Název
FEROCACTUS SETISPINUS (Engelm.) L.Benson
 

Taxon
Ferocactus setispinus (Engelmann) L.Benson, Cact. Succ. J. US, 41 : 128, 1969
Echinocactus setispinus Engelm. in Boston J. Hist., 5 : 246, 1845
Echinocactus setispinus var. cachetianus Labouret, Monogr. Cact., p. 203, 1850
Echinocactus setispinus var. mierensis K.Sch., Gesamtb., Kakt., p. 340, 1898
Echinocactus setispinus var. orcuttii K.Sch., Gesamtb. Kakt., p. 340, 1898
Hamatocactus setispinus (Engelm.) Br. et R., Cact., 3 : 104, 1922
Thelocactus setispinus (Engelm.) E.R.Anderson, Bradleya, 5 : 59, 1987
Jméno setispinus vystihuje povahu trnů, které jsou štětinovité, pružné.

 

Popis
Tělo
stonek jednotlivý, vzácněji odnožuje, 70-120 mm dlouhý a asi až 90 mm široký, kulovitého až protáhlého tvaru; pokožka žlutavě až namodrale zelená; žebra dobře patrná v počtu 12-15, štíhlá a mnohdy zvlněná, asi až 3 mm silná a až 18 mm vysoká. Areoly elipsoidní, asi až 9 mm dlouhé a 3 mm široké s bělavou vatou a dobře vyvinutými mimokvětními nektarii. Okrajových trnů 9-17, až 9-25 mm dlouhých, paprskovitě uspořádaných, tenkých a štětinovitých, ale píchavých, přímých, většinou bělavé až červeno-bělavé barvy; středový trn 1, většinou 16-27 mm dlouhý, vzpřímený, zaoblený a zakončený háčkem, běložluté až červenožluté barvy se světlejším hrotem.
Květy
30-45 mm široké a až 50 mm dlouhé, nálevkovitého tvaru; vnější okvětní lístky s tmavším středním proužkem a bílým okrajem; vnitřní okvětní lístky až 25 mm dlouhé a 7 mm široké, vejčitého tvaru, celokrajné, špičaté až zašpičatělé, žluté barvy, na bázi červené.
Plod
kulovitý asi až 15 mm velký, šupinatý, masitý, červený až žlutozelený.
Semena
vejčitého tvaru, 0,5-0,8 x 1,3-1,7 mm velká, s bradavičnatou matnou černou testou.

 

Variety
Jedná se o poměrně plastický a proměnlivý druh s velkým areálem rozšíření. Na severní hranici areálu najdeme jedince a populace s dlouhým rozestátým otrněním, zatímco na jihu jsou rostliny s kompaktním menším stonkem a kratším pevnějším otrněním. Popsána byla řada variet, které však podle dnešních kritérií představují pouze rozdílnost v kvantitativních znacích otrnění.
Popsány byly i variety a formy s čistě žlutými květy a žlutými plody, autor tohoto textu dokonce nalezl populaci s malým vysychavým plodem, podélně pukajícím. Nepochybně se jedná o taxon, který je moderní, odvozený a je dobře přizpůsoben existenci na různých stanovištích. Proto také považujeme všechny popsané variety za zbytečné.

 

Výskyt
Vyskytuje se na plochých naplavených terénech v nízké nadmořské výšce v řídkých porostech keřovitých dřevin, většinou na nánosech štěrků a oblázků spojených jílovitou půdou. Oblast rozšíření je omezena na části států Texas (USA), Coahuila, Nuevo León a Tamaulipas (Mexiko), omezené západním směrem pohořím Sierra Madre Oriental.

 

Pěstování
Jedná se o odolný a snadno rostoucí druh, který lze doporučit do všech sbírek, zejména pro časté kvetení.
Množíme jej výsevem semen, která snadno klíčí a udržují si životnost po více než 5 let. Semenáče dorůstají květní zralosti ve velikosti kolem 3-4 cm, což může být již 3.-4. rokem.
Zimujeme při teplotách pod 10 stup. C, i v úplné temnotě.
Obdobím kvetení je jaro a léto, poslední květy se objevují i v říjnu.
Některé formy jsou samosprašné, většinou je však třeba květy pro získání semen opylovat pylem jiného jedince.
Na snímku R.Šubíka jsou importované rostliny z jižní části areálu rozšíření od Llera, Tamaulipas, Mexiko.

 

Poznámky
F. setispinus je považován za jeden z nejběžnějších kaktusů, které v kultuře snadno kvetou. Jedná se skutečně o tolerantní a rychle dospívající druh, který ve sbírkách nejčastěji najdeme pod rodovým jménem Hamatocactus. V přírodě roste v mnoha formách a také v kultuře snadno opakovaným vyséváním a příbuzenským křížením získáme zajímavé a od rodičů odlišné linie.
Tak byly vyšlechtěny rostliny s čistě žlutými květy a žlutými plody (později jsme podobné rostliny našli v přírodě ve státě Tamaulipas). Další odlišnosti byly pozorovány v tvorbě krátkých, ale zato silných trnů, jen asi 6-8 mm dlouhých. I tato forma je pro pěstitele zajímavá. Ze severních hranic areálu rozšíření pocházejí drobné rostliny s dlouhým pružným otrněním. Ve sbírkách jsou i rostliny sbírané v Tamaulipas u osady Llera (Mexiko) s nízkými žebry a krátkým otrněním. Plody této formy ve zralosti pukají a vypuzují semena ven.
Je tedy vidět, že proměnlivost je tohoto druhu velká, že však i klasifikace do různých variet by nejspíše vedla ke šlechtění jednotlivých linií, tedy k pěstování kultivarů. V přírodě se totiž jedná o mozaiku znaků, které dosud nejsou ustáleny.
Květy F. setispinus poskytují po celé jarní a letní období dostatek pylu, který je používán pro stimulaci (dráždění) blizen jiných druhů kaktusů. Pylová zrna při klíčení na blizně jiného druhu kaktusu totiž vyvolávají tvorbu hormonů a tak dochází k samooplození vlastním pylem, anebo i k hybridizaci nepříbuzných druhů a rodů.

 

Literatura
Anderson E.F., A revision of the genus Ferocactus Br. et R., Bradleya, 5 : 49-76, 1987
Benson L., The Cacti of the United States and Canada, 1981
Taylor N.P., A review of Ferocactus Br. et R., Bradleya, 2 : 19-38, 1984

 

Autoři
Na snímku R.Šubíka jsou importované rostliny z jižní části areálu rozšíření od Llera, Tamaulipas, Mexiko.
Text: J.Říha.
Foto: R.Šubík.


Diskuze:

Milan Číha (2016-02-29 14:14:10)
Dobrý den, mám stařičké exempláře Ferocactus (Hamatocactus) setispinus (již začaly na bázi obrážet). Chtěl bych sejmout staré hlavy, zkrátit je a znovu je zakořenit. Máte s tím někdo dobré a hlavně špatné zkušenosti? Děkuji. Milan
Milan Číha (2016-08-15 14:54:20)
Dobrý den, tak mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že uvedený druh zakořeňuje při řízkování velmi snadno. Ze třicet centimetrů rosliny jsem odřízl horní polovinu s poupaty. Během týdne vyrazily základy kořenů z areol po obvodě řezu a za dalších několik dní i z centrálního cévního svazku. Po zasazení rostlina okamžitě přidala další dvě poupata (ta původní nezaschla) a během týdne se objevily kořeny v odtokovém otvoru nádoby a květy na temeni. To všechno se odehrálo během července. Je to nezmar a velmi vděčná - obohatě kvetoucí - rostlina. Milan
Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím ctyri a ctyri