 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18


Pavel Pavlíček