Název
ASTROPHYTUM CAPRICORNE (Dietr.) Br. et R. var. MINOR (Runge et Quehl) Frič
 

Taxon
Astrophytum capricorne (Dietrich) Britton et Rose var. minor (Runge et Quehl) Frič, Život v přírodě, Kaktusová příloha, 29 (11): 38, 1925
Echinocactus capricornis Dietrich var. minor Runge et Quehl, Monatsschr. Kakteenkude, 2: 82, 1892
Druhové jméno capricornis - kozorohý upozorňuje na charakteristické zprohýbané trny tohoto astrofyta, název minor vyjadřuje základní vlastnost variety - menší vzrůst oproti typové varietě.

 

Popis
Stonek jednotlivý, tělo zpočátku kulovité, později válcovité až krátce sloupovité, 80-150(-300) mm vysoké, 70 mm široké, tmavě zelené, pokryté nepravidelně rozloženými plstnatými vločkami; žeber 8, ve stáří zvlněných, brázdy mezi žebry hluboké. Areoly zpočátku vlnaté, později holé. Trnů 8-12, černo- až šedohnědých, plochých, papírovitých, navzájem propletených, u starých rostlin zakrývajících celé tělo.
Květ
60-80 mm široký, žlutý s červeným středem, květní trubka pokrytá šedohnědou vlnou a černými šupinami, prašníky a blizna žluté.
Plod
masitý, kulovitý, červenohnědý, za zralosti při bázi pukající.
Semena
hnědá, miskovitá, lesklá, 2 mm velká.

 

Variety
A. capricorne var. minor je jen jednou z forem variabilního komplexu rostlin druhu A. capricorne. Do tohoto okruhu patří i Astrophytum senile a Astrophytun niveum. Vzájemná příbuznost celé skupiny by byla nejlépe vyjádřena zahrnutím všech jmenovaných taxonů do jediného druhu s odlišnostmi, klasifikovanými na úrovni subspecie nebo variety, protože celý tento široký komplex rostlin na sebe na nalezištích plynule navazuje. Proto i u variety minor nalézáme formy s velmi řídkým vločkováním, které někdy jen s obtížemi odlišíme od rostlin, známých jako Astrophytum senile. Na některých místech jsou populace tvořeny poměrně drobnými kulovitými až mírně válcovitými rostlinami (například v okolí Hippolito, Coahuila), jinde se vyskytují robustní rostliny, které svojí velikostí připomínají spíše A. capricorne var. capricorne, případně A. senile. Z takové lokality (asi 75 km severozápadně od Saltilla, Coahuila) pochází i rostlina na obrázku, doprovázejícím tento text. Rozlišovacím znakem je vločkování. Zatímco typické A. capricorne var. capricorne má ve většině případů na temeni rezavé vločky, u A. capricorne var. minor se s tímto znakem nikdy nesetkáme.
A. V. Frič popsal dvě variety A. capricorne - var. minor a var. mayor a ve svém klíči je rozděluje podle morfologických vlastností (var. mayor má méně trnů v areole a větší vzrůst) i zeměpisně (var. minor nazývá podpůrně var. orientalis, tedy východní). Fričovo jméno A. capricorne var. minor lze považovat za kombinaci (basionym Echinocactus capricornis var. minor Runge et Quehl). Jeho A. capricorne var. mayor je dnes všeobecně ztotožňováno s typovou varietou capricorne.

 

Výskyt
A. capricorne var. minor pochází z jižní části státu Coahuila, západně od města Saltillo. Za centrum výskytu je považováno okolí Hippolito a Sierra de la Paila. Západním směrem postupně přechází do forem, popsaných jako Astrophytum senile. Roste na místech s písčito kamenitým základem a malým podílem humusu. Upřednostňuje mírné svahy s vápencovým štěrkem či celými vápencovými bloky, v jílovitých substrátech na rovinatých plochách mezi pahorky se nevyskytuje. Společně rostou i jiní zajímaví příslušníci čeledi Cactaceae z rodů Coryphantha, Mammillaria, Echinocereus, Echinomastus, Thelocactus, Epithelantha, Ancistrocactus, Leuchtenbergia, Ariocarpus, Neolloydia a další. Ostatní sukulenty jsou zastoupeny například rody Euphorbia, Echeveria, Agave. V přírodě jsou rostliny vystaveny celodennímu slunečnému záření, srážky jsou soustředěny do jarního a podzimního období.

 

Pěstování
Astrophytum capricorne var. minor je vcelku bezproblémová rostlina. Komplikace nastávají až tehdy, chceme-li, aby naše rostliny vypadaly alespoň přibližně tak, jako ty z přírody. Bohaté a poměrně husté otrnění dosáhneme jen při umístění rostlin na co nejsvětlejším místě s prouděním čerstvého vzduchu. Prospívá jim i větší rozdíl mezi denní a noční teplotou ve vegetačním období. Propustný minerální substrát přihnojujeme dvakrát až třikrát za sezónu. Přezimujeme úplně nasucho, nejlépe při 10 o C. Rostliny bez problémů snesou krátký pokles teplot i pod bod mrazu.

 

Poznámky
Rostliny jsou v přírodě velmi hustě otrněné s neopadavými trny, takže připomínají, zejména ve stáří, trsy suché trávy. Toto husté, rostlinu obalující otrnění je, vzhledem k nižší intenzitě slunečního záření, téměř nemožné v našich kulturách docílit. Délka trnů je však při správném pěstování ekvivalentní, trny jsou však více vzpřímené a neobklopují tak těsně tělo jako u rostlin v přírodě.
Sběratel C. Runge z texaského San Antonia nalezl tyto rostliny v roce 1891 nedaleko Saltilla. Runge rostliny zřejmě provizorně pojmenoval jako var. minor druhu Echinocactus capricornis a zaslal je poštovnímu úředníku Leopoldu Quehlovi do saského Halle (Saale). Teprve Quehl rostlinu platně popsal v berlínském časopise Monatsschrift für Kakteenkunde a sběratele Rungeho u jména uvedl. Všeobecně se autorství var. minor uvádí Runge et Quehl,
skutečným autorem popisu je však zjevně jen Quehl, správně by tedy mělo být var. minor Runge ex Quehl, či jen Quehl.

 

Literatura
Backeberg C., Die Cactaceae, 5: 2668-2674, 1961
Bravo Hollis H., Sánchez Mejorada H., Las Cactáceas de México, 2: 98-100, 1991
Britton N. L., Rose J. N., The Cactaceae, ed. 2, 3: 184-185, 1937
Frič A.V., Rod Astrophytum, Život v přírodě, Kaktusová příloha, 29 (10): 34-35, 29 (11): 37-40, 29 (12): 41-44, 1925
Haage W., Sadovský O., Kakteen - Sterne, 1957
Klaus W., Astrophytum capricorne var. minor Runge et Quehl 1892 am Standort in Mexico, Kakt. und and. Sukk., 22: 168-174, 1971
Möller H., Echinocactus capricornus und seine Varietäten, Zeitschr. f. Sukkulentenkunde, 2: 127, 1925
Sadovský O., Schütz B., Die Gattung Astrophytum, 1979
Staník R., Lux. A., Okruh rastlín Astrophytum capricorne I, Kaktusy - Sukulenty, 3: 30-33, 1982

 

Autoři
Text R. Staník a V. Šedivý, rostlinu na lokalitě fotografoval R. Staník. Na obrázku je stará vyspělá rostlina z východní části Sierra de la Paila, Coahuila.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím pet a osm