Novinky v literatuře a na CD ROM


RNDr. Roman Štarha PhD.
Sekundární metabolity čeledi Cactaceae
Vydala: Ostravská univerzita Ostrava, 108 stran, černobílé, Cena: 100Kč plus poštovné  

Recenze: V červnu 2001 vyšla souhrná práce RNDr. Romana Štarhy PhD. o metabolitech obsažených v rostlinách čeledi Cactaceae. Tato publikace, vydaná jako skriptum Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, pojednává o různých alkaloidech kaktusů a několika jiných sukulentů. Značná část je věnována peyotlu (Lophophora williamsii), a to jak z hlediska historického použití tak vědeckého studia. Studie přináší seznam jednotlivých alkaloidů zastoupených v L. williamsii a jejich procentuální zastoupení. Alkaloidy kaktusů jsou rozděleny do několika skupin a kromě chemických vzorců práce přináší i způsob jejich syntézy. Alkoloidové složení je zpracováno pro přibližně 300 druhů kaktusů (zejména rody Turbinicarpus a Coryphantha). Další část práce se věnuje biologickým aktivitám alkoloidů. Následují metodika práce a pojednání o možném využití obsahu alkaloidů v taxonomii kaktusů. Roman Štarha pro svou práci použil informace z 416 publikací, což svědčí o snaze poskytnout co největší množství informací. Přestože je kniha vědeckou odbornou prací, považuji ji za velmi přínosnou i pro pěstitele a neměla by chybět v knihovně kaktusářů.

Knihu je možno objednat na adrese: prodejna skript Ostravské university, Reální 5, 701 00 Ostrava 1

Frans Noltee
Succulents in the wild and in cultivation  
Cena 2 dílu je 1680 Kč (1350 Kč + 22% DPH + 35 Kč pošta v ČR)  

Po vydání prvního dílu CD lexikonu Sukulenty od Franse Nolteeho, který obsahoval sukulentní rody od A do E (bez Euphorbia), nyní vychází 2. díl tohoto díla, který zahrnuje sukulentní rody od Euphorbia po Juttadinteria. 1. díl obsahoval 1700 kvalitních fotografií, asi 700 taxonu doplněných popisem. Počet fotografií druhého dílu nebyl upřesněn, ale měl by být podobný. CD se spouští automaticky. K prodeji bude začátkem prosince 2001.  


NABÍDKA LITEARTURY 2001


Petr Pavelka
e-mail:
pavelka@palkowitschia.cz