Ing. Josef Míka - Děčín

Ladislav Drbohlav   Ing. Míka je členem klubu kaktusářů v Děčíně. Moje problémy s blouděním jsou známy, ale najít bydliště sbírku Ing. Míky byl pro mě skutečně velký oříšek. Když se mi to za pomoci mobilu podařilo, byl jsem příjemně překvapen nádherným přírodním prostředím, kde je sbírka Ing. Míky umístěna.

Ing. Míka je původem Pražák a s pěstováním kaktusů začal v roce 1960 ještě v Praze. Pár kaktusů měl doma v Nuslích a kupoval v prodejně v průchodu u Laterny Magiky. Při stěhování do Děčína po škole si s sebou vzal asi 50 kaktusů, základ dnešní sbírky. 

Pokračování bylo celkem klasické, skleníček přes zábradlí, pak skleník přilepený k domu, až po roce 2000 současný skleník u nového domu. Ve spolku je členem od roku 1969, podnětem byla výstava, kterou navštívil.

Hlavní část sbírky je umístěna přímo u domu. Fascinovala mě výška „skleníku“, který je vlastně integrální součásti domu. Ona výška způsobuje dojem prostornosti a vůbec velmi dobré atmosféry, světla. Přitom je do skleníku vstup ze zimní zahrady s bazénem, kde je zase spousta rostlin, byť ne kaktusů, takže vše je esteticky a prostorově ideálně sladěno. Když jsem tuhle okolnost pochválil, Ing. Míka konstatoval, že si to takhle vymyslel podle svého dávného přání, a když stavěl tenhle nový dům, tak to realizoval.

Na fotografiích se může zdát sbírka stísněná. Je pravda, že obsahuje velké množství kaktusů, ale díky bezvadné finese je využit prostor a přitom se lze dostat ke všem rostlinám. Stoly s rostlinami jsou pojízdné, jsou umístěny na jednoduchém a přitom důmyslném mechanismu, totiž na trubkách, takže stačí stůl lehce posunout do strany a trubky se otáčejí a celý parapet i s rostlinami se posune a tím vytvoří vprostřed mezi stoly uličku, čímž zaplní uličku mezi stoly zcela okrajovými. Těžko se to popisuje, ale je to řekl bych geniální řešení, které šetří dost místa a to je využito pro kaktusy.

Pokud jde o rodové složení, jsou zde kaktusy velkého počtu rodů. Oblibu má Ing. Míka v eriokaktusech, ale jsou zde k vidění i letité kaktusy nejrůznějších rodů i druhů. Tato sbírka stojí za klidné a detailní prohlédnutí. Trochu zvláštností je veliký, po zdi se pnoucí Selenicereus grandiflorus, který zde pravidelně kvete, byť se jej nedaří opylit a tudíž získat semena. Další a nádherný zážitek jsem měl při pohledu na velký květ Eriocereus jusbertii.

Ing. Míka vysévá a také roubuje, byť zdůrazňoval, že to nepatří mezi jeho hlavní kaktusářskou náplň. Používá hodně jako podložku Selenicerus grandiflorus a daří se zde roubovancům i vzácných druhů. Zajímavé je pozorovat, jak se ovlivňuje roub s podložkou, když podložka slušně zesílí a naopak rouby nenarůstají do obřích rozměrů. Pěkné výsledky roubování jsou vidět i na podložce Ferocatus glaucescens.

Pro výsevy používá Ing. Míka půl napůl písek a lignocel, používá výsevní aparát. Semenáčky pikýruje již do téhož, ale nepřepařeného substrátu a druhým rokem již do substrátu běžného, tj. zemina ze zahrady, kompost, písek, antuka.

Další rostliny pěstuje Ing. Míka ve volné kultuře, část a to sukulenty na stole, část zapuštěných i s květníky do skalky. Tyto rostliny se ovšem na zimu stěhují do zimní zahrady v domě, nebo některé zimovzdorné do pařeniště. Zbytek kaktusů je umístěn ve dvou velice rozměrově šikovných pařeništích od firmy Kovoagrex.

Celá sbírka je umístěna v nádherném prostředí. Ing. Míka se jeví jako tichý člověk, snad ten dojem plyne i z jeho velmi kultivovaného jednání, každopádně je to velice příjemný a výborný vypravěč a průvodce po sbírce. Ohledně kaktusů je to určitě i studnice vědomostí a nápadů. Například buduje nyní „pařeniště“, které bude něco mezi pařeništěm a zapuštěným skleníkem pokrytým obloukem makrolonu. Přitom se bude moci v tomto „pařeništi“ chodit zakopanou uličkou a s vchodem se dveřmi. Viděli jsme toto „pařeniště“ těsně před dokončením. Považuji je za vynikající nápad a jsem jen zvědav, jak se osvědčí pro rostliny. Jsem přesvědčen, že výborně. Sbírka Ing. Míky má zhruba 25 m2 a semenáčky by se zde pro návštěvu jistě našly.

Pokud jde o návštěvy, ing. Míka z důvodů časových i prostorových přijme jen 
malopočetné, tj. ideálně jednoho či dva lidi a vždy jen po telefonické domluvě.

Kontakt:
 Ing. Josef Míka
tel.: 602 442 008


Text a foto:
JUDr. Milan Holeyšovský
e-mail: Holy.mn@seznam.cz