Název
MAMMILLARIA SABOAE GLASS f. HAUDEANA (LAU et WAGNER) HUNT
 

Taxon
Mammillaria saboae Glass f. haudeana (Lau et Wagner) Hunt, Cact. Succ. J. GB, 43: 42, 1981
Mammillaria haudeana Lau et Wagner, Kakt. und and. Sukk., 29(11): 250, 1978
Mammillaria saboae Glass var. haudeana (Lau et Wagner) Glass et Foster, Cact. Succ. J. US, 51: 124, 1979
Autoři popisu pojmenovali druh na počest německého kaktusáře Michaela Haudeho (1940-1994) z Jänkendorfu. V době popisu (1978) pracoval v komunálním zahradnictví specializujícím se na kaktusy a ostatní sukulenty. Po sjednocení Německa toto zahradnictví přeměnil na soukromou firmu. Michael Haude tragicky zahynul při výpravě za kaktusy v bolívijských Andách na Rio Pilcomayo.

 

Popis
Tělo
stonek malý, zploštěle kulovitý, někdy jednotlivý, častěji odnožující, v dospělosti mírně protáhlý, z větší části rostoucí pod zemí; nadzemní část u dospělých jedinců pouze 5-25 mm nad terénem, dospělé stonky dorůstají šířky 20-25 mm. Kořeny silně řepovité, v půdě rozprostřené horizontálně. Bradavky 3,5 mm dlouhé, báze 5 mm široké; areoly eliptické, 1 mm dlouhé, s krátkou bílou vlnou, paždí axil holé. Středové trny chybějí, 15-45 okrajových, 5-6 mm dlouhých.
Květy
45 mm dlouhý, až 60-65 mm široký, barva květů tmavě růžovofialová; tyčinek velký počet, nitky bělavé až žluté barvy, prašníky intenzivně žluté, blizna žlutá.
Plod
uzavřen ve stonku kde také zraje, zbytky okvětí neopadává.
Semeno
čepicovité, 2 mm dlouhé a 1,5-2 mm široké.

 

Variety
Mammillaria saboae obsahuje pouze dvě formy a to
f. saboae
f. haudeana.
Obě formy se od sebe liší některými morfologickými znaky a také areálem výskytu. U formy haudeana je stonek mohutnější, až 40 mm vysoký, to platí i o délce bradavek, která je u f.saboae přibližně 2,5-3 mm, kdežto u formy haudeana 3,5 mm. Okrajových trnů má M.saboae f.haudeana větší počet (až 45) a jsou o 3-4 mm delší, než u formy saboae.

 

Výskyt
Areál výskytu M.saboae f.haudeana není nijak rozsáhlý a nachází se v jihovýchodní časti severomexického státu Sonora. Typové exempláře pro popis pocházejí z lokality v blízkosti vesničky Yecora. Místa výskytu jsou v nadmořských výškách okolo 1600 metrů a většinou se k nim dostanete teprve po projetí lesními partiemi tvořenými borovicemi a různými listnáči, především duby. Mammillaria saboae f.haudeana vyhledává otevřený terén s mírným sklonem, nebo zcela rovinaté plochy a zde osídluje kapsy ve skalnatém podloží. Tyto prohlubně jsou velmi mělké, nejčastěji 3-8 cm hluboké, vyplněné humusovým substrátem s příměsí písku. Doprovodná vegetace v těchto mikrolokalitách je velmi řídká a omezuje se pouze na několik druhů nízkých trav a přisedlých lišejníků. V okolí se však vyskytují v hojné míře mohutné trsy zajímavého Echinocereus tayopensis, dále pak Mammillaria wilcoxii, Opuntia violacea a nádherné miniaturní rostliny Agave polyanthiflora. Doprovodná sukulentní vegetace roste většinou částečně zastíněna vysokými borovicemi a některé exempláře Agave polyanthiflora rostou dokonce v hustých lesních partiích. M.saboae f.haudeana je naopak vystavena téměř celodennímu působení slunečních paprsků. Reppenhagenovy poznámky k nalezišti v knize Die Gattung Mammillaria udávají kyselost substrátu nad pH 5. Průměrný úhrn ročních srážek se pohybuje okolo 1050 mm ! Průměrná roční teplota je asi 13°C a během zimy se vyskytují také noční mrazíky a sníh. M.saboae f.haudeana kvete v domovině na přelomu dubna a května, ale i v ostatních letních měsících lze objevit kvetoucí jedince.

 

Pěstování
Pěstitelskou techniku druhu ovlivňují především citlivé kořeny. Většina sbírkových rostlin bývá roubována např. na Myrtillocactus či na Eriocereus jusbertii. V tomto případě nečiní pěstování žádné potíže a při dodržení běžných zásad se můžeme každoročně těšit z překrásných květů. Bohužel, neustálé roubování odnoží vedlo k vytvoření jakýchsi "krajových klonů", což je velmi nežádoucí stav. Faktem zůstává, že se snižuje genetická variabilita, která se může nepříznivě projevit nejrůznějšími způsoby - špatné kvetení, ztráta charakteristických znaků, v úvahu připadá i degenerace klonu. Generativní množení je z biologického hlediska mnohem přirozenější, ale z pěstitelského hlediska mnohem obtížnější. Předně narazíme na problém nedostatku semen, který je způsoben především tím, že M.saboae f.haudeana je cizosprašná a vegetativně množené rostliny z jedné matečnice se tedy nemohou oplodnit. Problematické je také uvolňování semen z plodů, které zůstávají ukryty ve stonku kaktusu. Výsev je potřeba provádět do propustného substrátu. Vzhledem k reakci a složení půdy na stanovišti bych doporučil výsev nebo pikýrování do směsy písku a Lignoporu (lze nahradit jemnou, upravovanou estonskou rašelinou). I přes veškerou péči dochází k dosti značným ztrátám, proto je vhodné část rostlin naroubovat. Zdravé vitální jedince necháme růst na vlastních kořenech. Pravokořenné rostliny jsou velmi citlivé na přemokření a to i během teplých letních dnů. V případě, že M.saboae f.haudeana odkvete později v létě a začne tvořit plod, je nutné ji na podzim přenést do teplejšího prostředí, aby nedošlo k zahnití plodu uvnitř rostliny. Teprve po zatažení rostliny a vadnutí květu je možno ji nechat zimovat při nízkých teplotách okolo 5-8°C. Druh je také dosti náchylný k napadení sviluškou (červený pavouček). M.saboae f.haudeana je krásný druh patřící ke skvostům každé kolekce mammilárií a pěkné trsy ve sbírce svědčí o jisté erudici pěstitele.

 

Poznámky
Celý blízce příbuzný okruh druhů okolo Mammillaria saboae představují krásné miniatury severního Mexika. Ještě před popisem, byla tato mammilárie rozšiřována a v literatuře uváděna pod Lauovým sběrovým číslem
L 777.
Je zajímavé, že po nálezu (31.3.1975) ji Lau ve svých polních zápiscích také nejprve řadil jako M.saboae a až později ji popsal společně s Wagnerem jako samostatný druh. Celkem tři náhodně objevené lokality M.saboae f.haudeana mě snad opravňují tvrdit, že druh není kriticky ohrožen. Její hojný výskyt je možná způsoben i obrovskou vzdáleností od tradičně navštěvovaných míst v Mexiku. V přírodě lze tento druh nalézt poměrně snadno, zvláště v době květu, kdy celé plochy září na dálku fialovou barvou (podle tvrzení přátel, kteří měli větší štěstí a viděli tuto mammilárii kvést).

 

Literatura
Bravo-Hollis H., Sánchez-Mejorada H., Las Cactáceas de México, p. 42-44, 1991
Dráb I., Mammillaria krásna kvetom (M.haudeana), Kaktusy sukulenty, 10: 71-72, 1989
Haage W., Kakteen von A bis Z., p. 392, 1983
Reppenhagen W., Die Gattung Mammillaria, 1: 82-83, 1991

 

Autoři
Text: Libor Kunte, který fotografoval rostliny v blízkosti vesnice Yecora (Son.), kvetoucí rostlina - foto S.Stuchlík, sbírka J.Odehnal.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím dve a tri