Název
ESCOBARIA DASYACANTHA (Engelm.) Br. et R. var. DASYACANTHA
 

Taxon
Escobaria dasyacantha (Engelmann) Britton et Rose, The cactaceae, 4 : 55, 1923
Mammillaria dasyacantha Engelmann, Proc. Amer. Acad., 3 : 268, 1856 et Cact. Mex. Bound., 15 t. 12, figs. 17-22, 1859
Coryphantha dasyacantha (Engel.) Orcutt, Circular to Cactus fanciers, p. 1, 1922
Escobesseya dasyacantha (Engelm.) Hester, Desert Plant Life, 17 : 24, 1945
Jméno dasyacantha - drsnotrnný, hustě porostlý trny, vystihuje celkový vzhled rostlin tohoto druhu.

 

Popis
Tělo
stonek v mládí kulovitý, později válcovitý, až 200 mm dlouhý, 70 mm široký, ve stáří odnožující a tvořící malé shluky; bradavky válcovité, až 12 mm dlouhé, později zploštělé a poněkud se překrývající; nejstarší bradavky při bázi rostliny obvykle bez trnů a zkorkovatělé; trnitou část v areole a květní část v axile spojuje brázda, v mládí vlnatá. Okrajových trnů 25-35, bílých, obvykle 12 mm dlouhých (max. 25 mm), horní štětinovité; 7-17 středových nepravidelně rozložených trnů, naplňujících střed areoly, bílých s červenohnědou špicí, někdy tenčích než okrajové, 10-25 mm dlouhých.
Květ
25 mm dlouhý a 12-18 mm široký, neotevírající se nikdy úplně, bělavý, bledě růžový až světle okrově hnědý; vnější okvětní lístky v počtu 8-10 na okraji řasnaté, se zelenohnědým proužkem, 13-16 vnitřních okvětních lístků s hnědavým středním proužkem, přecházejícím do okrové nebo růžové barvy; nitky bledě růžové nebo krémové, prašníky žluté, blizna zelená se 4-5 velmi krátkými laloky.
Plod
vejčitý až protáhle kyjovitý, 12-18 mm dlouhý, temně červený až šarlatový, šťavnatý.
Semena
téměř okrouhlá, 1 mm velká, leskle černá, testa jamkovaná.

 

Variety
popis a obrazová příloha znázorňují nominátní varietu. Proměnlivost uvnitř této variety se projevuje různou hustotou a délkou vytrnění. Mladé rostliny jsou od dospělých exemplářů dosti odlišné téměř ve všech vnějších znacích. Teprve od velikosti asi 40 mm (pravokořenné rostliny) dostávají typický vzhled.
Vnitrodruhové členění:
Escobaria dasyacantha var. dasyacantha
Escobaria dasyacantha var. duncanii (Hester) N.P.Taylor
Tato koncepce vystihuje přesně stupeň příbuznosti obou taxonů. H.P.Taylor vytvořil v nedávné době ještě další kombinaci E. dasyacantha var. chaffeyi (Br. et R.) N.P.Taylor. Tato kombinace je zřejmě postavena na texaských nálezech zajímavých rostlin, které pravděpodobně patří do tohoto okruhu, samotný taxon však potřebuje hlubší studium a podrobné polní pozorování nejen v Texasu, ale i v Mexiku.

 

Výskyt
Pro botanický svět nalezl rostliny poblíž El Pasa, Texas, USA, v roce 1852 Charles Wright. Postupně byl zjištěn podstatně větší areál výskytu, sahající od nejjižnějšího Nového Mexika a přilehlého mexického státu Chihuahua až po Texas, kde se vyskytuje velmi často (El Paso Co., Presidio Co., Hudspeth Co., Pecos Co., Brewster Co.). Rostliny lze nalézt v různých přírodních formacích:
na stráních i vrcholech vysoko v horách nejčastěji v puklinách vyplněných mechem nebo v malých nadmořských výškách, zejména poblíž Rio Grande na štěrkopískových naplaveninách.

 

Pěstování
Nároky E. dasyacantha na pěstování se neliší od zásad, stanovených pro ostatní eskobárie - je potřebný citlivý přístup k zalévání a pro dobrý vzrůst dostatek světla v období vegetace.

 

Poznámky
tento velmi dlouho známý taxon patří do specifické skupiny eskobárií s červeným plodem a černými semeny. To byl také důvod, proč v roce 1945 vyčlenil J.P.Hester E. dasyacantha a jím tehdy čerstvě popsanou E. duncanii do samostatného rodu Escobesseya. Jménem rodu chtěl naznačit, že se jedná o spojovací článek mezi rody Escobaria a Neobesseya. V dnešním širším pojetí rodu Escobaria je E. dasyacantha řazena do sekce Neobesseya a zde do samostatné skupiny spolu s dalšími černosemennými eskobariemi. Přestože jde o velmi charakteristický druh, bývá někdy zaměňován s E. strobiliformis, a to i v přírodě. Hlavní rozlišovací znaky jsou tyto:
E. dasyacantha var. dasyacantha - robustní, krátce válcovité tělo s početnými středovými, nepravidelně rozloženými trny, malé, ne zcela se otevírající květy, červený štíhlý válcovitý plod a velká černá semena.
E. strobiliformis - štíhlý vzrůst, jinak uspořádané trny s charakteristicky odstálým dolním středovým trnem, relativně velké, zcela otevřené květy, robustní kuželovitý červený plod, hnědá, velmi drobná semena.

 

Literatura
Benson L., Cacti of the United States and Canada, New Names and Nomenclatural combinations, Cact. Succ. J. (US), 41 : 189, 1969
Benson L., Flora of Texas, Cactaceae, p. 312-313, 1969
Britton N.L. et Rose L.N., The Cactaceae, 4 : 55, 1923
Hester J.P., Escobesseya, gen. nov., Desert Plant Life, 17 : 23-25, 1945
Šedivý V., Escobaria dasyacantha a její okruh, Kaktusy, 19 : 27-30, 1984
Taylor N.P., Die Arten der Gattung Escobaria Br. et R., Kakt. und and. Sukk., 34 : 155, 1983
Taylor N.P., The Identification of Escobarias (Cactaceae), British Cact. Succ. J., 4 : 36-44, 1983
Weniger D., Cacti of the Southwest, p. 135-136, 1969

 

Autoři
Text: V.Šedivý.
Foto: J.Král.
Na obrázku je rostlina vypěstovaná z importních semen, nabízených v 70 letech firmou New Mexico Cactus Research pod polním číslem HK 380; vyznačuje se dlouhým a hustým vytrněním.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím ctyri a dve