Název
PEDIOCACTUS ROBUSTIOR (Coulter) Arp
 

Taxon
Pediocactus robustior (Coulter) Arp, Cact. Succ. J. (US), 44 : 222, 1972
Echinocactus simpsonii Engelm. var. robustior Coulter, Contr. U.S. Nat. Herb., 3 : 377, 1896
Pediocactus simpsonii (Engelm.) Britton et Rose var. robustior (Coulter) L.Benson, Cact. Succ. J. (US), 34 : 19, 1962
Druhové jméno robustior vyjadřuje "robustnější, mohutnější či větší" vzrůst rostliny.

 

Popis
Tělo
stonek jednotlivý nebo v trsech, široký až 400 mm; větší hlavy kulovité až krátce sloupovitě vejčité, 100-300 mm vysoké a 80-150 mm široké. Bradavky víceméně pyramidální, 8-10 mm dlouhé, naspodu 5-9 mm široké; areoly 3-5 mm široké; středové trny svítivě červené až černé, v počtu 6-11, dlouhé 15-30 mm, naspodu 1 mm široké. Okrajové trny poněkud bledší, červenohnědé, v počtu 12-25, vzpřímené, 12-20 mm dlouhé.
Květy
30-55 mm v průměru, svítivě růžovofialové až červenofialové, vnější (dolní) okvětní lístky se zelenopurpurovým středním proužkem a bledým okrajem, horní větší okvětní lístky obvejčité až kopisťovité, někdy až široce kopinaté, na okraji poněkud třásnitě zubaté, 25-30 mm dlouhé a 6-10 mm široké; nitky tyčinek žlutavé nebo zelenožluté, 8-11 mm dlouhé, prašníky žluté, 0,8-0,9 mm dlouhé, protáhle vejčité; čnělka zelenavá, 16-22 mm dlouhá, obvykle 1 mm tlustá; bliznových laloků 5-9, 0,7 mm dlouhých, zašpičatělých, bledožlutých či nazelenalých.
Plod
zelenavý, červeně naběhlý, s několika barvitými šupinami naspodu, krátce válcovitý, svrchu jakoby uťatý, 8-10 mm dlouhý a 6-8 mm široký.
Semena
šedavá až téměř černá, hustě bradavičnatá, s výrazně vystouplým hilem, 1,5 mm dlouhá a 2 mm široká, pupek obvejčitý, 1 mm dlouhý, ostře uťatý.

 

Variety
tento druh je značně uniformní v generativních znacích - variabilita se projevuje ve zbarvení trnů a květů. Doposud nebyly popsány výraznější variety či formy.

 

Výskyt
Pediocactus robustior roste nejčastěji na lávových nebo bazaltových kopcích či na podobných vyvřelinových podkladech v rostlinných společenstvech pelyňkových polopouští (sagebrush desert) s dominující Artemisia tridentata, v klimatu výrazného dešťového stínu v nadmořských výškách 450-3000 m. Východní Washington (mezi Ellensburg a Columbia River a v Yakima Co. a Grant Co.), Oregon (Jefferson, Wheeler a Harney), Idaho (Snake River Canyon poblíž soutoku se Salmon River) a Nevada (Humboldt a Havallah Mts. a severně od Battle Mts.).

 

Pěstování
Zkušenosti s pěstováním P. robustior v "normálním" kaktusovém skleníku jsou dost špatné a většina pěstitelů, s nimiž jsem tento problém konzultoval, tvrdí, že jde o choulostivý druh.
Navíc pediokaktusy z okruhu P.robustior a P. simpsonii tvoří výraznou výjimku mezi ostatními severoamerickými kaktusy pro svůj intenzivní zimní růst. I ve sbírkách, roubované na silných podnožích, se "budí" často uprostřed zimy, deformují nedostatkem světla a příliš vysokými teplotami a navíc často pod sebou zničí podnož, která není schopna zahájit růst současně s roubem. Proto tento druh přijatelně roste na zimovzdorných echinocereusech (E. chloranthus, E. viridiflorus, E. triglochidiatus) ve zcela nevytápěných (anebo jen udržovaných na -5 či -10 stup. C) sklenících - začátek růstu probíhá pomaleji a podnož není tak výrazně poškozena, jako v teplém prostředí. S příchodem teplého jarního počasí nastane u P. robustior bouřlivý, krátce trvající růst a zhruba od konce května rostliny stagnují až do pozdního podzimu (zhruba polovina října), kdy se opět "napijí" a růst pokračuje. Proto i pro klíčení semen jsou vhodnější nižší teploty, pohybující se okolo 10 až 15 stup. C. V přírodě semena klíčí na podzim, kdy už se objevují časté noční mrazy, které semenáčky přežívají bez znatelného poškození. Při pěstování ze semen ve skleníku jsou rovněž vhodnější nižší teploty - úplně stačí okolo 20 stup. C. Pokud roubujeme na Pereskiopsis, rouby na ní nejsou příliš dlouhověké a trvalé a většinou nepřežijí už první zimování. Rovněž rostliny pěstované na "klasických podnožích nejsou příliš trvalé.
Jsem přesvědčen, že nejvhodnější způsob pěstování P. robustior a ostatních druhů z okruhu P. simpsonii je od semenáčů, pravokořenně. Tento způsob je riskantní a mnohem zdlouhavější než při použití podnoží, ale rostliny si zachovávají přijatelný vzhled, venku dobře vytrňují a na přezimování nepotřebujeme topit, naopak je nutná ochrana před deštěm v létě.

 

Poznámky
Pediocactus robustior je nejseverněji rostoucím pediokaktusem. Suché kontinentální klima a hluboké mrazy v zimě (až -40 stup. C) svědčí o značné odolnosti. Pediocactus simpsonii var. nigrispinus W.T.Marshall patří zcela jednoznačně do okruhu P. robustior - pochází z východního Washingtonu, kam už žádná z variet P. simpsonii nedosahuje. Navštívil jsem dvě lokality těchto černotrných populací a zdá se, že pro naprostou uniformitu ve vybarvení trnů by mohl mít statut formy. V generativních znacích podstatnější rozdíly nevykazuje. P. robustior je absolutně nejodolnějším kaktusem pro zahradu a jeho absence v příručkách o zimovzdorných kaktusech svědčí o neznalosti autorů. Sám jsem měl možnost vyzkoušet jeho odolnost ve dvou následných zimách, z nichž první - 1986-87 byla co do mrazů průměrná, až na 10 dní uprostřed února, kdy se noční teploty pohybovaly okolo -30 stup. C a denní v průměru kolem -18 stup. C. Pouze v této době rostliny (v počtu asi 40 kusů) volně umístěné na balkoně, bez jakéhokoliv krytu, zastavily vzrůst poupat a ihned po oteplení na -5 až -8 stup. C vývoj poupat pokračoval. Rovněž v přírodě jsou pozorovány případy, že pediokaktusy rozkvetly ihned po sejítí sněhu - poupata se vyvíjela plynule po celou zimu. Stejně jako u ostatních rostlin zde platí zkušenost, že zatímco rostliny v nižších polohách už semení, ve středních polohách mohou kvést a v nejvyšších pásmech ještě mrzne a kaktusy vegetují jen pomalu.

 

Literatura
Benson L., The Cacti of the United States and Canada, p. 954, 1982
Earle W.H., Cacti of the Southwest, p. 134, 1980
Rickett H.W., Wild Flowers of the United States, 6 : 204, 1973

 

Autoři
Text a foto: Josef Halda.
Fotografovaná rostlina pochází se sbírky Josefa Haldy.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím deset a pet