Název
CORYPHANTHA NICKELSIAE (K.Brandegee) Br. et R.
 

Taxon
Coryphantha nickelsiae (K.Brandegee) Britton et Rose, The Cactaceae, 4: 35, 1923
Mammillaria nickelsiae K.Brandegee, ZOE, 5: 31, 1900
Coryphantha sulcata (Engelm.) Br. et R. var. nickelsiae (K.Brandegee) L.Benson, Cact. Succ. J. (US), 41: 188, 1969
Coryphantha neglecta L.Bremmer, Las Cact. Mex., 24: 3-5, 1979

 

Popis
Tělo
stonek jednotlivý, častěji od základu odnožující a tvořící trsy, kulovitý, až 70 mm široký a vysoký, tmavě zelené barvy; bradavky kuželovité, v dospělosti s brázdou na horní straně, sahající od areoly k axile, 10-20 mm široké, 12 mm dlouhé; areoly okrouhlé, s bílou vlnou v mládí, později holé. Okrajové trny v počtu 14-18, asi 10-20 mm dlouhé, nejkratší dolní, nejdelší ve svazku v horní části areoly, jehlovité, tuhé, bílé s tmavě červenou až černou špicí, výjimečně se vyskytuje jeden střední odstálý tuhý přímý trn, v mládí černý, později šednoucí.
Květ
50-60 mm široký, vvnější okvětní lístky bledě žluté s hnědavě červenou špičkou, vnitřní okvětní lístky bledě žluté; prašníky oranžové. Bliznových laloků 7-8, krémových.
Plod
šedozelený, při základu světlejší, šťavnatý, kyjovitý, 20 mm dlouhý, 10 mm široký.
Semena
hnědá, oválná, hladká, lesklá, 1 mm dlouhá.

 

Variety
Variabilita taxonu spočívá v minoritních znacích a nebyla botanicky vymezena. Pokus L.Bensona, přiřadit C.nickelsiae jako varietu C.sulcata, vycházejí pravděpodobně pouze z fotografie, otištěné v The Cactaceae Brittona a Roseho, stejně jako popis C.neglecta Bremmer, jsou diskutovány v kapitole Poznámky.

 

Výskyt
C.nickelsiae se vyskytuje především v jihovýchdně směrovaném pásu, ohraničeném přibližně městy Monclova (Coahuila) a Monterrey (Nuevo Leon). Kromě toho jsou k dispozici též údaje o výskytu na texasko-mexickém pomezí, konkrétně v okolí města Laredo, Webb. Co., Texas. Tyto údaje z přelomu století pocházejí přímo od A.B.Nickelsové a podle L.Bensona dnes není jisté, zda se zde ještě taxon vyskytuje.
V přírodě roste především na úbočích kopců v drobivém vápencovém substrátu v nadmořské výšce okolo 800 metrů.

 

Pěstování
Pokud použijeme rozdělení koryfant podle přírodních podmínek ve kterých žijí a tím i podle pěstitelské náročnosti na pouštní, polopouštní a savanovité, patří C.nickelsiae do té prostřední skupiny se základními potřebami většiny mexických kaktusů - pro zdárný a nedeformovaný vývoj stonku, trnů a v dospělosti i kvetení co nejvíce světla, střídavý a citlivý zálivkový režim a propustný substrát.

 

Poznámky
Různá interpretace stručných původních popisů s jejich následným doplňováním různými autory, nepodložené spekulace, pozdější popisy nových taxonů, založených na nepodstatných znacích - to je schéma, opakující se v rodu Coryphantha mnohokrát a platící i pro C.nickelsiae.
Diskuze okolo barvy květu, které vedly již od počátku botanické existence druhu (K.Schumann jej určil jako žlutý s červeným jícne, L.Quehl jako čistě žlutý s tím, že jeho pozorování byla prováděna na autentickém materiálu, pocházejícím přímo od A.B.Nickelsové) znásobily dvě kontroverzní fotografie v monografii Brittona a Roseho The Cactaceae. Tyto dvě fotografie byly jednak důvodem pro Bensonovu kombinaci C.sulcata var.nickelsiae, jednak podnětem pro popis nového druhu C.neglecta L.Bremmer. Při porovnání popisu vychází C.neglecta jako robustnější rostlina s větším počtem okrajových trnů (15-17 oproti 13-15) a ne vždz se objevujícím jedním středovým trnem, obě koryfanty se nsvíc vyskytují ve stejném areálu. Na jediném nalezišti se vyskytují společně rostliny s čistě žlutým i žlutým květem s červeným jícnem stejně jako drobnější trsovité nebo mohutnější solitérní jedinci a množství přechodových forem. Podle názoru autora tohoto textu jde v případě C.neglecta o popis nadbytečný s důsledkem zařazení tohoto jména do synonymiky C.nickelsiae. Nejbližší příbuznou jw zřejmě C.calochlora Böd., vyskytující se na pomezí mexických států Durango - Coahuila.

 

Literatura
Benson L., The Cacti of the United States and Canada, p. 836-838, 961, 1982
Quehl L., Mammillaria nickelsiae Kat. Brand., Monatsschrift f.Kakteenkunde, 25: 87, 1015
Quehl L., Kultur und Kulturgebnisse, Monatsschrift f.Kakteenkunde, 26: 126-127, 1916
Schumann K., Gesamtbescreibung der Kakteen, Nachträge 1898-1902, p. 132, 1903
Staník R., Lux A., Coryphantha neglecta Bremmer, Kakteen u. and. Sukk., 44: 186-187, 1993

 

Autoři
Text: V.Šedivý.
Foto: rostliny na nalezišti poblíž Monterrey, Nuevo Leon fotografoval R.Staník.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím pet a dve