Otakar Sadovský
 
KAKTUSÁŘI
 
Část XIII.

Dokonalé odhalení všech uvedených pseudonymů dnes již není možné, k pochopení však postačí pravá jména hlavních postav tohoto čtení:

Ario Karpus - A. V. Frič
Nesmel (Nechtěl) - p. Musil
Kristát - p. Chronc
ing. Nopál - ing. Václavík, majitel autoškoly v Brně
dr. Heros - dr. Fleischer (otec Zdeňka Fleischera)
Hariota - Sadovský
Solis - p. Krejčí (?)
dr. Islaya - dr. Schütz
Matukána – (?)
Stapel - p. Papírník z ŽabovřeskIV. Rodí se kaktusářské Brno

Nopálovo auto sjelo po vozovce do hlučných pražských ulic. Nopál – bývalý automobilový závodník – snad chtěl ukázat Hariotovi svou zdatnost i hnal vůz takovou rychlostí, že chodci sotva u uskočili z cesty a strážníci hrozili za ním gumovými obušky. Nebylo vozu, aby jej nepředjel. Když vyjeli z pražského periferia, zrychlil Nopál běh motoru a Hariota nervosně sledoval, jak ručička na tachometru překračuje stotřicítku. Ani do prudkých návrší nezpomaloval jízdu, ač naprosto neviděl, nejede-li někdo proti němu. Hariota ani nedutal, nechtěje tříštit Nopalovu soustředěnost na řízení motoru, inženýr však v jednom místě klidně pustil volant, aby si zapálil cigaretu.

Světlo venku sláblo a vrhalo křídovou bělost na okolní pole. Stromy šedly pozbývajíce živosti zbarvení. Nopál zmírnil jízdu a řekl:

„Vy jistě si myslíte, že jednou zlámu vaz a snad i litujete, že jedete se mnou. Navyknete však i na rychlejší jízdu, pojedete-li se mnou častěji.”

„Co na tom záleží, přijedeme-li do Brna o půl hodiny později? Mohli jsme se cestou pobavit o vašich plánech. Domnívám se, že hodláte svou zálibu ke kaktusům vést jiným směrem než my ostatní.”

Nopal nanovo zpomalil jízdu a hlučně se zasmál:

„Kaktusářští Nestoři dávno zapadli při pěstění svých rostlin do vyjetých kolejí a už z nich nevybřednou! Nemusíte se hned rozčilovat, dovedu také leccos spolknout, mne však vaše kaktusaření nijak neláká. Většina z vás pěstuje sukkulentní rostliny pro jejich květy, ty však brzy uvadnou, a tvořící se semena kaktus vysílí. Chci jiné, řekl bych veselé kaktusářství. Neurazte se, život lidí je však taková opičárna. Ten Karpus mne zajímá proto, že si z těch lidských opic občas nějakou sensací vystřelí. Nemíním kaktusy pěstovat. Na tuto nezajímavou práci si najdu zahradníka, chci však sbírat takové rostliny, které něco představují. Vy jim říkáte schoury, povrheli – tak nějak. Já zase mám nejraději takový kaktus, jehož tvar mi něco připomíná. Víte, co bych si přál? Aby i můj zahradník byl takovou schourou, nejraději bych měl nějakého hrbáče nebojícího se práce. Mohl by vypomáhat už při stavbě skleníku. Bude bydlet v domku, ošetřovat kaktusy a v chladných měsících vodní topení – to přece není žádná práce! Neznáte náhodou svobodného nebo ovdovělého staršího zahradníka, který by se na toto místo hodil?”

Hariota chvíli uvažoval. Architekt Stetson – kaktusář a chovatel exotického ptactva – už po dlouhý čas se snažil nějak se zbavit hrbatého zahradníka – neduživého Kristáty. Byl malé postavy, ryšavý a šlachovitý třicátník chodící vždy v naškrobené košili. Protivný zvuk v jeho hlase připomínal skokaní skřehotání. Ohavně se ušklíbal a ať jste mu řekli co řekli, vždy ledabyle mávl rukou jako někdo, kdo se vám vysmívá:

„Tyhle řeči dávno znám!” Kristáb byl mstivý. Za každé pokárání se odvděčil Stetsonovi tím, že něco v zahradě nebo ve skleníku zničil. Tu přešlápl dřevitou pivoňku přivezenou až z Holandska, tam otevřel andulkám klec, aby uletěly do blízkého lesa, nebo ve skleníku vysypal do akvaria trochu hypermangánu, aby zhynuly rostliny i rybky. Snad si říkal:

„Čím méně toho tady bude, tím méně bude práce i toho napomínání.” Byl však tak nejapný, že všude zanechal stopu, podle které nebylo nesnadné zjistit pachatele. U pošlapané pivoňky zapomněl zahladit otisky svých hřebíkatých bot, u klece andulek nechal ležet nůž, jímž prořezoval drát, a sáček s hypermangánem nosil u sebe tak dlouho, až mu zabarvil spodek kabátu. Hariota z vlastní zkušenosti se varoval lidí nějak znamenaných. Říkával, že většina tělesně anormálních lidí je škodolibá a mstivá. Snad proto, aby se nějak vyrovnali se svým neduhem, se svým ponížením vůči lidem normálním, kteří často je ponižují ba i zesměšňují. “Pak se ale rozhodl a řekl:

„Snad byste takového samotáře – zahradníka našel u architekta Stetsona. Myslím, že dříve nebo později bude muset Kristáta propustit, protože udržování zahrady je nad jeho finanční možnosti. Kristát je mírně sražený, snad proto by tu Vaši sbírku kaktusů dobře representoval.”

Nopál rázem zastavil auto, aby si poznamenal Stetsonovu adresu.

„Velmi jste mi pomohl! Tohle je muž, jehož hledám.”

Když dojeli do Brna, přátelsky se rozloučili a Nopal přejel velikým obloukem přes Nádražní náměstí, aby dopravil vůz do školní garáže.

Hariota nasedl s oběma zavazadly do vozu pouliční dráhy.

V příštích dnech vystavil přivezené mexické kaktusy ve výkladních skříních ve dvou nejrušnějších brněnských ulicích. Výstavky byly vkusně upraveny a u jednotlivých kaktusů malé jmenovky nesly podivná nová jména. Výklady byly obklopeny diváky přirovnávajícími barevné rostliny k nejrůznějším předmětům. Takové rostliny prostě Brno ještě nikdy nevidělo a poptávka po jejich ceně byla veliká. Pak dva deníky přinesly zprávu o zázračných kaktusech rodu LOPHOPHORA, obsahujících narkotické alkaloidy, které dočasně ochromují zájem o druhé pohlaví. Kdekdo chtěl tyto modravě zelené a neobrněné kaktusy vidět!

„Vždyť vypadají jako modré jedovaté houby” – říkali mnozí diváci. Jedna nepříliš hezká paní navštívila Hariotu v jeho bytě a neléhavě jej žádala, aby jí jednu lophophoru prodal. Je prý bohatá, na ceně nezáleží. Namíchá kousky tohoto nevšedního kaktusu do cukroví svému nevěrnému manželovi. Hariota odmítl kaktus prodat. Dva architekti byli ochotni všechny Hariotovi importy odkoupit a nabízeli provizi. Nepořídili!

Výstavky trvaly dva týdny a vybízeli k návštěvě přípravné schůze, na které koncem listopadu bude založen brněnský kaktusářský spolek. I německé brněnské noviny a časopisy tuto akci podporovaly vhodnými zprávami a články. Zatím Hariota vypracoval Islajovi stanovy pro druhý kaktusářský spolek v Praze a s mnoha radami poslal je do Průhonic.

V polovině listopadu telefonoval Hariotovi dr. Heros, že právě se vrátil jeho syn Zdeněk z Heidelberku a přivezl pěkné kaktusy. Čeká prý Hariotu v ordinaci.

Hariota zastihl dr. Herose při pilné práci: preparoval droboučké broučky drabčíky s velmi krátkými krovkami. Prohlížel je vekou lupou, narovnával jim tykadla a nožičky tak svědomitě, že Hariota cítil až odpor k této piplavé zábavě.

„Proč zabíjíte tolik stejných jedinců? Drabčíci jsou přece užiteční” – řekl Hariota.

„Každý z těchto brouků náleží jinému druhu. Rozpoznávají se od sebe pouze tvarem penisu, jinak jsou skoro stejného habitu. Teď však už toho nechám. Buďte mi vítán!” odpověděl, uzavíraje libě zavánějící krabici s brouky.Konec 13. dílu

Díl 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.


Pavel Pavlíček