Název
THELOCACTUS CONOTHELOS (Regel et Klein) Backeb. et Knuth var. MACDOWELLII (Rebut ex Quehl) Glass et Foster
 

Taxon
Thelocactus conothelos (Regel et Klein) Backeberg et Knuth var. Macdowellii (mcdowellii) (Rebut ex Quehl) Glass et Foster, Cact. Succ. J. (US), 49 : 220, 1977
Echinocactus macdowellii (McDowellii) Rebut ex Quehl, Monatsschrift für Kakteenkunde, 4 : 133, 1894
Echinomastus macdowellii (Regel et Klein) Br. et R., The Cactaceae 3, p. 151, 1922
Thelocactus macdowellii (Regel et Klein) Glass, Cact. Succ. Mex., 14 : 4, 1969
Neolloydia macdowellii (Regel et Klein) H.E.Moore, Bradleya, 19 : 166, 1975
J.A.McDowell, sběratel a exportér mexických kaktusů byl prvním člověkem, který poslal tyto rostliny do Evropy francouzskému obchodníkovi P.Rebutovi, který je pak dále distribuoval pod provizorním jménem Echinocactus McDowellii. Posléze byla rostlina pod tímto jménem také popsána.

 

Popis
Tělo
stonek jednotlivý, vzácně odnožující, kulovitý nebo poněkud krátce válcovitý, 50-120 mm široký a 40-90 mm vysoký, zelený až bledězelený; žebra nezřetelná, rozložená do bradavek o velikosti 4-6 mm; areoly oválné, zpočátku vlnaté, 5-6 mm dlouhé. Trny hustě obklopují tělo, okrajových 15-25, bílých, ve stáří šedohnědých, přímých, jehlovitých, okolo 10 mm (vzácně 20 mm) dlouhých; středové 2-3(-4), 10-25 mm (vzácně 50 mm) dlouhé, bílé až šedé, přímé, odstávající.
Květy
červenofialové se světlejšími okraji, 35-40 mm široké, tyčinky žlutavé, prašníky žluté, čnělka červená, 4-6 bliznových laloků sytě žlutých.
Plod
hnědavý, soudkovitý, ve zralosti zasychající a bazálně pukající, 10-13 mm dlouhý, 6-12 mm široký.
Semena
2 mm velká, hruškovitá, černá.

 

Variety
Ch.Galss a R.Foster navrhli v roce 1977 následující vnitrodruhové schéma T. conothelos, které je dnes všeobecně uznáváno:
var. conothelos je typová varieta s nejmenším počtem trnů a červenofialovým květem, vyskytující se na pomezí států Tamaulipas, San Luis Potosí a Nuevo Leon.
var. aurantiacus - varieta se zlatožlutými květy a větším počtem trnů vyskytující se jen v okolí Aramberri, Nuevo Leon.
var. argenteus - varieta s tělem, zahaleným bílými trny, s drobnějšími červenofialovými květy; výskyt jen v horách mezi Sandia a Ascension, Nuevo Leon.
var. macdowellii - opět bělotrnná varieta s největším počtem trnů, pocházející z pohraniční oblasti států Nuevo Leon a Coahuila. Vnitřní variabilita se projevuje minimálně, jde o charakteristické a stabilní rostliny.

 

Výskyt
V Quehlově popise z r.1894 nebyla stanovena lokalita sběru; Britton a Rose udávali výskyt ve státě Nuevo Leon, poblíž hranice s Coahuila s tím, že tyto informace pocházejí od McDowella.
Bližší údaje nebyly uveřejněny a proto bylo nutné později stanovit typovou lokalitu přesněji. Provedl to v roce 1972 E.F.Anderson s následujícím určením:
33 km severovýchodně od Saltilla, Coahuila, na silnici č.40 do Monterrey. Výskyt se skutečně omezuje na pomezí států Coahuila a Nuevo Leon, kde se rostliny nalézají v pouštní krajině na vápencovém podkladu v nadmořských výškách okolo 1500 metrů.
Chvastek a Žwak pozorovali rostliny v roce 1987 v oblasti Arteaga, asi 17 km severně od Saltilla, Coahuila, což souhlasí s výše uvedenými údaji. Rostliny nacházeli ve štěrbinách vápencových skal na jihozápadních holých svazích. tedy v místech, plně exponovaných sluncem.

 

Pěstování
Thelocactus conothelos var. macdowellii patří stejně jako ostatní taxony tohoto okruhu mezi pěstitelsky náročnější příslušníky rodu Thelocactus. Vezmeme-li v úvahu informace o výskytu v přírodě, připočteme-li dobu kvetení v časném jaru, vycházejí nám zcela jednoznačně základní požadavky na úspěšné pěstování: maximum světla a tepla po celou sezónu, studené a světlé zimní stanoviště a při pravokořenné kultuře, která není tak nedostupná, spíše zásaditý propustný substrát a ve vegetaci opatrná střídavá zálivka. I při dodržení všech těchto podmínek rostliny nerady kvetou a tak barevný snímek, doprovázející tento text, je vizitkou zkušeného kaktusáře.

 

Poznámky
T. conothelos var. macdowellii je taxonem, jehož pestrá dosavadní historie není zřejmě ani zdaleka uzavřena. Jeho zařazení do okruhu T. conothelos, které se nám zdá po nálezu var. aurantiacus a var. argenteus logickým vyústěním variability tohoto komplexu rostlin, zpochybňuje v poslední době E.F.Anderson na základě studia pylu, jehož morfologie nabývá v poslední době na významu při taxonomickém hodnocení předpokládaného evolučního vývoje. Polykolpátní tvar pylových zrnek ukazuje podle jeho studií spíše na příbuznost k okruhu T. bicolor. Anderson však přiznává i možnost příbuznosti k dalším druhům rodu, případně ke "svému" široce chápanému rodu Neolloydia. Tyto skutečnosti jej vedly k volbě druhového statutu Thelocactus macdowellii.
V literatuře se střídají dvě ortografické varianty druhového jména - macdowellii a mcdowellii. ICBN, článek 73c doporučuje skotské předpony jako Mac, Mc psát jako mac a spojit je do jediného celku se jménem. Je tedy správnější volit jméno macdowellii.

 

Literatura
Anderson E.F., A. revision of the genus Thelocactus Br. et R. (Cactaceae), Bradleya, 5 : 49-76, 1987
Glass Ch., Foster R., The genus Thelocactus in the Chihuahuan Desert, Cact. Succ. J. (US), 49 : 213-220, 1977
Lukeš V., Rod Thelocactus Br. et R., Aztekia 82, mimořádné číslo, 41-65, 1982
Lukeš V., Importní telokaktusy v kultuře, Aztekia 4/1 : 9-13, 1981
Lukeš V., Semenáče telokaktusů v kultuře, Aztekia 4/2 : 11-16, 1981
Říha J., Šubík R., Variety Thelocactus conothele (Reg. et Klein) Knuth, Kaktusy 81, 17 : 5-7, 1981
Chvastek J., Žwak J., Thelocactus macdowellii (Rebut ex Quehl) Glass - klenot státu Coahuila, Aztekia, 10 : 31-32, 1988

 

Autoři
Text: V.Šedivý.
Foto a sbírka: P.Pavlíček.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím dve a dve