Název
THELOCACTUS BICOLOR (Galeotii ex Pfeiffer) Br. et R. var. BICOLOR
 

Taxon
Thelocactus bicolor (Galeotii ex Pfeiffer) Britton et Rose, Bull. Torrey Bot. Club, 49 : 251, 1922
Echinocactus bicolor Galeotii ex Pfeiffer, Abbild. Beschr. Cact., 2 : 25, 1848
Jméno bicolor znamená v překladu dvoubarevný a v tomto případě se může vztahovat jak k dvoubarevným trnům, tak i k dvoubarevným květům (což je pravděpodobnější).

 

Popis
Tělo
stonek většinou jednotlivý, vzácně odnožující, asi 380 mm (až 600 mm) vysoký a až 140 mm široký, zprvu kulovitého, později válcovitého tvaru; pokožka žlutavě zelená až tmavozelená; žeber 8-13, přímých anebo i spirálovitých, rozpadlých na hrbolce vysoké 13-18 mm, až 30 mm široké a 11 mm dlouhé; areoly zhruba kruhovité, 3-5 mm dlouhé a 3-6 mm široké, plstnaté, ale brzy holé. Okrajových trnů 8-15, paprskovitě uspořádaných a 10-24 mm dlouhých, červeně až fialově červeně zbarvených v dolní třetině, ostatní část žlutavá anebo bělavá či šedá. Středové trny 1-4, vzpřímené a odstávající, 15-33, také ale až 75 mm dlouhé až 1,5 mm silné, horní většinou zploštělý a výrazně delší.
Květy
vyrůstají z nejmladších areol, široce nálevkovitého tvaru, dlouhé 40-80 mm a široké až 80 mm; okvětní lístky na koncích špičaté, třepenité, ale i zašpičatělé, v horní části karmínově růžové, ve spodní třetině červené až 3 oranžové, lesklé; nitky tyčinek narůžovělé až karmínové, prašníky žluté; blizna červená, oranžová až žlutá.
Plod
vejčitého tvaru, vysýchající a naspodu se otevírající, šupinatý, oplodí hnědozelené.
Semena
1,5 x 1,2 x 2,5 mm velká, testa bradavičnatá, černá.

 

Variety
Vzhledem k velkému areálu rozšíření jde o proměnlivý druh, od něhož byla popsána řada variet. Ne všemi současnými odborníky jsou však uznávány:
var. bicolor, trny se většinou nepřekrývají, pokožka je dobře vidět,
var. bolaensis (Runge) K.Sch. ("bolansis") ze Sierra Bola s hustým, většinou bílým otrněním,
var. tricolor K.Sch., pestře otrněný, ale nejistý taxon,
var. flavidispinus Backeb., z izolovaného naleziště v Texasu, představuje menší hustě žlutě otrněné rostliny,
var. schottii (Engelm.) Krainz., nejistý taxon z extrémních stanovišť na severu Mexika a na jihu Texasu (USA),
var. pottsii (SD.) Backeb., představuje robustní formy se silným otrněním; jedná se pravděpodobně o přechodné populace k T. heterochromus, - var. wagnerianum (A.Berger) Krainz., trsovité a štíhle rostoucí rostliny, údajně z východního Mexika (lokalita není známa).
E.F.Anderson (1987) zahrnuje k T. bicolor jako varietu i T. schwarzii, resp. T. bicolor var. schwarzii (Backeb.) Anderson. jeho názory nesdílíme, protože jde o taxon, který roste na vymezeném, odlišném areálu, kde vlivem dlouhodobé izolaci vznikla početná, odlišná populace, kterou lze za samostatný druh považovat.

 

Výskyt
T. bicolor roste na velké ploše Chihuahuašské pouště, od jihu USA (Texas) přes severoamerické státy Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas až po Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León a Durango. Většinou se vyskytuje v polopouštních formacích nízkých suchomilných keřů, nazývaných xerofytní matorál, kde osídluje ploché terény nebo mírné svahy většinou vápencových hornin, případně naplavené uloženiny štěrků slepené pískem a jílem. Na severu roste v nízkých nadmořských výškách, na jihu však vystupuje až nad 2000 m n. m. V zimních měsících je zde (na celém areálu výskytu) vystaven poklesům teploty pod nulu.

 

Pěstování
Jedná se o kaktus z polopouští severního Mexika, který vyžaduje plné oslunění, nejlépe minerální substrát a nepravidelnou zálivku jen v teplých měsících vegetace. Umístění co nejblíže pod sklem má za následek vývoj silných a barevných trnů. Roubování není nezbytné, pravokořenné rostliny dospívají většinou během 4-5 let. Pokud roubujeme, pak to má smysl pro urychlení dospívání a pro bohatější tvorbu květů, roubovance lze později zpravokořenit. Lze zimovat při teplotách kolem 0 stup. C, s poklesy pod nulu, ale i při 15 stup. C. Obdobím kvetení je konec jara a letní měsíce. Množíme výsevem semen, která udržují několik let životnost a dobře a rychle klíčí.
Na snímku R.Šubíka je rostlina sbíraná v roce 1977 na stanovišti u Huizache, San Luis Potosí, Mexiko.

 

Poznámky
V našich sbírkách pěstujeme mnoho forem, stanovištních odchylek pod různými čísly a konečně i doslova prošlechtěné linie opakovaně přesévaných semenáčů, které si zachovávají vyselektované znaky (např. dlouhé a barevné otrnění nebo velké květy). Nelze proti tomu mít námitek, kolekce nejrůznějších forem T. bicolor náleží k ozdobným partiím sbírek.
T. bicolor vykazuje i přechodné formy k dalším druhům, např. k T.heterochromus ze států Zacatecas, Chihuahua a Durango. Také ale k T. conothelos (spojovacím článkem zde může být T. lausseri ze severu státu Coahuila).

 

Literatura
Anderson E.F., A revision of the genus Thelocactus Br. et R., Bradleya, 5 : 49-76, 1987
Backeberg C., Die Cactaceae, 5 : 2808, 1961
Benson L., The cacti of the United States and Canada, 1982
Glass Ch. et Foster R., The genus Thelocactus in the Chihuahuan Desert, Cact. Succ. J. (US), 49 : 213-220, 1977
Chvastek J., Thelocactus bicolor (Gal.) Br. et R. a jeho variabilita, Kaktusy, 23 : 2-8, 1987
Lukeš V., Rod Thelocactus (K.Sch.) Br. et R., Aztekia, 1982

 

Autoři
Na snímku R.Šubíka je rostlina sbíraná v roce 1977 na stanovišti u Huizache, San Luis Potosí, Mexiko.
Text: Jan Říha.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím dve a osm