Otakar Sadovský
 
KAKTUSÁŘI
 
Část XVII.

Dokonalé odhalení všech uvedených pseudonymů dnes již není možné, k pochopení však postačí pravá jména hlavních postav tohoto čtení:

Ario Karpus - A. V. Frič
Nesmel (Nechtěl) - p. Musil
Kristát - p. Chronc
ing. Nopál - ing. Václavík, majitel autoškoly v Brně
dr. Heros - dr. Fleischer (otec Zdeňka Fleischera)
Hariota - Sadovský
Solis - p. Krejčí (?)
dr. Islaya - dr. Schütz
Matukána – (?)
Stapel - p. Papírník z Žabovřesk... “Mistře, co je tohle za trofeje?” zeptal se a ukázal na mocný chlapský úd obežraný dole od myší.

“To jsem si přivezl z Brasilie. Můj dávný přítel André Stévenol byl tam lékařem v jedné z věznic v blízkosti hlavního města. Tam ovšem o úraz trestanců není nouze. Někteří tam přišli nemoci a byli uzdraveni. V žádném případě však nebyli uzdraveni lékařem, nýbrž vždy zázračnou “Matkou Boží”. Tamní lid - i jeho zločinci - jsou nadmíru pověrčiví a zbožní. Jejich přehnaná zbožnost hraničí někdy až s blbostí, jak právě dokazují tyto figurky. Pohlavní choroby v Brasilii dosud zle řádí. Trestanec vyléčený z kapavky musí za své zázračné vyléčení Velké Matce poděkovat. Vděčnost či strach nutí jej utrhnout si od úst chléb a vymodelovat z něj onen lidský orgán, který byl zázračně uzdraven. Nechá pak figurku na slunci obeschnout, aby ji mohl nalakovat a napsat znaménka motlitby.”

“Kde, prosím vás, vezme takový trestanec lak?” zvolal Hariota.

“Na tuhle otázku vždy čekám” - smál se Karpus a chutě vysvětloval: “Obeschlou sošku lakují zředěnými svými výkaly a ony křížky analfabetů, jimiž píši motlitbu díků - jsou psány zápalkou namočenou v lejnu. Ta “Velká Matka” z takového dárku musí mít úžasnou radost, že ano?”

Karpus byl veselý, jak ještě nikdy předtím. Vykopl z koutu dlouhý úzký soudek opásaný lýkem a řekl: “Pulque!”

“Chtěl jste mi ukázat vaše tři tsantsy!” přihlásil se host.

“Málem bych byl na to zapomněl! Klam však jsem je uložil? Dora stále mne žádala, abych je pohřbil někde v ústraní na hřbitově, proto jsem je někam schoval, aby na ně zapomněla. Nedal jsem je do šatníku?”

Karpus poklekl před šatníkem a oběma rukama zatáhl za kruhovité závěsy nejspodnější zásuvky. V té chvíli celý šatník se zřítil, jakoby jeho prkna, ze kterých se skládal, nikdy nebyla slepována. Zbyla z něj hromada prken, mezi nimiž se válely zteřelé šaty a knihy. Tsantsy tam naštěstí nebyly.

“Kde by jen mohly být?” ptal se Karpus sama sebe a jeho oči bloudily po celé místnosti. “Ach ne!” - konečně se vzpomněl, “jsou v knihovně! Už vím! Uložil jsem je do sklenice od okurek a otvor jsem ucpal novinami. Už to mám! Sklenice je přivázána k perům pod pohovkou! Hned se tam podívám.”

Karpus popadl soudek a s Hariotou se vrátili do kuchyně, kde nádobu otevřeli. Karpus postavil na stůl dva indiánské dřevěné poháry. Pak přinesl z pokojíku láhev s tsantsami.

“Ani jste nevěděl, že jste s nimi spal na jedné pohovce”, řekl vesele a vyklopil tři hlavičky mezi píšťaly.

“Tohle je pravé CABEZAS REDUCIDAS - vyrobené z lidských hlav. Je to vlastně jen kůže a vlasy, zmenšená hlava však věrně podržuje rysy zavražděného člověka. Určitě byste podle dobře udělané tsantsy poznal hlavu Vašeho známého.

Všechny tři hlavy velikosti jablka měly přivřená víčka, jako by spaly, a na nich dlouhé brvy. Mohutné obočí, vpadlý poněkud nos s velkými otvory a třemi stehy sešité rty působily dojmem nezměrného klidu. Za zhoustlé dlouhé vlasy rozčísnuté na pěšinku se hlava zavěšovala za pás indiánského bojovníka jako pomeranč v nítěném sáčku. Hariota je potěžkal; byly velmi lehké a páchly pryskyřicí, uhořelým masem i ohništěm, nad nímž je indiánské ruce modelovaly.

Karpus nalil do pohárků pulque. Hariota přemohl odpor a napil se. Nápoj byl lahodný, nebezpečně opojný. Karpus začal improvisovati vlastní skladby, Hariotovi se však zdálo, že jsou to kombinace nápěvů dříve už slyšených. Karpus hrál dlouho a kdykoliv skončil nějakou svou skladbu - vždy se napili. Hariota se neuvědomil, jak rychle uvykl na nápoj, jehož výroba se mu zdála tak odporná. Když Karpus dohrál naříkavou pohřební píseň, prohlásil, že další skladby už hráti nebude, protože je piluje a doplňuje - ovšem jako indián - noty nezná.

“Chcete vidět náboženský obřad lovců lidských lebek?”

Když Hariota přisvědčil, položil Karpus před sebe tři tsantsy a jednu z nich jal se vyhazovat vzhůru a chytat dovedným plácnutím. Začal šeptat: “Oiga, machete, oiga!” Šepot sílil, Karpus uchopil druhou a pak třetí tsantsu. Všechny tři poletovaly v oblouku vzduchem a jeho ruce bleskurychle je chytaly a znovu vyhazovaly. Karpus se začal otáčet, kroutil tělem a podupával. Rej hlav se zrychloval, šepot se měnil ve zpěv a nakonec ve zvířecí řev měnící se v příšerně pronikavé skřeky, jaké Hariota dosud nikdy neslyšel. Náhle vydal Karpus řízný dvouhlasý výkřik - všechny tři tsantsy ležely pěkně v řadě na stolní desce a on s příjemně usmíval.

Hariota uznale kýval hlavou: “Vy, Mistře, nejen o životě indiánů píšete, Vy dokonce jejich zvyky dovedete dokonale napodobit. Proč nezapíší vaše písně na gramofonové desky, proč váš obřad s tsantsami nebyl dosud filmován?”

“Míváte, Harioto, někdy dobré nápady. Pojedu-li ještě někdy za Velkou louži, vezmu s sebou filmovací aparát a přístroj na zvukový záznam”, řekl uznale.

Když ukládal tsantsy zpět do láhve, vysvětloval Hariotovi: “Tahle hlava patřila bělochovi a Jirabům je desetkrát cennější než hlavy indiánských nepřátel.”

Ozvalo se prudké zazvonění. Karpus rychle skryl okurkovou láhev za záclonu a vyhlédnuv oknem, oznámil Hariotovi: “Jde sem Islaja z Průhonic. Musím běže mu otevřít.”

Po chvíli se Hariota podíval dolů do zahrady a viděl, jak se oba do sebe zavěsili a vesele o čemsi hovoří. Islaja byl střední zavalité postavy a v narudlém okrouhlém obličeji mu svítily úzké bledě modré oči. Jeho pohyby byly hřmotné, ale pomalé. Byl ironický sám k sobě a při rozmluvě používal často neslušných i málo diskrétních slov, jimiž takticky usazoval své odpůrce. Říkal prý o sobě, že je malířem a pozorovatelem života, v němž nechce být hercem. Utíkaje se však k ironii, dovedl v ní skrýt dojem, že už dávno prožil a překonal to, čím žijete nyní vy. Vpadl do kuchyně, ukázav na Hariotu, zvolal:

“Dva zakladatelé kaktusářských vzdorospolků se sešli u věhlasného Karpuse! Co je, Harioto, přitáhl z Brna k žrádlu? Jak vidím, velké h…., protože Mistr musí hostit vás, a to není na Ďáblince zvykem. K dobrému mravu patří, aby host přinesl jídlo a pití, jde-li do tohoto za….. koutu.”

Vybalil ze zavazadla salám, uzené maso, křen, rohlíky a dvě láhve vína, které ihned kapesní vývrtkou otevřel. Pak položiv před každého místo talíře kus novinového papíru, přikazoval: “Berte si a žerte! A to tvé pulque dorazíme také. Budu pít s Hariotou z jednoho pohárku.”

Pili, jedli a Islaja vypravoval, jak se mu podařilo zřídit v Praze druhý spolek. Tady Hariota prý mu dobře při tom pomáhal.

Karpus připil na zdar obou nových spolků a řekl: “Jednou - třeba za sto let - budou nějací lidé oslavovat výročí založení těchto spolků a budou se shánět po fotografiích nebo po zprávách z vašeho života. Za ta léta mnohé v paměti vybledne a leccos kdesi se ztratí jako kámen vržený na hladinu moře. Pak si kdosi vzpomene a přetvoří vás a mne nezbadatelným pochodem myšlenek v legendární postavy, jimž bychom se dnes s chutí zasmáli.”

“Však jsme propagovali dobrou věc”, řekl Islaja.

“To si myslíš ty, Jaromíre! Mnozí lidé však pichlavé rostliny nenávidí a v Americe? Tam indiáni dlouho nechtěli uvěřit, že by se někdo do kaktusů zamiloval. Smáli se a ťukali si na čelo naznačujíce, že ti bílí kaktusáři to nemají v hlavě docela v pořádku. Kdo by za tyhle rostliny tam daleko za mořem něco zaplatil? I dnešnímu Mexičanovi je kaktus asi tím, čím je nám lopuch, ostružiník nebo žahavá kopřiva. Některé kaktusy jsou dokonce mnohem nebezpečnější a záludnější než náš akát, šípek nebo bodlák! Na měkkých polštářích echinoreusů klopýtne nejeden jízdní, nebo tažný kůň a obyčejně si zlomí nohu. Našlápne-li kůň na Ferocactus latispinus, jehož tělo a lopatkovité, na koncích hákovitě zašpičatělé trny tak dovedně jsou skryty v trsech luční trávy, pak letí jedinec ze sedla a poraněné zvíře do zobáků kondorů. U nás kaktusáři obdivují sloupovité cereusy, v Americe však všude ze zdřevnatělých jejich kmenů stáčejí vozová kola a z kmenů opuncií hotoví indiáni různé nářadí. Nebo cefalocereusy v Mexiku a pilosocereusy v Chile? Tam nikdo je neobdivuje! Všude slouží jejich dlouhé a leckdy i pestré chlupy k plnění matrací a podušek. Ještě jedlé plody některých mamilárií a opuncií přivábí k sobě indiánské stále hladové děti. Dřevo z některých tamních krajin je velmi vzácné. Proto domorodci namísto plotu vysazují kolem zahrad, kostelů a hřbitovů celou řadu cereusů. Jinak každý trnitý kaktus je v Americe rostlinou, kterou bohové neměli stvořit.”

A přece kdysi Aztékové viděli v kaktusech zosobněné bohy” - namítl Hariota.

“To souhlasí, ale tomu už je dávno, co kaktusy byly považovány za sídliště nebo samu osobnost božstva. Uslyšítě o tom na mé přednášce koncem tohoto měsíce, až sem přijede z Erfurtu mladý Haage.”

“Cože? Haage sem přijede? A proč?” divil se Islaja.

“Nezval jsem ho! Mladý Haage se asi domnívá, že kaktusy jsou jen na to, aby mu dopomohly ke krytému autu”, vybuchl Karpus.

“Naši němečtí kaktusáři kupují u Haageho rostliny i semena, protože má v pražské poštovní spořitelně vlastní konto. Snad zde má už slušný obnos, za který hodlá něco koupit, co by mohl snadno převézt do Erfurtu”, mínil Hariota.

“Haage je obchodník a přijede-li sem, tak to pro svou zábavu nedělá”, poznamenal Islaja.

“Ďas ho vzal!” pohrdlivě zvolal Karpus.

Venku kdesi v dálce vyzváněly zvony. Bylo poledne. Karpus náhle řekl: “Jaromíre, pozítří odjedeš do Německa a nabídneš pěti firmám asteriasy za původní cenu. Prodáš-li tam padesát kusů, bude to dobré; cena se pak hladce udrží”, řekl Karpus. Islaja mlčel. Nerad cestoval a německou řeč mnoho neovládal. Váhavě namítl:

“Nemohl bys to, Ario, odložit na červen?”

“Ne! Musíš to vyřídit dřív, než přijede Haage. Rád bych se těch rostlin co nejdřív zbavil.”

Hariota nevěděl, oč jde. Tváře Karpusovy nebyly již tak veselé jako před chvílí. Choval se k Islajovi upjatě, ač se oslovovali křestními jmény. Hariota uvažoval o tom, co asi bylo pravou a bezprostřední příčinou této náhlé Islajovy návštěvy. Vypozoroval též, že oběma nějak překáží, proto se zvedl a zamumlal zdvořile: “Musím ven. Omluvte mne!”

“Všechno živé je jen fyzikálně chemický stroj”, volal za ním Karpus.

Hariota obešel skleníky, aby se podíval do sousedovy zahrady. U plotu za boční zdí skleníku ležela hromada kaktusů, mezi nimiž poznal Orojovy zčernalé podložky, na které tehdy v noci Karpus rouboval malé importy. Dřevěná písmena zmizela, kabel a reflektory však dosud se tu povalovaly. Když se vrátil do kuchyně, bylo mu zřejmé, že přerušil rozhovor. Nastalo trapné ticho. Konečně Karpus se zvedl a řekl: “Dej sem kufr! Nabalím ti rostliny.”
Když osaměli, prohodil Islaja: “To bude tanec! Asteriasy klesají v ceně a on už to tuší! Kdy odtud odjíždíte?”

“Po 19. hodině”, odpověděl Hariota.

“Co byste zde dělal? Přijďte dříve, budu vás čekat v nádražní restauraci!”

“O 17. hodině. Platí?”

“Souhlasím!”

Hovořili o příští spolupráci obou nově založených spolků, oba však cítili, že by mluvili o něčem jiném, kdyby se neobávali, že Karpus něco zaslechne. Konečně se vrátil s napěchovaným zavazadlem a položil před Islaju dvě tisícikorunové bankovky: “To máš na cestu a na útratu. Do týdne se vrať!”

Islaja vzal peníze i zavazadlo a s oběma se rozloučil, jako by na dlouhou dobu. Když odešel, vyzval Karpus Hariotu k rpohlídce obou venkovních skleníků. V předním skleníku rostly tytéž rostliny, jaké zde byly už na podzim. Snad těch rostlin bylo ještě více, neboť mnohé z nich se navzájem tísnily. Druhý skleník však Hariotu nesmírně překvapil. Většina parapetů byla kryta silnou vrstvou mramorové drtě promísené s jehličím, na níž sedělo několik set žlutavě světle zelených asteriasů, patrně teprve nedávno došlých z Mexika.

“Tohle je překvapení!” zvolal Hariota.

“Překvapení a snad i moje prohra!” odvětil Karpus.

“Nerozumím vám, Mistře!”

“Abych mohl podniknout další výzkumnou cestu do Jižní Ameriky, potřebuji tentokráte získat velký kapitál. Sám jste mi vnuknul myšlenku, abych filmoval a zachycoval zvuk. Takový přístroj není levný! Mne zachránit mohou pouze asteriasy, jejichž cena nesmí klesat. Osmdesát korun za každý centimetr průměru je cena velmi přiměřená. Kolik asteriasů máte?”

“Pouze dva”, odpověděl Hariota.

“Vyberte si tři rostliny, dám vám je s padesátiprocentní slevou, když je do týdne zaplatíte.”

Hariota dlouho hledal, až konečně si vybral tři středně velké rostliny za 920 korun. Karpus zatím v sousedním skleníku vybral pro Brno asi sto rostlin. Určil jednotnou cenu - padesát korun za jeden kaktus. Při prohlídce zahrady Hariota zjistil, že všechny echinocereusy na skalkách zmrzly. Jejich zčernalé mrtvolky dosud tam svítily pestrostí trnů. Některé okrouhlé talíře opuncií však zimy přežily a nyní rašily na svých okrajích řádky poupat mezi nebezpečnými trny.

Po 15. hodině odešli do kuchyně dopít víno, které tu ještě zůstalo. Karpus byl neobyčejně vlídný a dokonce sám natolik se snížil, že požádal Hariotu, aby přijel znovu, až tu bude Haage.

“Nerad němčím a ti panovační chlapi jsou mi odporní. Nemohu je však vyhodit. Za pěkný asterias snad mi to uděláte a přijedete sem, abyste jej zaměstnal. Já na ten den jsem pro něj tabu - mám odpoledne přenášku!”

“Tu jste si určil právě na onen den, kdy přijede?”

“Asi máte pravdu! Ještě však jednu věc musíte splnit. Pošlu vás do skleníku a vy zalomíte ve dveřích klíč. Nebude to velká práce, klíč předtím nalomím.”

“A proč to uděláte?”

Konec 17. dílu

Díl 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16


Pavel Pavlíček