Název
CORYPHANTHA SCHEERI (Kuntze) L.Benson var. VALIDA (Engelm.)
 

Taxon
Coryphantha scheeri (Kuntze) L.Benson var. valida (Engelmann) L.Benson, Cacti of Arizona, ed.3, p. 195, 1969
Mammillaria scheeri Mühlenpfordt var. valida Engelmann, Proc. Amer. Acad., 3 : 265, 1857 (preprint 1856); in Emory, Rept. US. and Mex. Bound. Surv. 2, Cactaceae 10, 1859, non Mammillaria valida J.A.Purpus, Monatsschr. Kakt.-Kunde, 21 : 1911
Jméno variety je odvozeno od charakteristického habitu rostlin, který upoutá na první pohled, od mohutného a robustního vzhledu (validus = silný, mocný, mohutný).

 

Popis
Tělo
jednotlivé, eliptické, 100-175 mm vysoké, 75-100 mm široké, bradavky válcovitě hranolovitého tvaru, 25-40 mm dlouhé, 12-25 mm široké, mladé areoly pokryté vlnou. Středové trny 1-4 (5), hlavní je až 40 mm dlouhý, 1 mm v průměru, téměř přímý, všechny středové trny slámově žluté nebo růžové s tmavší červenou špicí; okrajových trnů 9-12 (-16), až 30 mm dlouhých, přímých, šídlovitých, stejné barvy jako středové.
Květ
50-75 mm široký, 50-60 mm dlouhý, okvětní lístky třásnité, žluté; květní trubka relativně široká; bliznové laloky poměrně široké, v počtu okolo 10.
Plod
zelený, masitý, 30-55 mm dlouhý, 12-20 mm široký.
Semena
hnědá, 2 mm dlouhá, 3 mm široká, 1 mm silná.

 

Variety
Po více než stoletých zmatcích okolo C.scheeri se v současné době ustálilo vnitrodruhové členění, stanovené americkým botanikem L.Bensonem:
Coryphantha scheeri var. scheeri
Coryphantha scheeri var. valida (Engelm.) L.Benson
Coryphantha scheeri var. uncinata L.Benson
Coryphantha scheeri var. robustispina (Schott ex Engelm.) L.Benson.
Rozdíly mezi jednotlivými varietami jsou dány počtem trnů v areole a barvou květů.
Variabilita uvnitř var. valida je zejména v počtu trnů (viz popis), rozdíly lze zjistit i v barvách květů. Obrázek dokumentuje popis na přiklad ukazuje rostlinu se slámově žlutými okvětními lístky s tmavšími středními proužky. Do okruhu patří i rostliny pěstované pod jménem Coryphantha muehlenpfordtii Br. et R. (Dle L.Bensona synonymum nominální variety), které mají velmi dlouhé bradavky a velký počet okrajových trnů a téměř háčkovitý hlavní středový trn.

 

Výskyt
Pomineme-li pochybnou a dnes naprosto neprokazatelnou lokalizaci původního sběru, pocházejícího údajně z vnitrozemí Mexika, je areál výskytu okruhu C.scheeri situován do jihozápadních států USA - Arizony, Texasu a Nového Mexika s tím, že nálezy v pohraničních oblastech mexických států Sonora a Chihuahua nejsou vyloučeny. C.scheeri var. valida roste na plochých místech a v údolích savanových nebo pouštních oblastí, v písčitém substrátu, v nadmořské výšce kolem 1200 m. Vyskytuje se řídce ve všech třech zmíněných státech, nejčastěji se však nachází v okolí El Pasa:
Arizona - Pima Co., Santa Cruz Co., Cochise Co.
Nové Mexiko - Hidalgo Co., Luna Co., Dona Ana Co., Sierra Co.
Texas - El Paso Co., Jeff Davis Co., Brewster Co., Hudspeth Co.
Typový sběr: Písčité hřebeny údolí Rio Grande od El Pasa až po Caňon; také u Eagle Springs a na prériích u Limpia (Ch. Wright, 1852).

 

Pěstování
Protože i tato rostlina pochází z amerického jihozápadu, požadavky za způsob pěstování se prakticky shodují s požadavky popsanými již u Coryphantha scolymoides. I v tomto případě jsou po "dětská" léta rostlinky velmi choulostivé. Překleneme-li úspěšně první dva až tři roky, pak riziko úhynu podstatně klesá. Protože semena jsou stále velmi vzácná a protože je vhodné tyto rostliny ve sbírkách udržet a rozšířit, je vhodné semenáčky roubovat.
Foto: J.Král.

 

Poznámky
Rozbor nomenklatoristické historie C.scheeri je dostatečně znám z literatury, některé skutečnosti je však nutno připomenout: Původní popis Mammillaria scheeri pochází od Mühlenpfordta (1847), typ této údajně mexické rostliny není znám. Popisu v podstatě odpovídaly sběry rostlin z Texasu. Dr.G.Engelmann si při studiu těchto rostlin nebyl úplnou identitou s Mühlenpfordtovou rostlinou zcela jist, a tak je nazval Mammillaria scheeri var. valida. Později své rozhodnutí změnil ve prospěch původní M.scheeri a samostatnou varietu odvolal (Correction to the Cactaceae of the Boundary). Do roku 1969, kdy L.Benson stanovil nové vnitrodruhové schéma, byla Engelmannova varieta vedena v dlouhém seznamu synonym C.scheeri.

 

Literatura
Benson L., Flora of Texas - Cactaceae, p. 303-304, 1969
Benson L., Cacti of USA and Canada, p. 816-820, 1982
John V., Kaktusy, 22 : 34-36, 1986
Meyer R., Monatsschrift für Kakteenkunde, 20 : 135-138, 1910
Říha J., Kaktusy 72, 8 : 135, 1972
Šedivý V., Aztekia, 6 : 24-26, 1983
Weniger D., Cacti of the Southwest, p. 114-116, 1969

 

Autoři
Foto: J.Král.
Rostlina na obrázku pochází ze sbírky autora textu V.Šedivého.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím pet a osm