Název
MAMMILLARIA PROLIFERA (Mill.) Haw. subsp. TEXANA (Engelm.) Hunt
 

Taxon
Mammillaria prolifera (Miller) Haworth subsp. texana (Engelmann) Hunt, Mammillaria Postscripts, 6: 6, 1997
Mammillaria pusilla (DC.) Sweet var. texana Engelm., Proc., Amer. Acad., 3: 261, 1857
Mammillaria prolifera (Mill.) Haw. var. texana (Engelm.) Borg, Cact. Mex. Bound., 5, 1859
Mammillaria multiceps S.-D., Cact. Hort. Dyck. Cult., 1849: 81, 1850
Proliferus znamená prorůstavý, odnožující a vystihuje polštářovité odnožování rostlin. Jméno poddruhu texana vystihuje původ rostlin v Texasu, USA.

 

Popis
Tělo
Stonek silně odnožující, tvořící polštářovité trsy, jednotlivé hlavy kulovité, válcovité nebo kyjovité, až 90 mm dlouhé a až 45 mm široké, bradavky kuželovité až 10 mm dlouhé a 4-5 mm u báze široké, axily nahé nebo téměř nahé, někdy i s jemnými bílými chlupy. Okrajových trnů 25-40, asi 3-12 mm dlouhé, štětinovité až vlasovité, přímé nebo zkroucené, bílé; středových trnů 5-12, tence jehlovité, přímé, ochmýřené, bílé, žlutavé až červenohnědé, často s tmavším hrotem.
Květy
nálevkovité, asi 10-18 mm dlouhé, krémové až růžově nažloutlé, vnější okvětní lístky se středním hnědavým proužkem.
Plod
válcovitě kyjovitý, až 20 mm dlouhý, oplodí červené.
Semena
kulovitá s černou jamkovanou testou.

 

Variety
Současní autoři člení druh do 3 poddruhů:
- subsp. prolifera (syn. M. prolifera var. haitiensis), nejrobustnější taxon, se stonky až 70 mm širokými a většinou zahalenými do bílých štětin, které přesahují otrnění, okrajových trnů bývá až 60, středové jsou výrazné, většinou žluté. Pochází z Antil, známá jsou naleziště na Kubě (Guantanamo), Haiti (mnoho nalezišť), v Dominikánské republice (Santo Domingo), údajně se vyskytuje i na dalších menších ostrovech Malých Antil (Virgin Island).
- subsp. arachnoidea (Hunt) Hunt (syn. M. multiceps var. humilis), drobné stonky tvoří hustě nahloučené polštáře, trny bílé, pochází z mexického státu Tamaulipas.
- subsp. texana (Engelm.) Hunt (syn. M. pusilla var. texana, M. multiceps, M. pusilla var. texana), polštářovité trsy s nejrůzněji zbarveným otrněním, pochází z rozlehlého areálu od Texasu až po střední Mexiko (Hidalgo).

 

Výskyt
Areál rozšíření zasahuje jihovýchodní Texas podél řeky Rio Grande, zahrnuje velkou část východního Mexika až do státu Hidalgo, nominátní poddruh pochází z Velkých Antil, hlavně z Kuby a Haiti.

 

Pěstování
Rostliny z kontinentu, tj. z Mexika a USA, patří mezi nejsnadněji pěstovatelné kaktusy s velkým množitelským potenciálem, tj. z každé odnože během krátké doby získáme kvetoucí jedince. Jinak je tomu u nominátního poddruhu, tj. u rostlin z ostrovů, s tropickým klimatem. Patří k choulostivějším a proto jsou ve sbírkách zastoupeny podstatně méně. Ve všech případech lze doporučit běžný kaktusový substrát a nepravidelnou zálivku. Výhodnější je tvrdá kultura na plném slunci, tak dosáhneme hustějšího a barevnějšího otrnění. Provenience z Texasu a severního Mexika snášejí v zimě i poklesy teplot k 0 °C. Populace ze středního Mexika zimujeme nejlépe okolo 10 °C, rostliny z ostrovů však potřebují 12-15 °C.
Foto Miloš Záruba ve vlastní sbírce, text Jan Říha.

 

Poznámky
Rozdělení na poddruhy, které zde přinášíme, je postaveno nejen na morfologických znacích, tj. stavbě a velikosti stonku, charakteru a hustotě otrnění, ale také na karyotypu. Poddruh z ostrovů je diploidní (2n=2x), kontinentální poddruhy jsou polyploidní (2n=6x a 4x). Dodnes ovšem byl stav polyplodie zkoumán jen u malého vzorku rostlin a je otázkou, nakolik tyto výsledky odpovídají i skutečnému stavu v přírodě.
Subsp. prolifera z Kuby a Haiti je nejkrásnější "formou" s vejčitými, do trnů zahalenými stonky. Na Kubě jsme ji objevili nejen na terasách východní provincie Oriente, kde je hojná od Guantanama až po nejvýchodnější cíp ostrova, ale ojediněle i na vápencových kopcích "mogotes" v západní provincii Pinar del Rio u Viňales. Zajímavé jsou zprávy o nálezech na ostrovech Monsserat a Virgin Island, nedoložené jsou informace o nálezu na Bahamských ostrovech.
Subsp. texana patří k nejběžnějším kaktusům, ve sbírkách je pěstována řada forem s nejrůzněji zbarvenými trny - od čistě bílé, intenzívně sírově žlutou, červenohnědou, až po formu téměř beztrnnou. Výskyt v přírodě je doložen z několika desítek nalezišť (srv. Pilbeam 1999), všechna leží v Sierra Madre Oriental, a odtud dále směrem na východ, až na pobřeží Mexického zálivu a zasahuje až do středního Mexika.
Subsp. arachnoidea je doslova miniaturní formou s čistě bílými krátkými trny, ty jsou výrazně měkčí, často štětinovité, typová lokalita leží u Antiguo Morelos v Tamaulipas, nalezena byla i na dalších místech (Jaumave, Tamaulipas).

 

Literatura
Benson L., The Cacti of the United States and Canada, p. 877, 1982
Hunt D. R., Mammillaria postscripts, Cact. Succ. J. Great Britain, 40: 11, 1978
Hunt D. R., A new review of Mammillaria names - N-R, Bradleya, 4: 54, 1986
Pilbeam J., Mammillaria, A collectors cuide, p. 114, 1981
Pilbeam J., The Cactus file handbook, p. 243, 1999
Reppenhagen W., Die Gattung Mammillaria, p. 253, 1991

 

Autoři
Foto Miloš Záruba ve vlastní sbírce, text Jan Říha.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím sedm a deset