Název
ESCOBARIA ZILZIANA (Böd.) Backeb.
 

Taxon
Escobaria zilziana (Bödeker) Backeberg, Die cactaceae, 5 : 2957, 1961
Coryphantha zilziana (Bödeker), Monatsschr. Deutsche Kakt.-Ges., 2 : 233-234, 1930
Neobesseya zilziana (Böd.) Böd., Mamm. Vergl. Schlüssel, p. 14, 1933
Druhové jméno zvolil autor popisu na počest vídeňského kaktusáře, universitního profesora Dr.J.Zilze, který v roce 1930, tedy v době, kdy byl taxon popisován, tragicky zahynul.

 

Popis
Tělo
stonek odnožující a tvořící skupiny, jednotlivé stonky až 100 mm vysoké a 35 mm široké, bradavky světle modrozelené, matně lesklé, štíhlé, kuželovité, asi 10 mm dlouhé a při základu 5-6 mm široké s holou brázdou na horní straně; areoly okrouhlé, vlnaté, ve stáří holé. Okrajové trny přímé, jehlovité, až 15 mm dlouhé, v počtu 12-30, matně bílé nebo s tmavší, někdy až černou špicí; středové trny (0) 1-3, poněkud delší než okrajové, délky až 30 mm, žlutohnědé barvy s tmavší špicí nebo téměř celé černé.
Květ
nálevkovitý, vyrůstá z axil na temeni, 25 mm dlouhý, 30 mm široký, okvětní lístky bělavé, bledě žluté až olivově hnědé se světlejším a obrveným okrajem a tmavším středovým proužkem stejného odstínu; celkově působí květ jako žlutavě olivově zelený nebo narůžovělý; nitky bílé, prašníky světle žluté, blizna s 5-6 krémovými nebo smaragdově zelenými laloky převyšuje tyčinky.
Plod
kyjovitý, až 30 mm dlouhý, rumělkově červený.
Semena
1 mm velká, matně černá, jamkovaná.

 

Variety
Žádná varieta ani forma nebyla popsána, druh je však velmi proměnlivý, zejména ve vytrnění. Variabilita je dána roztroušeným výskytem rostlin na velké ploše středoseverního Mexika. Druhovou příslušnost však u všech forem jasně dokazuje typický květ a zejména černá semena. některé stanovištní formy jsou stručně charakterizovány v následující kapitole, zde je však třeba se zmínit o ceníkovém jménu Escobaria chariocantha, pocházejícím pravděpodobně od H.Kuenzlera. Rostliny pod tímto jménem patří také do okruhu E. zilziana, údaje o nalezišti nejsou známy. Tato a další formy, pěstované pod polními čísly nebo provizorními jmény, by si však zřejmě zasluhovaly statut variety.

 

Výskyt
Popis byl pořízen podle rostlin, sbíraných F.Ritterem v roce 1928 v mexickém státě Coahuila, severně od Sierra de la Paila. Na přelomu šedesátých let a v sedmdesátých letech byla typová lokalita znovu ověřena Ch.Glassem a R.Fosterem (Gl. et F. 1678) a Dr. A.B.Lauem (L 1192). Stát Coahuila však není jediným nalezištěm E. zilziana. Steven Brack nalezl další dva taxony: první z nich je subtilní forma s malým počtem okrajových trnů a drobným květem, pocházející z Torreónu, Durango, distribuovaná pod polním číslem SB 602; druhá SB 603, je původem ze severozápadní části státu Nuevo Leon a vyznačuje se hustým vytrněním, které téměř zahaluje tělo.

 

Pěstování
Mexické eskobárie mají podstatně menší pěstitelské nároky než druhy, pocházející z jihozápadu Spojených států. Pro úspěšné pěstování E. zilziana stačí dodržet zásady běžné pro pěstování ostatních mexických druhů pocházejících z pouštních a polopouštních formací. S ohledem na zachování přirozeného charakteru rostlin je doporučováno pěstování na vlastních kořenech. Při dostatku světla a tepla kvetou rostliny od jara do podzimu.

 

Poznámky
Rostlina popsaná Bödekerem v roce 1930 je pro dnešní pojetí tohoto druhu netypickým, málo vytrněným extrémem s chybějícím středovým trnem. V kultivaci se pěstují nejméně tři další formy, které všechny mají středové trny. Popis bylo proto nutné rozšířit i pro tyto rostliny. Pro lepší pochopení vnitrodruhové variability je reprodukován též obrázek jedné z dalších forem - E. chariocantha n. prov., která silně připomíná rostlinu, vyobrazenou u původního popisu s výjimkou přítomnosti středového trnu.
Charakteristický dlouhý červený plod a černá semena vyprovokovaly autora původního popisu k pozdějšímu přeřazení tohoto taxonu do rodu Neobesseya; tento názor převládá v evropské taxonomické škole dodnes, i když v rámci širšího rodu Escobaria - podle N.P.Taylora je dnes E. zilziana zařazena do samostatné sekce Neobesseya uvnitř rodu Escobaria.

 

Literatura
Glass Ch. et Foster R., Mexico Logbook, Cact. Succ. J. (US), 47 : 54, 1975
Lau A.B., Coryphantha guerkeana (Boed.) Br. et R., Cact. Succ. J. (US), 54 : 249, 1982
Taylor N.P., The Identification of Escobarias (Cactaceae), British Cact. Succ. J., 4 : 36-44, 1987

 

Autoři
Text a sbírka: V.Šedivý.
Foto: J.Král.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím sest a tri