Sezóna 2003 je za námi

Je to tak. Dne 27. září byla kaktusářská sezóna slavně uzamčena. Akce se nesla v krásném počasí za tradičně spolkové pohody, v návalu kaktusůchtivého občanstva, uprostřed výtek, že i ten největší chrudimský sál je pro burzu kaktusů malý a také v kině na přednáškách, v sále pro 300 lidí museli zájemci o troušená moudra posedávat po schůdcích na okrajích sálu. Ale i ty návaly patří k tradici – prostě se s tím smiřme.

Ony 3 dny byly na události bohaté. V pátek zasedal výbor společnosti a redakční rada časopisu kaktusy. Obrázek nám ukazuje vážné tváře nejvýznamnějších osob našeho kaktusářství – presidenta společnosti Josefa Odehnala a presidenta největšího – a tedy pražského spolku – Ivana Běťáka. Všichni se tu shodli na tom, že Zlatým Albertem pro rok 2004 bude Dr. Jan Říha!

zleva: Josef Odehnal a Ivan Běťák

Ostatní přítomní (ubytováno bylo 140 osob) se tísnili na zahrádce u Pavlíčků, nebo zcela obsadili přilehlý hostinec Caribic. Účastnili se i zahraniční hosté – na obrázku je člen slovenské delegace Boris Vrškový, který zanedlouho oslaví kulaté jubileum – a to 10. 11. tr.!

Boris Vrškový z Bratislavy

Přátelé ze Slovenska nás poprosili, abychom zveřejnili jeho přání. Boris, prý ve své tradičně bonitní dobrotě, zve všechny kaktusáře na svou narozeninovou megapárty, kde hodlá zdarma rozdat několik sudů piva a 3 pečená selata! Bližší informace na puk@tiborman.sk

Šéfka Lída (vpravo) s cestovatelkou Ivankou

Zatímco někteří z nás ještě schůzovali, na zahrádce u Pavlíčků hořel oheň, opékaly se buřty a šéfka Lída se objímala s několikanásobnou cestovatelkou po Peru – s Ivankou.

Expresident Zdeněk Červinka

O oheň a o správnou barvu opékaných párečků se jako obvykle vzorně staral expresident společnosti, Zdeněk Červinka.

Petr Pavelka a Josef Odehnal na zahrádce u Pavlíčků

I tyto dva obrázky ukazují, že už v pátek večer bylo veselo.

Občerstvení na zahrádce

A nejen u Pavlíčků, ti zimomřivější se přestěhovali do hospody Caribic – tohle je například plzeňská squadra.

Plzeňská squadra v Caribicu

Na burze jsem žel bohu nefotil, nějak jsem nestíhal, takže to snad napravím příští poslední sobotu v září. Bylo obsazeno 100 prodejních míst – někteří si stoly objednali, ale nepřijeli, takže asi 4 místa byla volná. Pro příště je zásada, že stoly se musí dopředu předplatit.

Dvořákovi

Už po druhé hodině odpoledne se začal plnit sál místního kina Svět, tam se mi podařilo vyfotit kvarteto píseckých Dvořáků – vpravo oslavenec – Václav Dvořák s chotí a vlevo jejich nerozluční přátelé Karel Dvořák – také s chotí.

J. Odehnal předává plaketu MUDr. Dvořákovi

President společnosti předává keramickou plaketu MUDr. Dvořákovi.

Těch plastik místní chrudimský umělec Ríša Herbst stvořil rovných dvacet, ale tím, že na každé plaketě je trochu jinde nalepena destička z ryzího zlata, je zároveň každá z nich nenapodobitelným originálem.

Gabriel Vereš   Josef Odehnal

Pak už spustil koloběh krátkých přednáškových bloků. Každý z přednášejících měl 30 minut, ovšem trochu se to protáhlo. Jako první přednášel pan Gabriel Vereš – autor nové knihy – Mrazuvzdorné kaktusy SA. Hned po něm se ujal slova president společnosti Josef Odehnal s obrázky a povídáním o letošní chilské cestě.

Vlastimil Lukeš

Následovaly dvě „digitální“ přednášky. První byla od Vlastimila Lukeše na téma Thelocactus a druhou částí na stejné téma ho doplnila moje nefotografovaná maličkost.

Roman Staník z Bratislavy

Dalším zahraničním hostem a přednášejícím byl osvědčený vypravěč Roman Staník – povídal o cestě po báječné Baja California.

Country bál

Po přednáškách v 19 hod. propukl Country bál s country muzikou k tanci i poslechu. Opět všechna místa obsazena – prostě klasika.

Saša Táslar a Zdenka Stupecká

Tanečníkem večera byl už tradičně oblíbený Saša Táslar a v jednom kole byla i Zdenka Stupecká.

Dobrá nálada

Děvčata, která byla od pátečního rána až do soboty večer v plném zápřahu, jak vidno dobrou náladu neztratila.

„Olomoucká skupina”

Dobrou náladou hýřili i členové olomoucké skupiny.

Dražba velkého grusona

Zlatým hřebem večera byla dražba velkého grusona, kterého věnovala prodejna. Dražba měla svůj bohulibý účel – výtěžek byl poukázán na konto Nadace INKA, ve prospěch vzdělání malé Miriam, děvčete, kterého naše kaktusářská obec na dálku adoptovala. Kaktus vydražil Miloš Záruba z Prahy, věhlasný mamiláriofil, jehož poslední příhoz zněl na celé dva tisíce!

Miloš Záruba

Ještě pohled do tváře šťastného vydražitele.

Taneček po dražbě

Sponzora naší Miriam za odměnu ještě protančily skoro všechny přítomné ženy a dívky.

Bratři Pavlíčkovi

Bratři Pavlíčkovi, poté co se doslechli že sezóna je zavřená, se chystají k zimnímu spánku.

Nedělní ráno u Pavlíčků na zahrádce - sezóna je uzavřena

Nedělní ráno – krátce po sedmé se začínají shlukovat zájemci o tradiční ranní spravovací česnečku, velký zájem byl i o opékané párečky, dopíjela se dvacátá bedna pivečka – a okolo poledního už odjížděli i ti největší vytrvalci. Takže vážení – zase za rok – a opět poslední sobotu v září!


Pavel Pavlíček