Název
GYMNOCALYCIUM RAGONESEI Castell.
 

Taxon
Gymnocalycium ragonesei Castellanos, Lillioa XXIII : 5, 1950
Rostlina je pojmenována na počest nálezce pana Ragonese.

 

Popis
Tělo
malé, polokulovité až ploché s nepatrně prohloubeným temenem, 30-50 mm široké, 15-25 mm vysoké, hnědočervené až zelenavě šedé; žeber 10 velmi nízkých, asi 1,5 mm vysokých, paprskovitých (asi 3 mm v temeni a 12 mm u báze širokých) s nepatrnými příčnými rýhami. Areoly kruhovité o průměru asi 1 mm jsou na horní části malých hrbolků, vzdálené od sebe asi 3 mm, pokryté bílou plstí. Okrajových trnů 6, jemných, štětinovitých, bělavých, 3 mm dlouhých, připomínajících pavoučky; středové trny žádné.
Květy
vyrůstají z temene, 35-40 mm dlouhé, z vnějšku zbarvené došeda; květní lůžko kuželovité, asi 21 mm dlouhé a 6 mm široké, v horní části s půlměsíčkovými, na okraji světlejšími; květní trubka nálevkovitá, asi 12 mm dlouhá a 7 mm široká; vnější okvětní lístky ve dvou sériích, v dolní části zbarvené jako vnější části květu a pouze na okraji světlejší; vnitřní okvětní lístky větší a jemnější, bílé, rovněž ve dvou sériích, jazykovitě prodloužené a zakončené špičkou, přičemž vnější jsou 16 mm dlouhé a 4 mm široké, vnitřní jsou kratší; tyčinky ve dvou sériích, nitky zelenavé, prašníky bílé; čnělka sloupovitá, asi 10 mm dlouhá a 1,5 mm široká, světle zelenavá,bliznových laloků 8, zelenavých, asi 4 mm dlouhých.
Plod
úzký, vřetenovitý, 30-40 mm dlouhý, našedlý se světle lemovanými šupinami.
Semena
asi 1 mm velká, kloboukovitá s velkým světlým hilem; testa hladká, lesklá, hnědá.

 

Variety
variety popsány nebyly. Mezi specialisty jsou rozšiřovány dvě formy: s ploše kulovitým tělem kónickým. Manželé Piltzovi nalezli rostliny s většími hrbolci na žebrech (P 121), které považují za odlišnou varietu. Ve sbírkách je možno se setkat též s růžovokvětým kultivarem.

 

Výskyt
Typovým nalezištěm je Salinas Grades ve výšce 400 m n. m., v blízkosti hranic provincií Catamarca a Cordoba, mezi km 969 a Totoralejos v Argentině. Rostliny nalezl Ragonese 13.12.1949 a lokalitu navštívil též A.Lau (Lau 427) a J. a B. Piltzovi (P 18, P 121). Geografické rozšíření tohoto druhu je však větší, neboť W.Rausch jej nalezl i na jižním okraji Salinas u Gruz del Eje v Cordobě (R 224). Rostliny rostou zcela zapuštěny v půdě, která obsahuje chlorid sodný, trny bývají obroušené vátým pískem.

 

Pěstování
Tento druh patří, roste-li na vlastních kořenech, k nejobtížněji pěstovatelným. Nesnáší dlouhodobé přemokření substrátu a je rovněž citlivý na pokles teploty po zálivce. Dobře se množí výsevy a ačkoliv se jedná o miniaturu, semenáče při optimální kultuře rychle dorůstají květuschopné velikosti (průměr asi 12 mm) během jednoho roku. Lze doporučit, aby si pěstitel několik matečních rostlin narouboval na Pereskiopsis cv. nebo Eriocereus jusbertii. Tak si bez větších problémů zachová základní fond. Roubovanci však dorůstají do nepřirozeně velkých rozměrů a rostliny tak ztrácejí svůj charakteristický vzhled a ojedinělý půvab.

 

Poznámky
Tento miniaturní druh (nejmenší ze všech doposud známých gymnocalycií) je ve svém vzhledu naprosto ojedinělý v celém rodu, nápadný tělem, tak neúměrně dlouhou a štíhlou květní trubkou. Podle A.Laua má nejblíže k Gymnocalycium stellatum var.paucispinum (Backeb.) R. Strong, spíše však svým vzhledem připomíná Frailea castanea Backeb. Náleží do série Quehliana Buxb. Řadu let po popisu této miniatury byly pod jejím názvem pěstovány ve sbírkách zcela jiné, podstatně větší rostliny z okruhu Gymnocalycium stellatum Speg. Po znovuobjevení a rozšíření G.ragonesei byly tyto rostliny přejmenovány na Gymnocalycium pseudoragonesei Hort., jejich původ není znám.

 

Literatura
Backeberg C., Die Cactaceae, 3 : 724, 1959
Backeberg C., Das Kakteenlexikon, p. 173, 1967
Donald J.D., Nat. Cact. Succ. J., 27 : 6, 1973
Frank G., Cact. Succ. J. (US), 49 : 66, 1977
Schütz B., Kaktusy 75, 11 : 131, 1975
Schütz B., Monografie rodu Gymnocalycium, p. 114, 1987

 

Autoři
Text a foto: Václav Jiránek.
Vyobrazená rostlina pochází ze sbírky autora textu.


Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím deset a pet