Název
LOBIVIA HAEMATANTHA (Speg) Br. et R. var. REBUTIODES (Backeb.)
 

Taxon
Lobivia haematantha (Speg.) Br. et R. var. rebutioides (Backeberg) Rausch, Lobivia 85, p. 61, 1985
Lobivia rebutioides Backeberg Blätt. Kakt. - Forsch., 12, 1934
Lobivia rebutioides Backeberg var. citriniflora Backeberg, Blätt. Kakt. - Forsch., 12, 1934
Lobivia rebutioides Backeb. var. kraussiana Backeb., Deutscher Garten, p. 7, 1949
Rebutioides znamená podobný rostlinám rodu Rebutia. Tvar těla připomíná některé druhy tohoto rodu.

 

Popis
Tělo
odnožující, tvoří velké skupiny až polštáře, jednotlivé hlavy malé, kulovité, až 20 mm v průměru; epidermis zelená, nikdy červené nebo hnědavá. Žeber 12, ale i jen 10 nebo až 14, rozdělená v drobné, velmi nízké a úzké hranaté hrboly; areoly malé, kulaté, 1-2 mm široké, holé. Okrajových trnů 8-9, někdy i více, velmi jemné a krátké, přitisknuté k tělu, bílé; středové trny 1-2, trochu delší než okrajové, na bázi mírně zesílené, bílé, někdy tmavší.
Květy
talířovité, 40 mm dlouhé a široké, štíhlá trubka světle zelená, se zelenými šupinami a hustými bílými vlasy; vnější okvětní lístky úzké, hnědavě a zelenavě žluté nebo červené; vnitřní okvětní lístky v několika sériích, široké, okrouhlé, ukončené špičkou, citrónově žluté, okrové, oranžové, ohnivě červené až červené; jícen zelený, tyčinky ve dvou sériích, první v dolní části trubky početnější, druhá na okraji jícnu, nitky bílé, žluté, nebo zelenavé, prašníky žluté; čnělka zelená až žlutá stejně jal pěti- až sedmiklanná blizna.
Plod
kulovitý až vejcovitý, zelený, podélně pukající, porostlý šupinami a vlasy jako trubka.
Semena
protáhlá až téměř kulovitá, 1,2 mm široká, hilum oválné, testa matně černá, jemně hrbolatá.

 

Variety
Komplex taxonů kolem L. haematantha je velmi variabilní, především v barvě květů. U různých autorů se liší názory na jednotlivé taxony - jedni je vedou jako samostatné druhy, druzí je řadí na úroveň variet či synonym. Kromě var. rebutioides je k L. haematantha řazeno dalších osm variet. Jedná se o variety:
var. hualfinensis,
var. jasimanensis,
var. viridis,
var. amblayensis,
var. elongata,
var. kuehnrichii,
var. chorrillosensis,
var. densispina.
K var. rebutioides je na úrovni synonym ještě vedeno pět taxonů.

 

Výskyt
Varieta rebutioides roste v severní Argentině, v provincii Jujuy v okolí Tilcara a Purmamarca ve výškách 3000 až 4000 m n. m..

 

Pěstování
Rostliny jsou miniaturní, proto je neroubujeme a pěstujeme tvrdě s dostatkem slunce a čerstvého vzduchu. Zálivka je vhodná nárazová po předchozím proschnutí substrátu. V zimě nesmí teploty trvale vystupovat nad 10 stup. C, jinak se rostliny dostávají do vegetace. Při letní stagnaci hrozí při nevhodné zálivce hniloba kořenů.

 

Poznámky
Skupina druhu kolem L. haematantha je velmi složitá a zmatečná. Na celém zmatku se podílel především C.Backeberg, který nesprávně identifikoval Spegazziniho L. famatimensis a též A.V.Frič, který přivezl velké množství lobivií, které různě označoval jako:
Hymenorebutia,
Hymenolobivia,
Hymenorebulobivia,
a které rozlišoval pod čísly i pod provizorními názvy. Tyto rostliny zahrnul Backeberg do své řady Famatimenses, čímž jen zvýšil nepřehlednost celé skupiny. Pořádek a systém se pokoušeli vnést do této skupiny různí taxonomové, ale výsledkem byl jen další zmatek. Rausch ve svém stylu provedl radikální zásahy. Použil správně jméno L. famatimensis Speg., kterou znovu nalezl a od které popsal dvě variety a vyčlenil ze skupiny taxonů kolem L. haematantha.
Použitím kategorie subspecies se pokusil vystihnout příbuzenské vztahy kolem:
L. haematantha,
L. kuehnrichii
L. densispina.
K L. haematantha subsp. densispina přiřadil
var. pectinifera (L. pectinifera)
var. rebutioides.
Při agregaci druhů nejen u var. rebutioides, ale i u ostatních variet a subspecií Rausch zcela pomíjel barvu květů. Uvážíme-li, že na malém prostoru nalézáme nesmírné množství rostlin odlišných barvou květů, nemůžeme hovořit o barvě jako znaku, kterým se budou odlišovat jednotlivé druhy nebo variety. O deset let později Rausch odvrhl kategorii subspecies, a příbuzné taxony vede na úrovni variet. K var. rebutioides zařadil jako synonyma ještě :
L. chlorogona,
L. pectinifera,
L. sublimiflora,
L. wessneriana,
L. napina.
V přehledu synonym nejsou uvedeny, protože vzhledem k nejednotnosti názorů je těžké rozhodnout ve prospěch toho kterého názoru. Bude vhodné chápat stejně jako ostatní taxony na úrovni L. haematantha. H.Friedrich řadí celý okruh do podskupiny Hymenorebutia v rodu Echinopsis, F.Ritter je vede jako druhy v rodu Hymenorebutia. Rostlina na snímku je v Backebergově pojetí L. rebutioides var. citriniflora.

 

Literatura
Backeberg C., Die Cactaceae, 3 : 1443-1458, 1959
Backeberg C., Das Kakteenlexikon, p. 213, 1976
Crkal K., Lovec kaktusů, p. 387, 390, 395, 1983
Friedrich H., Kakteen und andere Sukkulenten, 25 : 55-57, 80-83, 1974
Friedrich H., Bradleya, 1 : 91-104, 1983
Rausch W., Lobivia, 2 : 116-125, 3 : 179, 1975
Rausch W., Lobivia 85, p. 60-64, 1985
Ritter F., Kakteen in Südamerika, 2 : 583-590, 1980

 

Autoři
Text: Jaroslav Ullmann.
Foto: Karel Crkal.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím sedm a sedm