Název
PARODIA OCAMPOI Cárd.
 

Taxon
Parodia ocampoi Cárdenas, Kakt. und and. Sukk., 6 : 101-103, 1955
Nazvána jménem Enrique Ocampo, nálezce rostliny a žáka Cárdenasova.

 

Popis
Tělo
krátce válcovité, 30-70 mm vysoké, 40-60 mm široké, tmavozelené, s vpadlým temenem; rostliny odnožují a vytvářejí polštáře až 40 cm v průměru. Asi 17 ostrých, rovných žeber, 10 mm vysokých, na bázi 8 mm širokých; žebra se na rostlině směrem dolů rozšiřují a jsou tam 7 mm vysoká a 12 mm široká; horní areoly v blízkosti temene husté, jen asi 4 mm od sebe vzdálené, 3 mm v průměru, vyčnívající, hustě vlnaté; dolní a starší jsou od sebe asi 5 mm vzdálené, 2 mm v průměru, se sporou, krátkou šedou plstí. Okrajové trny v počtu 8-9, paprskovité, 4-10 mm dlouhé, špičaté; středový trn pouze jeden, kratší než trny okrajové, 4-5 mm dlouhý; trny v horních areolách načervenalé, růžové či světle hnědé, na dolních popelavé; všechny trny jehlicovité, na bázi ztlustlé.
Květy
z bílé vlny na temeni, úzce trubkovité až číškovité, asi 30 mm vysoké, při úplném otevření 15 mm vysoké; perikarpel kulovitý, 4 mm široký, bělavý, s velmi řídkými, krátkými, špičatými, světle hnědými šupinkami, z nichž vyrůstá hedvábně bílá vlna; květní trubka asi 15 mm dlouhá, směrem vzhůru se rozšiřující, žlutavě nazelenalá, s četnými, 1 mm dlouhými, špičatými zelenými šupinami, bílými a hnědými chlupy; vnější okvětní lístky 15 mm dlouhé, na špičce 3 mm široké, zlatožluté; vnitřní lístky stejně dlouhé, kopisťovité, na špičce široké 4 mm, rovněž zlatožluté; nitky asi 5 mm dlouhé, tenké, běložluté; čnělka 15 mm vysoká, tenká, bělavá, asi 7 bliznových laloků, velmi tenkých, světle žlutých, 2 mm dlouhých.
Plod
kulovitý, s tvrdou slupkou a zaschlými zbytky květu.
Semena
vejcovitá, černá.

 

Variety
P.ocampoi je snadno odlišitelný a dobře charakterizovatelný druh. Větší variabilita znaků nebyla pozorována. Brandt sice konstatuje značnou odchylnost kulturních rostlin od Cárdenasova typu a uveřejňuje snímek svého exempláře s dlouhými, silnými, ohnutými středovými trny, ale jde zřejmě o nesprávnou identifikaci. Cárdenas podotýká, že jeho nový druh je podobný P.columnaris Cárd., liší se však od ní větším počtem žeber, která jsou vyšší, hustějšími areolami, rovnými a silnějšími trny; květy má P.ocampoi tmavší a vyšší. K tomu je třeba ještě poznamenat, že také semena obou druhů jsou výrazně odlišná.
var.compresa Ritt. nom. nud. byla popsána později jako P.compressa Ritt; je to zcela jiný druh s mnohem hustějšími žebry a světle karmínovými květy.

 

Výskyt
P.ocumpoi objevil E.Ocampo v září 1951 v Puente Arce v provincii Campero, dep. Cochabamba (Bolivie). Na témže místě v srpnu 1952 nalezl M.Cárdenas rostliny, které mu sloužily k popisu. P.ocampoi byla opětovně sbírána Ritterem (FR 738) a Lauem (L 984 - Puente Arce). Rausch nalezl svou P.ocampoi (R 469) v Surce v dep. Cuquisaca a je pochybné, zda jde o Cárdenasův druh. Také Kníže pro své nálezy P.ocampoi udává poněkud odchylné stanoviště: KK 1118 - Rio Grande 1800 m; KK 1147 - Rio Grande 2200 m. Soudě podle jim dodávaných semen však půjde o něco jiného.

 

Pěstování
P.ocampoi patří mezi vzácné a nesnadno pěstovatelné rostliny. Je citlivá na přemokření, zejména na krčku, kde snadno podléhá hnilobě. Pěstujeme-li ji neroubovanou, dbáme na to, aby zem živila pouze kořeny, ale nezasahovala vlastní rostlinu. Nad humusový substrát dáme čistý štěrk, křemennou drť, přepranou hrubozrnnou antuku apod., v nichž rostlinu upevníme.

 

Poznámky
H.Winterová nabízela v katalozích své firmy omylem P.ocampoi pod FR 385. Ve skutečnosti to byla pozdější P.compressa Ritt. Tato záměna se dosud v některých sbírkách udržuje.

 

Literatura
Backeberg C., Die Cactaceae, 3 : 1607-1608, 1959
Brandt F.H., Kakt. und and. Sukk., 21 : 187-188, 1970
Kessler H., Stachelpost, 6 : 225, 274, 1970
Königs G., Succulenta, 41 : 33-34, 1962
Ritter Fr., Kakteen in Südamerika, 2 : 541, 1980

 

Autoři
Text: Miroslav Veverka.
Foto: Karel Crkal.
Snímek byl pořízen ve sbírce autora textu.
Snímek semen (archív autor): Willy Verheulpen a Jean Lathouwers (Belgie).


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím devet a ctyri