Název
NEOLLOYDIA CONOIDEA Br. et R. var. MATEHUALENSIS (Backeb.) Kladiwa et Fittkau
 

Taxon
Neolloydia conoidea Britton et Rose var. matehualensis (Backeberg) Kladiwa et Fittkau in Krainz Die Kakteen CVIIIb, 1972
Neolloydia matehualensis Backeb., The Spine, 1: 108, 1949
Jméno variety poukazuje na místo nálezu prvních rostlin, na okolí města Matehuala, San Luis Potosí, Mexiko.

 

Popis
Stonek válcovitý, u báze odnožující, až 150 mm dlouhý a 50 mm široký, pokožka zelenošedá, namodralá až šedě žlutavá. Bradavky široké a ploché, až 20 mm silné, na abaxiální (svrchní) straně s patrnou podélnou brázdou, axily a brázda zprvu s krátkou bílou vatou, areoly zprvu vlnaté, obojí později holé. Okrajových trnů 10-12, až 10 mm dlouhé, šedobílé barvy, sklovitě průsvitné; středové tmy zprvu 2, asi 20 mm dlouhé, se ztlustlou bází, jeden směřuje vždy vzhůru, druhý směrem dolů, u starších rostlin mohou být středové trny 3.
Květ
vyrůstá z axil v temeni, až 30 mm dlouhý a 40 mm široký, fialově červené barvy, květní lůžko asi 5 mm dlouhé a 3 mm široké, nazelenalé; vnější okvětní lístky asi 20 mm dlouhé a 8 mm široké, protáhle eliptické. nazelenalé; vnitřní okvětní lístky až 25 mm dlouhé a 6 mm široké, celokrajné, na konci zašpičatělé, tyčinky bílé, prašníky žloutkově žluté, blizna většinou se 6 laloky žlutozelené barvy.
Plod
kulovitý, lysý, bělavý, odtrhující se ve zralosti od rostliny svou bází, bez zaschlých květních zbytků.
Semena
až 1,4 mm dlouhá a 1,2 mm široká, hilum postranní, testa bradavičnatá, matně černá, embryo kulovité bez známek perispermu.

 

Variety
Tato varieta je charakteristická zejména sivě modře zbarvenou pokožkou a lze ji dobře odlišit od ostatních variet N. connidea. Obecně je jen málo proměnlivá.

 

Výskyt
Typová lokalita byla udána z okolí města Matehuala. San Luis Potosí, Mexiko, náhorní plošina asi 2000 m n.m., na kamenitých vápencových štěrkovitých půdách, drolinách a skalách. Později se ukázalo (např. H. Bravo, A. B. Lau), že se hojně vyskytuje severně od vesnice Huizache, San Luis Potosí. Mexičtí autoři udávají další výskyt v okolí Torreón (Coahuila) a také u Jimenéz (Chihuahua), vždy v rostlinných formacích matorrales rosetofilos, tj. společně s některými druhy Agave, Dasylirion, Hechtia, Yucca aj. Oblast patří do Desierto de Chihuahua s nízkými srážkami, asi 300-400 mm za rok, chladnými větrnými zimami a horkým létem.

 

Pěstování
Nároky této variety na podmínky pěstování jsou dosti vysoké. V našich sbírkách příliš dobře neprospívá a proto je dodnes vzácná. Také ochota ke kvetení je malá. Vyžaduje slunné a teplé umístění, velmi opatrnou zálivku a pokud možno přezimování na světle. Pěstitelské chyby a omyly vedou ke vzniku nekrotických rezavých nebo černých skvrn. hlavně na starších partiích stonku, který pak snadno odumírá až do vnitřních pletiv. Pokud máme malé semenáče, lze doporučit roubování (např. Echinopsis, Pereskiopsis aj.) a další pasážování na trvalé podnože. Získáme tak více rostlinného materiálu pro případné znovu zakořenění odnoží a roubovanců. Získáme tak pravokořenné jedince, se kterými můžeme dále experimentovat. V každém případě lze pro vypěstování odolných rostlin doporučit tvrdou kulturu s maximem slunce a jen příležitostnou zálivku.
Fotografii na lokalitě poblíže Huizache zhotovil Roman Staník, text Jan Říha.

 

Poznámky
Koncepce rodu Neolloydia je různými autory chápána odlišně a setkáváme se s jeho různým (vnitřním) uspořádáním. Někteří rod považují za monotypický s několika poddruhy či varietami, jiní rozlišují několik samostatných druhů.
Krajina podél Careterra Interamericana (No. 80) je hojně navštěvována kaktusáři a je možné říci, že je dnes i dostatečně prozkoumána. Horší je, odbočíme-li do krajiny dále od silnice, tady lze najít spoustu zajímavostí. Snad lze tedy potvrdit, že var. matehualensis je skutečně nejhojnější nedaleko Entronque (křižovatky) Huizache. Naproti tomu jsem osobně tuto varietu (var. matehualensis) u města Matehuala nikdy nenašel a to i přes opakovaná hledání. Naopak jihovýchodně od Matehuala u Maravillas a EI Mezquite jsme s A. B. Lauem a R. Šubíkem již před 25 lety našli válcovité robustní, až 10 cm široké rostliny s velkými protáhlými aureolami, se sklovitým hustým otrněním (často bez středových trnů, případně s 1 trnem směřujícím vzhůru), a s velkými až 7 cm širokými tmavofialovými květy, která byla publikována jako N. grandiflora var. robusta Říha nom. prov.

 

Literatura
Anderson E. F., A revision of The genus Neolloydia B. et R. (Cactaceae), Bradleya, 4: 2-4, 12-13, 1986
Backeberg C., Die Cactaceae, 5: 2937, 1961
Bravo H. et Sánchez-Mejorada H., Las Cactáceas de México, 2: 207-208, 1991
Říha J. et Šubík R., Neolloydia grandiflora (O) Berg. var. robusta nom. prov. - nová varieta ze středního Mexika, Kaktusy 81, 17: 38-40, 1981

 

Autoři
Fotografii na lokalitě poblíže Huizache zhotovil Roman Staník, text Jan Říha.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím dve a jedna