Název
CORYPHANTHA NEGLECTA Bremer
 

Taxon
Coryphantha neglecta Bremer, Cact. Suc. Mex., 24: 3, 1979
Druhové jméno neglecta znamená v překladu přehlížená, nepovšimnutá, zanedbávaná, což se vztahuje ke skutečnosti, že druh byl objeven teprve nedávno a to v oblastech kaktusářsky dosti probádaných a známých.

 

Popis
Tělo
Stonek kulovitý, asi 70 mm široký a 60 mm vysoký, jednotlivý nebo od báze mírně odnožující; odnože u starších exemplářů vyrůstají i z nejstarších bradavek nad povrchem terénu. Temeno mírně vmáčklé, s řídkou bílou vatou; bradavky rozpadlé do 8-13 spirálních řad, každá bradavka asi 10 mm vysoká a široká, s konickou nebo kosočtverečnou základnou. Areoly asi 15 mm široké a jen o málo delší; axily v paždí bradavek i u mladých jedinců pokryty bílou vatou. Okrajových trnů 15-17, asi 10-20 mm dlouhé, horních 4-5 okrajových trnů zbarveno v horní polovině černohnědě, později šednoucí; středový trn chybí nebo pouze jeden, 13-15 mm dlouhý, přímý, v mládí černý, později šednoucí.
Květ
asi 45 mm široký, vnější okvětní lístky žluté barvy s tmavší středním proužkem, proužek hnědožluté až hnědočervené barvy; vnitřní okvětní lístky úzké, kopinaté, lesklé, světle nebo sytě žluté; prašníky žlutooranžové; blizna s 8 laloky, bělavá s nádechem do zelena.
Plod
podlouhlý, dužnatý, asi 23 mm dlouhý a 10 mm široký, zralý tmavě zelený, se zbytky suchého okvětí.
Semeno
ledvinovité, 1 mm dlouhé, s hnědočervenou testou.

 

Variety
Nebyly doposud popsány žádné variety ani formy. Postavení druhu je v rodu dosti sporné a podle názoru některých autorů je druh dokonce neopodstatněný. Je řazen do série Aulacothelae, kam patří např. i jí blízce příbuzné C. calochlora nebo C. nickelsiae. C. neglecta je dokonce některými autory považována za synonymum C. nickelsiae. Ukazuje se, že existují velmi odlišné populace obou zmiňovaných taxonů a také ne zcela shodná naleziště dávají tušit, že se bude rozhodně jednat o taxonomicky zhodnotitelné rostliny. Netvrdím však, že je zcela oprávněná úroveň druhu tak, jak to v současné době uvádíme v této publikaci.

 

Výskyt
Coryphantha neglecta se vyskytuje na severu Mexika a její doposud zaznamenané nálezy pocházejí především ze států Coahuila a Nuevo Leon. Typovou lokalitou je Cuesta de la Muralla ve státě Coahuila, přibližně na km 151 silnice č. 57 Monclova - Piedras Negras. Námi pozorované populace většinou rostly na vápnitých půdách v nadmořské výšce 700-1000 m. Nejvýchodnější výskyt, který jsme zaznamenali byl u vesničky Higueras mezi městy Saltillo a Monterrey. Rostliny v přírodě i ve sbírkách kvetou v pozdním létě (srpen - září).

 

Pěstování
Rostlina nemá řepovitý kořen a patří mezi dobře pěstovatelné zástupce rodu Coryphantha. Semenáčky dospívají zhruba za pět let a koncem léta velmi ochotně vykvétají a přinášejí plody. Nutné je, stejně jako u ostatních koryfant, chránit rostliny před napadením savými sviluškami. Pro úspěšné pěstování je nutné rostlinám dopřát propustný substrát s mírně zásaditým pH a chladné zimování pokud možno na světlém místě. Zálivka vždy po důkladném vyschnutí substrátu.

 

Poznámky
Právě populace z těchto východních oblastí výskytu jsou poněkud méně průhledné z hlediska jejich taxonomickému zhodnocení, protože právě zde dochází k vzájemnému prolínání nalezišť obou taxonů. I přes všechny shodné znaky lze C. neglecta dosti dobře odlišit od C. nickelsiae. C neglecta se liší především robustnějším stonkem, větším počtem okrajových trnů, přítomností tmavého středového trnu a velkými vlnatými areolami.

 

Literatura
Bravo Hollis H., Sánchez Mejorada H., Las Cactáceas de México, 3: 451, 1991
Staník R., Lux A., Coryphantha neglecta Bremer, Kakt. und and. Sukk., 44: 186-187, 1993
Šedivý V., Coryphantha nickelsiae (K. Brandegee) Br. et R., Atlas kaktusů, 14: 7, 1999

 

Autoři
Text a foto Libor Kunte, rostliny pocházejí ze semen sbíraných nedaleko od Higueras, Coahuila, Mexiko.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím devet a sest