Název
ARIOCARPUS FISSURATUS (Engelm.) K.Sch. var. LLOYDII (Rose) W.T.Marshall
 

Taxon
Ariocarpus fissuratus (Engelmann) K.Schumann var. lloydii (Rose) W.T.Marshall in Marshall et Bock, Cactaceae, p. 135, 1941
Ariocarpus lloydii Rose, Contr. U.S. Nat. Herb., 13 : 308, 1911
Ariocarpus lloydii var.mayor Frič, Život v přírodě, Kakt. příloha č.3, p.9, 1925
Roseocactus lloydii (Rose) A.Berger, Journ. Wash. Acad., 5 : 43, 1925
Epiteton lloydii je odvozeno od jména Francise Lloyda (1867-1947), spolupracovníka Brittona a Roseho, který sbíral tyto rostliny v roce 1908 v mexickém státě Zacatecas.

 

Popis
Tělo
stonek jednotlivý, polokulovitého tvaru, okrouhlý na temeni, šedozelený, 10-100 mm vysoký, 50-200 mm široký; bradavky 15-20 mm dlouhé, 20-25 mm široké, okrouhlé, s ? nepravidelně mělce rozbrázděným povrchem a jedinou hlubší středovou brázdou, sahající od základu až do polovičky bradavky, vyplněné hustou krátkou bělavou nažloutlou až hnědavou vlnou, vyskytující se též v paždí bradavek. Trny chybějí.
Květ
vzniká ve středové brázdě téměř u báze bradavky, 35-45 mm široký, 25-35 mm dlouhý, vnější okvětní lístky růžové až fialové, vnitřní okvětní lístky tmavší, vždy s fialovým odstínem, tyčinky bílé, prašníky žlutooranžové, 5-10 bliznových laloků bílých až krémových.
Plod
ukryt v těle rostliny až do zralosti (zraje téměř jeden rok), bělavý, šťavnatý, později zasychající, 5-16 mm dlouhý, 2-6 mm široký.
Semena
jamkovaná, oválná, černá, 1,5 mm velká.

 

Variety
Druh A.fissuratus v sobě zahrnuje tři variety, které se odlišují v některých detailech, především však rozdílnými oblastmi výskytu:
var. fissuratus - rostoucí zejména na území jihozápadního Texasu a přilehlé hraniční oblasti mexického státu Chihuahua, ojediněle i ve střední Coahuile;
var. lloydii - vyskytující se řídce v mexických státech Durango, Zacatecas a Coahuila;
var. hintonii - s výskytem na plošině nevelké lokalitě v mexickém San Luis Potosí.
Rozdíly mezi nominátní varietou a var. lloydii spočívají ve tvaru a velikosti těla, bradavek, květu a semen s tím, že var. lloydii je robustnější včetně výrazné nadzemní části. Variabilita uvnitř popisované var. lloydii spočívá především ve větší či menší rozbrázděnosti horní strany bradavek a na délce středové brázdy. Blízce příbuzným je neplatně popsaný Roseocactus intermedius Backeb. et Kilian (1960), který je možná přechodovou formou mezi var. lloydii a var. fissuratus na styku výskytu obou variet v mexickém státě Coahuila.

 

Výskyt
Typovou rostlinu sbíral F.E.Lloyd u Haciendy de Cedros, Zacatecas, Mexiko (další údaje o sběrech v Zacatecas mluví také o Mazapilu). Dále byl A.fissuratus var.lloydii sbírán v přilehlých oblastech jižní Coahuily (okolo Parras de la Fuente, Sierra de la Paila, Viesca) a severovýchodního Duranga. Rostliny se vyskytují na štěrkovitém substrátu, vzniklém rozpadem vápence na náhorních plošinách kopců, zejména v puklinách, ve kterých se zachycuje i výživnější zemina. Zde pak rostou spolu s travami a další nízkou vegetací, která jim vytváří ve vlhkém období jakýsi kryt.

 

Pěstování
A.fissuratus a jeho variety patří k obtížněji pěstovatelným ariokarpusům a proto se ve sbírkách setkáme převážně s roubovanými exempláři. I po naroubování na hybridní Echinopsis nebo E.jusbertii jsou však roční přírůstky malé a takto naroubované rostliny kvetou poprvé přibližně po desetiletém pěstování. V nedávné době byly však učiněny úspěšné pokusy s roubováním malých klíčenců na Pereskiopsis cv., které nejen že jsou trvalými podnožemi, ale roubovanci na nich kvetou již ve stáří tří až čtyř let a velikosti okolo čtyř centimetrů.
Var.lloydii patří k těm ariokarpusům, které kvetou v pozdním podzimu a to je také důvodem menší dostupnosti semen a menšího zastoupení rostlin v našich sbírkách.

 

Poznámky
V současném schématu rodu Ariocarpus je A.fissuratus se svými varietami řazen do podrodu Roseocactus, který je charakterizován především areolovou brázdou (oproti podrodu Ariocarpus, u kterého tato brázda chybí). Dalším příslušníkem podrodu je také variabilní A.kotschoubeyanus.

 

Literatura
Anderson E.F., A taxonomic revision of Ariocarpus (Cactaceae) Cact. Succ. J. (US), 37 : 39-49, 1965
Backeberg C., Die Cactaceae, 5 : 3063-3075, 1961
Bouma M., Příspěvek k pěstování rodu Ariocarpus generativním způsobem, Aztekia, 4/2 : 6-11, 1981
Habermann V., Ariocarpus fissuratus, Kaktusy, 13/1 : 7-10, 1977
Říha J., Šubík R., Ariocarpus lloydii Rose, Kaktusy 81/4, 17 : 74-75, 1981
Šedivý V., Rod Ariocarpus Scheidw., Atlas kaktusů VI/1991, příloha
Stuppy W., Taylor N.P., A new variety of A.fissuratus (Cactaceae), Bradleya, 7 : 84-88, 1989
Voldán M., Naleziště ariokarpusů, Kaktusy 2/5 : 105-110, 1986

 

Autoři
Text: V.Šedivý.
Dvanáctiletou roubovanou rostlinu ve sbírce autora textu fotografoval V.Jiránek.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím devet a tri