Miroslav Sedláček - Sokolov

  Pan Sedláček začal s kaktusařením v roce 1964 a to poněkud netypicky. Na zájezdu do NDR se mu zalíbily kaktusy a koupil tam semena, která vysel. Od manželčiny tety z Mnichova obdržel asi 4 kaktusy a tak vznikl základ jeho sbírky. Tehdy ještě u rodičů v Novém Sedle postavil první skleník, takže přeskočil obvyklý vývoj kaktusáře. Začal s mamiláriemi a opunciemi. 

V roce 1965 pobýval se svým otcem nějakou dobu na Kubě, kde se mu zalíbily melokaktusy, bohužel přivézt mu kubánský celník nedovolil nic.

V roce 1967 vstoupil do sokolovského kaktusářského klubu. Jak se kaktusářsky vyvíjel, tak zavrhl opuncie, pak mamilárie, a přešel na astrophyta.

Dnes má pan Sedláček skleník v zahradě ve velmi malebném prostředí na okraji Sokolova. Skleník o ploše 6 x 7 z malé části přenechal manželce, ve zbytku však využil každého kousku a to v patrech nad sebou, takže dnes je skleník plný nejen kaktusů, ale také sukulentů. 

Dále má k dispozici pro kaktusy polovinu většího fóliovníku, a dále dva malé fóliovníky. Kaktusy i sukulenty jsou i volně pěstované a narazíte na ně všude na zahradě, včetně skalky, kde celoročně rostou opuncie. Vzhledem k nejistotě o osudu zahrádkové osady pan Sedláček stále neměl jasno, zda zde jeho sbírka zůstane či nikoliv. Zdá se, že se situace nyní rozřešila ve prospěch osady a tak s pocitem, že zde jsou „natrvalo“ bude moci pan Sedláček podle toho vše zorganizovat.

Dnes pěstuje pan Sedláček všehochuť, přiznal se mi však k oblibě v astrophytech, zvláště moderních a hezkých jejich hybridech a ze sukulentů mu učarovaly zejména ty z Madagaskaru. Dcera pana Sedláčka se věnuje keramice a tak je možno zde vidět skutečně krásné keramické originály a v nich kaktusy a sukulenty a ty též v opracovaných samorostech.

Směsi pro kaktusy dělá různé podle druhu, asi 4 základní. Pokud jde o semenáče, zářivky zavrhl a vysévá do umělohmotných truhlíčků a skleniček ve skleníku a i po prvním pikýrování semenáčky zavírá. Problém byl, když „zhýčkané“ semenáčky zpod zářivek pak vrhl do prostředí relativně tvrdého pěstování. Dnes se mu jeho systém práce se semenáčky osvědčuje.

Obecně kaktusy moc nezalévá, mnohaleté grusony, např. jen dvakrát do roka. Sám říká, že moc neroubuje, ale naroubované kaktusy zde jsou, hlavně na echinopsisy, pasakany, „modré“ cereusy. Proti škůdcům si pochvaluje Confidor.

Rostliny má pan Sedláček ve skleníku celoročně a v zimě zde topí pevným palivem, což předpokládá, že i 4x za den do sbírky ze svého bydliště přichází.

S oblibou navštěvuje pan Sedláček klubové akce, zúčastní se pravidelně výstav, ale také zájezdů, které klub koná po sbírkách, i zajíždí s dalšími kolegy do pěstíren v zahraničí, např. v Belgii či Holandsku. V současnosti působí pan Sedláček v sokolovském klubu jako místopředseda.

Nevím jestli se mu splní jeho tajný sen jet na Madagaskar, já bych to tomuto milému a upřímnému kaktusáři určitě přál.

Návštěvy přijme pan Sedláček bez problémů, jen je třeba se předem dohodnout. Semenáčky se zde pro zájemce určitě bez problémů najdou.

 

Kontakt:

Miroslav Sedláček
Křížova 118
356 01 Sokolov

mobil: 608 933 798
E-mail:
pansedlacek@centrum.cz   
 

 Text a foto:
JUDr. Milan Holeyšovský
e-mail: holy.mn@seznam.cz