Název
FEROCACTUS HISTRIX (DC.) Lindsay
 

Taxon
Ferocactus histrix (De Condolle) Lindsay, Cact. Succ. J. (US), 27: 171-173, 1955
Echinocactus histrix DC., Ménm Mus.Hist. Nat. Paris, 17: 115, 1829
Echinocactus electracanthus Lem., Cact. Horto Monvill. Cult. Descr., p. 24, 1838
Ferocactus melocactiformis Br. et R., Cactaceae, 3: 138-139, 1921
Druhové jméno histrix lze přeložit jako 'ježku', "ježkovitý".

 

Popis
Stonek
stlačeně polokulovitý, později většinou kulovitý až krátce válcovitý, až 1,1 m vysoký a 0,8 m široký, temeno sešikmené k jihu, vlnaté, pokožka matně zelená, žeber 20-40, přímá asi 20-30 mm vysoká; areoly na hraně žeber k sobě hustě nahloučené, někdy se navzájem dotýkají až splývají, v mládí s bělavou hojnou vatou. Trny okrajové v počtu 7-12, přímé, dřevité až 30 mm dlouhé jantarově žluté s červenalou bází, středové trny 3-4, horní asi 40 mm dlouhé, spodní nejdelší až 90 mm dlouhý, přímý, dolů skloněný, někdy mírně zahnutý, stejné barvy jako okrajové.
Květ
z nejmladších areol na temeni, nálevkovitého tvaru, asi 35 mm dlouhý a široký, okvětní lístky kopinaté, špičaté, zevně načervenalé, žluté; nitky tyčinek žlutavé až načervenalé zejména na bázi; blizna žlutá.
Plod
válcovitý až soudkovitý asi 20-30 mm dlouhý, šupinatý, oplodí žluté.
Semena
asi 1 mm velká s tmavě hnědou testou.

 

Variety
Lze pozorovat určitou proměnlivost v hustotě a zbarvení otrnění. Na některých lokalitách vytváří přechodné, někdy i hybridní populace s F.echidne.

 

Výskyt
Areál rozšíření zahrnuje velkou oblast středního mexika, kde je udáván ze států Aguascallientes, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí aj. F.histrix se vyskytuje na náhorních plošinách v nadmořské výšce 1200 až 2400 m, Většinou na vápencových podkladech často byl nalezen i v porostech na skalních stěnách, útesech a roklích, tj. roste jak na hlubších vyvinutých půdách tak ve štěrbinách, puklinách a na skalních terasách. Doprovází jej řada druhů kaktusů a trsovitě rostoucích druhů z rodů Hechtia, Agave a dalších xerofytních sukulentních rostlin.

 

Pěstování
F.histrix je odolný a vděčný druh, který je možné dobře množit semeny. Ta si uchovávají životnost 10 i více let. S různým úspěchem byl tento kaktus zkoušen i jako podnož pod vzácné a choulostivé kaktusy - zejména jako trvalá podložka na níž roub narůstá jen pomalu a zachovává si přirozený tvar. Celkově lze říci, že afinita (srůstavost s jinými kaktusy) je poměrně dobrá, ovšem negativním zjištěním bylo snížení ochoty roubovanců ke kvetení. V našich podmínkách kvete jen vzácně, v posledních letech se však dovážejí z jižních zemí dospělé, krásně otrněné semenáče, 20 i více cm velké, které se používají jako dekorace v bytech. Po zakořenění zaléváme tyto rostliny jen velice málo, většinou jen 1-2 za rok, jen tolik, aby se rostliny nasytily vodou, ale aby nerostly. Jejich nové trny by totiž v našich podmínkách byly slabší a méně vybarvené.
Foto R.Šubík - rostlina mezi vápencovými bloky na tmavých výživných půdách blízko Caderreyta, Querétaro, asi 2300 m n.m.

 

Poznámky
F.histrix patří k nejběžnějším a v dřívějších dobách i k nejčastěji pěstovaným kaktusům. Jeho otrnění průsvitné jantarové barvy je dekorativní již v mládí a dostatek laciných semen umožňuje pěstování po tisících. Růst je v mládí velmi intenzivní, v pozdějším věku se přírůstek zpomaluje. V našich podmínkách kvetou jen velmi staré exempláře, po dosažení velikosti okolo 25 cm. K F.histrix blízce příbuzný druh F.echidne pochází z horských oblastí Sierra Madre Oriental, tj. je rozšířen severněji a východněji než F.histrix. V některých částech San Luis Potosí však lze pozorovat populace, které je nesnadné odlišit.
V přírodě kvete F.histrix koncem klidového období a začátkem vegetace. Květy jsou početné, kvetou v několika věncích a opylovány jsou drobným létavým hmyzem. Plody zrají postupně koncem roku a obrovské množství semen rozšiřují mravenci, kteří se živí masitou sladkou dužinou plodu.
Vzhledem k tvaru a stavbě semen je zařazen do sekce Bisnaga uvnitř rodu Ferocactus.

 

Literatura
Říha J. et R.Šubík, Encyklopedie kaktusů, p. 48, 1992
Taylor N.P., A review of Ferocactus, Bradleya, 2: 19-38, 1984
Taylor N.P., J.Y.Clark, Seed morphology and classification of Ferocactus, Bradleya, 1: 3-16, 1983

 

Autoři
Foto R.Šubík - rostlina mezi vápencovými bloky na tmavých výživných půdách blízko Caderreyta, Querétaro, asi 2300 m n.m.
Text J.Říha.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím dve a sedm