Název
REBUTIA FRIEDRICHIANA Rausch
 

Taxon
Rebutia friedrichiana Rausch, Succulenta, 55: 103, 1976
Lobivia pygmaea (R. E. Fries) Backeb. var. friedrichiana (Rausch) Rausch, Lobivia 85, p. 116, 1987
Rebutia pygmaea (R. E. Fries) Br. et R. var. friedrichiana (Rausch) Eriksson, Kaktus (Odense), 23: 81, 1988
Rebutia odontopetala Ritter, Kakt. und and. Sukk., 28: 76, 1977
Druh byl pojmenován na počest dr. Heimo Friedricha, pěstitele a znalce kaktusů, přítele W. Rausche.

 

Popis
Stonek jednotlivý nebo nepatrně odnožující, v kultuře až trsovitý, kulovitý, později protáhlý až sloupovitý, 20-40 mm široký, 30-50 mm vysoký, s poněkud sníženým temenem a silným, často vícedílným, 40-80 mm dlouhým řepovitým kořenem; pokožka tmavě zelená, na plném slunci se silným fialovým nádechem. Žeber 9-12, přímá nebo mírně šikmá, oddělená dosti hlubokými brázdami, v mládí rozložená do hrbolků, ve stáří dosti zřetelná, se zachovalou průběžnou bází, 3-5 mm vysoká, hrbolky 5-8 mm dlouhé a 3-5 mm široké; areoly oválné, až 2,5 mm dlouhé a 1,5 mm široké, se světle okrovou nebo bělavou vlnou. Okrajových trnů 10-16, jemné, přímé, bílé, později někdy až světle hnědé, převážně rovnoběžné s povrchem stonku, dlouhé 3-6 mm, postranní nejdelší, horní a dolní kratší; středové trny 0-3, málo odlišné, odstávající.
Květy
postranní, často vznikající při bázi rostliny nebo až pod úrovní půdy, asi 40 mm dlouhé; květní lůžko kulovité, až 5 mm široké, červenohnědé, s malým množstvím trojúhelníkovitých, 1-3 mm dlouhých, téměř černých šupin, delší bílou vlnou a ponejvíce několika žlutobílými vlasovými štětinami; květní trubka 15-25 mm dlouhá, na při bázi (2-7 mm) srostlá s čnělkou, nahoře až 15 mm široká, uvnitř bělavá, vně nazelenalá až červenohnědá, pokrytá jako květní lůžko, šupiny větší, zelené; okvětní lístky 15-22 mm dlouhé, 8-10 mm široké, kopisťovité, oranžově žluté, nahoru více rumělkové, vnější nahoře a vně s příměsí purpurové a vnějším olivově zbarveným proužkem; nitky žluté až světle purpurové, 10-15 mm dlouhé, horní 6-8 mm dlouhé, prašníky zlatožluté; čnělka světle zelená, blizna se 6-8 sevřenými, 3-5 mm dlouhými, žlutozelenými rameny ve výšce nejvyšších prašníků.
Plod
zploštěle kulovitý, 5-10 mm široký, purpurově načervenalý, dole také zelený, pokrytý jako květní lůžko.
Semena
protáhle kulovitá, 1,2-1,5 mm dlouhá a 1-1,2 mm široká, černohnědá, jemně zploštěle hrbolatá.

 

Variety
Variety ani formy nebyly popsány, ale mezi rostlinami existujícími ve sbírkách určité rozdíly pozorovat lze. Do jisté míry se projevuje vliv kultury, větší míra oslunění posiluje zastoupení fialových odstínů ve vybarvení pokožky a ovlivňuje rovněž vzhled a vybarvení trnů. Celkový vzhled také závisí na občasné tvorbě středových trnů. Jiné rozdíly ve sbírkách však mohou odpovídat i určitým odlišnostem mezi sběry přiřazenými k tomuto druhu. Kromě typového sběru WR 646, který byl podkladem k prvotnímu popisu R. friedrichiana, byl W. Rauschem, tedy stejným nálezcem jako R. friedrichiana (růžový květ), označen sběr WR 646a. Ritterův sběr FR 757a se stal roku 1977 podkladem pro prvotní popis druhu R. odontopetala, který Ritter roku 1980 přiřadil jako synonymum k R. friedrichiana.

 

Výskyt
Všechny sběry spojované s druhem R. friedrichiana pocházejí z Bolívie, z omezené oblasti v blízkosti La Cueva (departament Chuquisaca, provincie Sud Cinti), typový sběr WR 646 z nadmořské výšky 3500 m. Ve své práci roku 1980 F. Ritter uvádí, že rostliny totožné s jeho sběrem FR 757a rostou také u Culpina (Bolívie, departament Chuquisaca, provincie Sud Cinti), společně s R. albopectinata.

 

Pěstování
Rebutia friedrichiana je velmi pěkná a pěstitelsky vděčná rostlina, její nápadné, jasně načervenale oranžové květy mohou být ozdobou každé sbírky. Svými nároky se nijak neliší od většiny druhů ze širšího příbuzenstva R. pygmaea, mezi kterými dorůstá největších rozměrů. V kultuře roste trsovitě, odnože lze využít pro vegetativní množení. Při dodržení běžných požadavků kultury rebucií roste dobře na vlastních kořenech a brzy vytváří malé trsy kulovitých, později válcovitých stonků. Dostatek světla a čerstvého vzduchu přispívá k bohaté tvorbě květů.

 

Poznámky
Rebutia friedrichiana spolu s R. mudanensis představuje největší formy z příbuzenských okruhů R. pygmaea - R. orurensis - R. haagei. Charakteristická je svými velkými, jasně červenooranžovými květy, nápadné jsou také relativně velké plody. Báze žeber jsou do určité míry zachovány a žebra zůstávají dosti zřetelná, čímž se druh odlišuje od užšího okruhu kolem R. pygmaea.
Semena nejsou v Rauschových popisech blíže specifikována, v popisech F. Rittera, které se vztahují k jeho sběru FR 757a, jsou uvedena semena velká, asi 1,5 mm dlouhá. Naproti tomu S. Mosti ve své práci uvádí semena poměrně malá, dlouhá do 1 mm, což by mohlo představovat pro Ritterovu rostlinu dosti podstatnou odchylku, ale přiložená fotografie ukazuje poněkud větší velikost semene.
Poznámky autora snímků: Rostlina pochází z výsevu semen, sebraných v přírodě na velmi sporadicky se vyskytujících rostlinách, v horách asi 10 km severně od Camargo. Tato oblast má  podobný charakter jako okolí poměrně blízko východně položeného městečka Culpina (lokalita sběru FR 757 a). Rostlina byla původně naroubována a po 2 letech zakořeněna. Velmi bohatě kvete charakteristicky zbarvenými květy, které jsou samosprašné. Semena jsou drobnější, ale dobře klíčivá. Semenáče rostou zvolna a jsou zcela uniformní. První květy se objevily 5. rok po výsevu.
Uvedenou oblast v blízkosti Camargo a Culpina jsem se svými přáteli navštívil 3x, ale nikdy jsme v přírodě žádné rostliny rodu Rebutia podobného typu nenalezli. Nebude snadné v této části Bolivie tyto rostliny nalézt, protože hory severně Camagro jsou obtížně přístupné a celá oblast se mění výstavbou nové komunikace (podzim 2004).

 

Literatura
Anderson E. F., The cactus family, p. 607-608, 2001
Mosti S., Digitorebutia Buining & Donald (2), Cactus & Co., 3: 206, 1999
Pilbeam J., Rebutia, p. 78, 1997
Ritter F., Kakteen in Südamerika, 2: 598, 1980
Šída O., Rod Rebutia, p. 86, 1997

 

Autoři
Text Otakar Šída.
Foto Václav Šeda ve vlastní sbírce.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím dve a pet