Miroslav Valachovič - Habartov

Valachovič   Pan Miroslav Valachovič je předsedou kaktusářského klubu Sokolov. Bydliště má v Sokolově, ovšem sbírku má u svých rodičů v Habartově. Na návštěvě u pana Valachoviče jsem si s velkým zájmem vyslechl celou historii  klubu v Sokolově. Zazněla jména pánů Petracha, Lebedy, Michla, MUDr. Janouška i dalších a rok 1961, kdy se konala v Hornickém domě v Sokolově první výstava.

Pan Valachovič je nejen zaníceným pěstitelem, ale hlavně chodící encyklopedií činnosti sokolovských kaktusářů. Určitě přesnější než moje zde zprostředkovaná informace je ovšem nahlédnutí do vynikající a čerstvě vydané publikace „Osobnosti sokolovského kaktusářství“, jejímž autorem je pan Valachovič. 

Pan Valachovič v roce 1979 během hodiny přírodopisu navštívil se třídou sbírku pana Petracha a zde si koupil prvních 20 kaktusů.  Pak se setkal s kaktusy až  na střední škole v Plzni, když v roce 1984 navštívil v obchodním domě Centrum v Plzni Doubravce výstavu a koupil dva Echinocactusy grusonii. Pak dokoupil další kaktusy opět u pana Petracha. Takže před vojnou měl pár desítek rostlin. Kaktusům se věnoval i na vojně v Kynšperku nad Ohří, ale těsně před koncem základní vojenské služby mu bohužel většinu sbírky, kterou zde měl, rozkradli vojáci z povolání.

Valachovič

V 18 letech se přihlásil do kroužku v Sokolově a teprve později zjistil, že ho zde zaregistrovali již od roku 1979 –80. Roku 1992, kdy rodiče koupili pozemek přilehlý k rodinnému domku si vybudoval skleník, který má pěstební plochu 14 m2 a slouží dodnes. Namístě jsem viděl, jak asi muselo být obtížné odtěžit zbytky skla a odpadů z blízké sklárny, zlikvidovat bolševník a pak postavit pěkný skleník, který je dnes v nádherném přírodním prostředí. Od roku 1992 se začal pan Valachovič aktivně zajímat o sukulenty a začal zkoušet výsevy i vysloveně „těžkých“ rostlin.

Valachovič

Od roku 1995 se pan Valachovič aktivně zúčastňuje spolkového života. Spolková činnost však v tom čase stagnovala, což pana Valachoviče trápilo a pokoušel se nějak přispět v její aktivizaci. Stále více propagoval pěstování sukulentů, což mu mnozí pravověrní kaktusáři vyčítali. V roce 1998 rezignoval na post předsedy pan Petrach, v prosinci 1998 byl pan Valachovič zvolen předsedou. Činnost spolku se začala aktivizovat, konaly se autobusové zájezdy do Heidelbergu, Erfurtu, Frankfurtu, Liberce, Dvora Králové nad Labem i jinam a konečně v roce 2001 i mezinárodní sympozium s výborným obsazením přednášejících (MUDr. Staník, Dr. Vškový, Ing. Kunte, MUDr. Vlk, Ing. Odehnal). Od roku 1998 do roku 2001 se podařilo zorganizovat 2x ročně výstavy v zimní zahradě sokolovského zámku, ale též výstavy v Chodově společně se zahrádkáři atd.

Valachovič

Přes peripetie s místem konání schůzek  i výstav se činnost spolku velmi rozvinula. V roce 2003 navázali kontakt s klubem kaktusářů Marktredwitz v SRN, uspořádali výměnné zájezdy,  roku 2005 koupili výstavní fóliovník….

Sokolovský klub vydává 4x ročně Zpravodaj, mohu potvrdit, že opravdu bezvadný, kromě informací pro členy, poučných článků, pěkných fotek, obsahuje i např. soutěž o ceny.

Valachovič

Pan Valachovič píše příležitostně do Kaktusů, zde také  informoval o aktivizaci kaktusářů v Sokolově, ale též do Adenia. Podařilo se mu přesvědčit i původní ortodoxní kaktusáře, že sukulenty nejsou o nic horší než kaktusy, takže v sokolovském spolku najdete ve sbírkách i dostatek krásných sukulentů.

Valachovič

Samotná sbírka pana Valachoviče se nachází v zahradě u rodinného domku jeho rodičů v Habartově, ačkoliv on sám bydlí v Sokolově. Pěstuje kaktusy i sukulenty asi půl na půl, ovšem podle mého názoru ho srdce táhne spíše k sukulentům. Ke kytkám má zvláštní velmi pěkný vztah, dokáže hovořit o každé z nich po stránce odborné i k její individuální historii; zvláště pokud šlo o sukulenty, nezbývalo mi, než se mlčky obdivovat jeho znalostem. Část sbírky má ve volně kultuře na zahradě, protože se do skleníku nevejde.

Pan Valachovič plánuje zařídit pro rodinu přiměřené bydlení a tam samozřejmě nějaký rozlehlejší skleník či skleníky. Jak jsem měl příležitost pana Valachoviče sledovat, jsem pevně přesvědčen, že to nejen, že zvládne, ale určitě v brzké době.

Valachovič

Pan Valachovič je pro mě prototypem mladého moderního člověka zcela zaníceného pro našeho koníčka. Dokáže pro spolek vyjednat možné i nemožné, od prostor pro spolkovou činnost, přes výstavy, až po dotace a příspěvky na vydání publikací, Zpravodaje i na další spolkovou činnost. Jak sám ovšem velmi skromně poznamenává, spoléhá na pomoc kolegů a kamarádů ze spolku.

Na letošním sympoziu jsem kromě vynikajících organizačních schopností velmi obdivoval přístup pana Valachoviče ke členům spolku, úctu, kterou jim projevoval svým taktním vystupováním, a že nešlo o pózu jsem se přesvědčil, když jsem s ním strávil celé odpoledne ve velmi krásném prostředí u jeho skleníku a on se stejnou úctou hovořil o členech spolku zde, mezi čtyřma očima. Pokud jde o návštěvy, pan Valachovič je sice nevylučuje, ovšem vždy jen po předchozí domluvě.


Kontakt:

Miroslav Valachovič
Roháčová 2205
356 01 Sokolov

tel: 352 602 224
mobil: 724 245 873
e-mail: citadela@tiscali.cz

 

 Text a foto:
JUDr. Milan Holeyšovský
e-mail: holy.mn@seznam.cz