Název
FEROCACTUS VIRIDISCENS (Torrey et A.Gray) Br. et R. var. VIRIDISCENS
 

Taxon
Ferocactus viridiscens (Torrey et A.Gray) Britton et Rose, The Cactaceae, 3, 1922
Echinocactus viridiscens Torrey et A.Gray, Fl. N. Amer., 1: 554, 1840
Echinocactus orcuttii Engelm., West Amer. Sci., 2 : 46, 1886
Ferocactus orcuttii (Engelm.) Britton et Rose, The Cactaceae, 3, 1922
Jméno viridisscens (zelenající) se vztahuje na barvu pokožky, která převládá nad zbarvením otrnění.

 

Popis
Tělo
jednotlivé, výjimečně několikahlavé, většinou 0,2 až 0,3 m široké a 0,3 až 0,4 m vysoké, stlačené polokulovité, později ve vyšším věku válcovité až sloupovité, u některých populací až 1,3 m vysoké; žebra v počtu 13-30, tupě zaoblená, hrbolatá až hrbolcovitá, pod areolami rozšířená; pokožka tmavozelená a lesklá. Areoly elipsoidní, 9-12 mm dlouhé. Trny okrajové v počtu 10-20, některé štětinovitě tenké, jiné silné a neohebné, nepravidelné, většinou 12 až 20 mm dlouhé a 1 mm silné, běložluté až červenohnědé. Trny středové většinou 4 (ale také až 9) postavené do kříže, často na hrotu zahnuté, horní a dolní nejsilnější a nejdelší, u báze zploštělé a až 5 mm široké, šedé, žlutavé
až červeně zbarvené.
Květy
60 mm dlouhé a 50 mm široké, zelenožluté, okvětní lístky s načervenalými, nahnědlými až zelenými středovými proužky, nitky tyčinek žlutozelené, prašníky žluté; blizna s 13 až 15 laloky.
Plody
35 x 25 mm velké, šťavnaté, šupinaté, žluté barvy.
Semena
1,5 mm velká, černá.

 

Variety
Od výše charakterizované nominátní variety (var.viridiscens) byla G.Lindsayem
(1964) odlišena a popsána
var. littoralis G.Linsay
Odlišuje se vyšším počtem úzkých žeber (21-34) a zejména vyšším počtem trnů v areole (až 33), trny středové nejsou zploštělé, květ je menší (25 x 30 mm) a s početnějšími okvětními lístky, pestík je červený, plod často také červený. Celkově působí var.littoralis mohutnějším a více otrněným dojmem. Var.littoralis je popsána z jižní části areálu rozšíření (Baja Californica, Mexiko). Je blízká některým populacím F.gracilis a F.acanthodes, s kterými roste místy společně.
Engelmannem popsaný druh F.orcuttii pochází z oblasti ležící mezi nalezišti var.viridiscens a var.littoralis a pravděpodobně představuje pouze přechodový typ mezi oběma varietami. Podle Engelmannem uvedených charakteristik však má mnohem blíže k var.viridiscens, s kterou je v současnosti ztotožněn.

 

Výskyt
Roste na písčitých a štěrkopískových půdách na pobřeží a na nízkých pobřežních pahorcích ve výšce 10 až 150 m n.m. v hustých křovinatých společenstvech (chaparral). Většinou pod ochranou keřů anebo trsů trav a jiných rostlin. Rozšířen je v jihozápadní části Kalifornie (USA) a v severozápadní části státu Baja California (Mexiko) v dlouhém pásu podél pobřeží. Ojediněle zasahuje několik kilometrů hluboko do vnitrozemí (zejména na jihu areálu). Též byl objeven na některých ostrovech při pobřeží.

 

Pěstování
Jako pravokořenný semenáč roste poměrně dobře a květuschopnosti lze dosáhnout během deseti i méně let od výsevu. Lépe roste v polostínu a při pravidelné zálivce během vegetace. Doporučit lze teplé zimování (nad 10°C). Množíme semenem.
Rostlina na snímku je asi 15 let starý exemplář ze sbírky ing.M.Haudeho, Jänkendorf, NDR.

 

Poznámky
Podle současného dělení rodu Ferocactus (Taylor 1984) je F.viridisscens zařazen do sekce Ferocactus, mezi druhy F.gracilis a F.acanthodes (resp. F.cylindraceus), tj. do skupiny druhů domácích v Dolní Kalifornii (Baja Californica) a také v jihozápadních státech USA.
F.viridiscens var.viridiscens brzy dospívá i v podmínkách kultury a ve velikosti zhruba 10 cm začíná kvést. Poupata nasazuje v pozdním jaru a vykvétá v časném létě. V našich podmínkách zůstává trvale zploštěle polokulovitý až kulovitý a údaje o sloupovitém vzrůstu platí pouze pro velmi staré přírodní exempláře. F.viridiscens var.littoralis je poměrně novou a dosud prakticky u nás neznámou rostlinou. Otrnění této variety je husté, barevné, více odstává a působí divočejším dojmem. Kvete však v poněkud větší velikosti. Na hranicích USA a Mexika však existují populace, které je obtížné přiřadit k jedné či druhé varietě. Semena těchto rostlin se v posledních letech nabízejí pod označením F.orcuttii, což příliš přesně neodpovídá skutečnosti, resp. popisu F.orcuttii.

 

Literatura
Backeberg C., Die Cactaceae, 5 : 2730, 1961
Benson L., Cacti od USA and Canada, 1982
Linday G., Cact. Succ. J. (US), 36 : 8-10, 1964
Habermann V., Fričiana, 8/49 : 28, 1974
Schütz B., Kaktusy 75, 11 : 74, 1975
Taylor N.P., Bradleya, 2 : 19-38, 1984

 

Autoři
Rostlina na snímku je asi 15 let starý exemplář ze sbírky ing.M.Haudeho, Jänkendorf, NDR.
Text a foto: J.Říha, R.Šubík.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím tri a ctyri