Pozor na Basudin!
Zo skúseností pestovateľa - CACTACEAE etc. 4/1999 str. 126-127

Pri prehliadkach niektorých zbierok som si všimol na niektorých rastlinách zaujímavú vec. Išlo o čiastočnú, alebo dokonca o totálnu absenciu tŕňov, vaty či dokonca celých areol. V mnohých prípadoch začala rastlina nezvyčajne odnožovať. Po rozhovore s pestovateľom o možných príčinách sme dospeli k názoru, že táto abnormalita vznikla ako reakcia na aplikáciu pesticídu Basudin 60 EC proti voške koreňovej. Priatelia aplikovali spomínaný prípravok v predpísanej koncentrácii, t.j. 0,15% vo forme prídavku do zálievkovej vody (15 ml na 10 l - Matlák, 1994). Doba aplikácie bola v jarných mesiacoch, rastliny boli v dobrom raste, kvitli a mali za sebou niekoľko zálievok vodou.

Deformity postihli mladé semenáčiky aj staršie rastliny a ich odnože (ktorých nadmernú tvorbu sám vyvolal). Pesticíd nepostihol rovnomerne všetky druhy. Deformity nebolo badať na „tvrdých” kaktusoch, akými sú napr. z rodov Astrophytum, Ferocactus, a Echinocactus. Najviac boli poškodené druhy rodov Mammillaria a Echinocereus. Na mladých semenáčikoch Echinocereus bailey a Thelocactus macdowellii sme zaznamenali úplnú absenciu tvorby areol vrátane tŕňov. Na iných rastlinách síce boli náznaky areol, ale tŕne sa neobjavili. Na Mammillaria elongata a M. microhelia bolo celkom evidentné vyhoľovanie. Na Mammillaria (Dolichothele) longimamma sa vyskytlo nadmerné odnožovanie a beztŕnnosť - areoly boli pokryté len akousi plsťou. Odnože mali tmavšiu farbu. Rastliny sa po cca 3 týždňoch od poškodenia vrátili spontánne k normálnemu rastu. Návrat do „normálu” bol zrejme vyvolaný stratou účinnej látky z pletív.

 

Úplná absencia tŕňov Echinocereus baileyi

 

Nadmerné odnožovanie M. longimamma s vatovými areolami namiesto tŕňov

Tento jav, aj keď nie v takej markantnej podobe som zaznamenal aj pri druhoch z rodu Gymnocalycium, Lobivia, Parodia, Notocactus a tiež pri mnohých severoamerických druhoch.

Ako to zatiaľ vyzerá, táto deformita nepoškodzuje rastliny na celý život. Aj napriek tomu by som bol rád upozornil čitateľov na opatrnosť pri narábaní s týmto prípravkom, lebo hoci rastliny definitívne neničí, určite neprispieva k estetickému vyzneniu zbierky.

Basudin viditeľne nepôsobil kontaktne ale systémovo - zabudoval sa do pletív. Osobne predpokladám, že ďalší vývoj rastlín bude normálny.

V poslednom čase (2-3 roky) som svedkom relatívne mnohých rastových deformít oproti predchádzajúcim rokom. Ide o nadmerné odnožovanie rastlín, ktoré normálne neodnožujú často ani po poranení vrcholu (Astrophytum). Napr. Gymnocalycium baldianum kvitlo jednu sezónu bielo, potom ten istý exemplár červeno a následne ružovo, mnoho kvetov malo namiesto jedného radu okvetných lupienkov až tri. Niektoré turbinikarpusy kvitli nie z vrcholu, ale z bočných areol, objavovala sa nudálnosť, rakovina, úplná alebo čiastočná strata chlorofylu. Veľmi často sa rozprávam s ľudmi o týchto javoch. Čo môže byť príčinou? Genetika, fyziologická porucha, vzduch, slnko? Dostávam sa k mnohým, zväčša diametrálne odlišným odpovediam. Najčastejšou hypotézou je tá o nadmernom žiarení (akom, to nechám na čitateľa).

S určitosťou však môžem povedať, že vyššie spomínané deformity boli od prípravku Basudin 60 EC. V mojej zbierke som ho nepoužil a preto som ani nemal podobne deformity. Na záver by som chcel poprosiť čitateľov, aby, ak majú podobné skúsenosti s prípravkom Basudin, aby sa mi ozvali. (Pred asi 15 rokmi na nebezpečenstvo použitia Basudinu pri ochrane kaktusov a sukulentov upozorňovala odborná literatúra - napr. časopis ŽIVA, kde bol uvedený príklad ťažkých poškodení rastových vrcholov sukulentov po použití tejto chemikálie. Rastové vrcholy úpne vysychali, ale len v prípade prerušenia polievania týchto rastlín a tým zhusteniu štiav v ich telách, alebo v prípade ukončenia polievania na záver sezóny, keď Basudin s dlhotrvajúcim účinkom je ešte v nadmernej koncentrácii v pletivách a stúpnutie jeho koncentrácie po zvraštení tiel kaktusov a sukulentov vedie k spáleniu rastových vrcholov, čo bude platiť aj pre odnože (pozn. red.).


Text a fotografie:
Ing. Ján Mezey,
Pohraničná 15, 945 010 Komárno