Název
OPUNTIA BASILARIS Engelm. et Bigelow var. BASILARIS
 

Taxon
Opuntia basilaris Engelmann et Bigelow, Proc. Amer. Acad., 3 : 298, 1857
Opuntia humistrata Griffiths, Bull. Torr. Bot. Club, 43 : 381, 1916
Opuntia intricata Griffiths, Proc. Biol. Soc. Wash., 29 : 10, 1916
Jméno basilaris vyjadřuje skutečnost, že jde o rostlinu větvící se basitonním způsobem, tj. od báze, resp. letorosty (články) vyrůstají ze starých areol u báze starších článků.

 

Popis
Tělo
nízce rostoucí, trsovitě větvený stonek asi 300 mm vysoký a až 2 m široký, složený z článků oddělených zaškrcením; články kruhovitého, vejčitého, obvejčitého, elipsoidního až srdcovitého tvaru až 300 mm dlouhé a 150 mm široké, zhruba 12 mm silné; pokožka sametově matná, modrozelené až načervenalé barvy. Areoly kruhovité, vzácně elipsoidní, 1-3 mm velké. Trny nejsou (s výjimkou var. treleasei) přítomný; glochidie početné, asi 3 mm dlouhé, hnědé až hnědočervené barvy.
Květ
50-75 mm dlouhý a široký; okvětní lístky 25-40 mm dlouhé a 12-25 mm široké, obvejčitého až člunkovitého tvaru, tupé až zaoblené, karmínově až třešňově červené (u var. aurea žluté).
Plod
až 30 mm dlouhý a 22 mm široký, oplodí zelené až růžové barvy, s areolami nesoucími glochidie (u var. treleasei i trny), opadavý.
Semeno
asi 6 mm široké a dlouhé, 3 mm silné, téměř kruhovitého tvaru, s hladkou až zhrublou testou šedavé až bělavé barvy a výrazným korkovitým lemem.

 

Variety
Nominální var. basilaris vytváří symetrické trsy +- kruhovitých článků, beztrnných a v době nedostatku vody červenofialově zbarvených.
var.brachyclada (Griffiths) Munz je miniaturní varietou se silně zmenšenými články a drobnými trsy. Roste v oblasti Mojave Desert v Kalifornii (USA) a v mexických státech Sonora a Baja California, vždy na velmi suchých stanovištích v různých nadmořských výškách 900-1800.
var. longiareolata (Cloves et Jotter) L.Benson, sporná varieta existující jen v jediném sběru jako herbářová položka.
var. aurea (Baxter) W.T.Marsh. vytváří plazivé trsy chudších a menších článků se zelenou pokožkou a se žlutými květy. Přiřazována je sem i
var. albiflora Walton. Vyskytuje se v omezené oblasti Nového Mexika a Utahu (Mojave Desert).
var. treleasei (Coult.) Toumey je výrazná varieta s otrněnými areolami (trny jsou až 3 cm dlouhé) na stonku i na plodech. Pochází z Kern Co. v jihovýchodní Jižní Kalifornie.
Další taxony
var. ramosa Parish;
var. cordata Fobe;
subsp. whitneyana Munz jsou dnes řazeny k nominální varietě (var. basilaris).

 

Výskyt
Nominální varieta je rozšířena na Jihozápadě USA ve státech Kalifornie, Arizona, Nevada, Utah a na severu Mexika ve státech Dolní Kalifornie a Sonora. Roste v různých rostlinných formacích od pouští (Mojave, Sonoran, Nevada Desert), přes pelyňkové stepi, chaparaly až po borovo-jalovcové lesy. Na pobřeží Kalifornie roste u hladiny moře (0 m n. m.), ale v horách také až 1800 m n. m. Vyhledává písčité a kamenité půdy bez jiné vegetace, většinou v teplejších polohách výslunných strání a chráněných údolí.

 

Pěstování
Některé provenience jsou v našich podmínkách odolné a lze je přezimovat ve studeném skleníku bez topení. Přesto je nelze dosti dobře bez ochrany zimovat pod širým nebem, nutná je ochrana před opakovaným zmrzáním a rozmrzáním a zejména před přílišnou vlhkostí v zimě. Provenience z nízkých poloh a z jižní hranice areálu rozšíření druhu však nesnášejí vůbec a rychle při zmrznutí hynou.
Zatímco blízce příbuzná O.microdasys náleží k nejsnadněji pěstovatelným kaktusům vůbec, O.basilaris vyžaduje propustný písčitý substrát a nepravidelnou zálivku v době růstu. Vyžaduje též umístění na plném slunci a době nárůstu nových článků i vydatnou zálivku a přihnojování. Před zahájením a po ukončení růstu zaléváme opatrně. V našich podmínkách nekvete příliš ochotně, většinou až po dosažení větší velikosti (keře), tj. při volné výsadbě ve skleníku. Množí se snadno odřezáním a zakořeněním jednotlivých článků.
Na snímku J.Buška je rostlina na stanovišti v Arizoně (USA).

 

Poznámky
O.basilaris představuje společně s O.rufida z Texasu (ta je někdy řazena i jako varieta k O.basilaris), O.pycnacantha z Baja California a známí O.microdasys ze středního Mexika skupinu Basilares, nejkrásnějších a nejčastěji pěstovaných opuncií. Vzhled stonků je sametový, což je způsobeno drobnými bradavkami na pokožce. Výrazné jsou polštářovité, většinou zcela beztrnné areoly s barevně výraznými glochidiemi. Přestože trny chybějí, je při zacházení s rostlinami na místě opatrnost. Glochidie se snadno uvolňují, jsou píchavé a obtížně se z pokožky odstraňují. Lidové pojmenování je v Mexiku souhrně označuje jako "cegador" (="oslepovač"), což vystihuje nebezpečí zanesení glochidií do oka. Ne snad pro člověka, ale pro volně se pasoucí dobytek.
O.basilaris je velmi dekorativním kaktusem, je však bohužel ve sbírkách málo zastoupena. Při výběru rostlin si lze vybrat nejen typy s různě utvářenými články, ale také různě náročné na pěstování. Horské a severské provenience tolerují i poklesy pod 0 stup. C v období klidu, jižní a nížinné provenience jsou na mráz citlivé.

 

Literatura
Benson L., The Cacti of United States and Canada, Stanford, 1982
Bravo-Hollis H., Las Cactáceas de Mexico, Mexico, 1978

 

Autoři
Na snímku J.Buška je rostlina na stanovišti v Arizoně (USA).
Text: Jan Říha.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím osm a dve