Název
ESCOBARIA ROBBINSORUM (W.H.Earle) D.R.Hunt
 

Taxon
Escobaria robbinsorum (W.H.Earle) D.R.Hunt, Cact. Succ. J. (GB), 40: 13, 1978
Cochiseia robbinsorum W.H.Earle, Saguaroland Bulletin, 30: 65, 1976
Coryphantha robbinsorum (W.H.Earle) A.D.Zimmermann, Cact. Succ. J. (US), 50: 294, 1978
Častou inspirací pro druhové pojmenování je osoba nálezce nového taxonu. Platí to i v případě - rostliny objevili tři členové farmářské rodiny Robbinsových.

 

Popis
Tělo
stonek obvykle jednotlivý, kulovitý, nejvýše 60 mm široký a vysoký, s povrchem, rozděleným do těsně uspořádaných, matně zelených tuhých, válcovitých bradavek délky 5-8 mm a šířky 4-6 mm, areoly okrouhlé až krátce eliptické, 3-4 mm v průměru, prodloužené do hluboké brázdy, probíhající až ke květní části areoly v paždí bradavek. Okrajové trny v počtu 11-17, přímé, zahnuté, horní jsou nejméně dvakrát delší než dolní, 3-18 mm dlouhé, bílé s přechodem do červenohnědé špice, hustě opýřené, zejména v mládí; středové trny obvykle chybějí, někdy se objevuje jednotlivý odstávající robustní trn 5-14 mm dlouhý; kromě toho se mohou vyskytnout v horní části areoly až 3 velmi štíhlé bílé trny za horními okrajovými trny a jeden robustní subcentrální trn délky okolo 10 mm a podobný horním trnům.
Květ
18-20 mm dlouhý, 12-15 mm široký, vnější okvětní lístky ořasené, krémové s červenohnědými středními proužky; vnitřní okvětní lístky bledě žlutozelené s červenohnědým proužkem; prašníky sytě žluté; 3-5 bliznových laloků zelených či zelenožlutých.
Plod
ve zralosti oranžově červený; krátce válcovitý až eliptický, 3-4,5 mm široký, 6-8,5 mm dlouhý, šťavnatý.
Semena
1,5 mm dlouhá, 1,2 mm široká, čerstvá velmi tmavě hnědá, po zaschnutí černá, s jamkovaným povrchem.

 

Variety
nejsou popsány variety ani formy nebo informace není dostupná

 

Výskyt
E.robbinsorum je endemitem hornatého území na pomezí americké Arizony a mexické Sonory, kde roste na nevelkém areálu. Rostliny vykazují minimální variabilitu, která je zachycena v podrobném popisu.
Typová rostlina pochází z jihozápadní části Cochise Co. (Chiricahua Mts.), Arizona. Na této straně hor je velmi vzácná, poměrně četnější je v navazujícím sonorském hornatém terénu těsně za hranicí v okolí Aqua Prieta. Rostliny se nejčastěji vyskytují v hustých trsech travin mezi bloky vápencových kamenů a jsou tak nenápadné, že je lze zřejmě objevit jen když je okolní tráva spálená sluncem a může vyniknout červená barva zrajících plodů. Terén je těžce přístupný, rostliny se vyskytují v nadmořské výšce okolo 1500 metrů.

 

Pěstování
Z importních semen, získaných před více jak dvaceti lety byl u nás brzy vypěstován dostatek kulturního roubovaného materiálu. Rostliny ochotně kvetly od jara do léta a nejpozději v podzimních měsících plodily. Výsledky výsevů z těchto sklizní však nebyly uspokojivé a to byl základ budoucího neúspěchu kulturního pěstování. Roubované rostliny pak přestaly být miniaturami a pravokořenné pěstování se nikdy příliš nedařilo. Shrnuto - výsledky dvacetileté kultivace této eskobarie v našich sbírkách jsou žalostné a rostliny nalezneme v málokteré sbírce. Kaktus s na první pohled běžnými nároky na pěstování se stal problémem. Přitom přírodní podmínky v domovině E.robbinsorum nejsou nijak extrémní - tato oblast se nachází v severním výběžku Chihuahuašské pouště s vlhkým jarem a časným létem a zdá se, že ani zimní minima neklesají často pod bod mrazu. V kultuře by tedy měly platit standartní poučky pro rostliny, pocházející z těchto přírodních podmínek - opatrná zálivka a propustný minerální substrát, v sezóně hodně světla, chladné, světlé a suché přezimování.

 

Poznámky
Tato zajímavá, vzácná a v našich sbírkách málo zastoupená eskobarie byla původně popsána jako jediný druh monotypického rodu Cochiseta, který podle autora popisu sice vykazuje některé vlastnosti společné s rody Mammillaria, Escobaria a Neobesseya, další charakteristiky jej však od těchto rodů dostatečně vymezují a opodstatňují vytvoření samostatného rodu.
Téměř okamžitě byl tento koncept zpochybněn s poukazem na nedostatečné zmapování příbuzenských poměrů nového rodu a převažující zásadní společné charakteristiky, spolčné s rodem Escobaria a odtud plynoucí neudržitelnost samostatného rodového zařazení. Následné kombinace - Escobaria robbinsorum a Coryphantha robbinsorum byly již otázkou celkového pojetí samostatných rodů Escobaria a Coryphantha nebo velkorodu Coryphantha.
Z taxonomického hlediska jsou nejvýraznějšími vlastnostmi bradavky s brázdou, ořasené květy, holý, červený plod a černá jamkovaná semena; to jsou jasné charakteristiky černosemenných eskobarií, ke kterým jednoznačně tento taxon patří, přičemž kombinuje drobná semena a bělostný vzhled okruhu Escobaria dasyacantha s vytrněním okruhu Escobaria (Neobesseya) missouriensis, jmenovitě E.missouriensis var.asperispina. Další blízkou příbuznou je E.zilziana.

 

Literatura
John V., Escobaria robbinsorum (Earle) Hunt, Kaktusy, 21: 54-56, 1985
Lopresti V., Coryphantha robbinsorum en Mexico, Cact. Suc. Mex., 29: 81-83, 1984
Říha J., Escobaria robbinsorum (Earle) Hunt, Aztekia, 2/2: 6-9, 1979

 

Autoři
Text: V.Šedivý.
Foto: J.Bušek na lokalitě v jižní Arizoně, kulturní rostlinu fotografoval J.Král.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím deset a sest