Název
LOBIVIA ACANTHOPLEGMA (Backeb.) var. OLIGOTRICHA (Cárd.) Rausch
 

Taxon
Lobivia acanthoplegma (Backeberg) var. oligotricha (Cárdenas) Rausch, Lobivia, 1: 64, 1975
Lobivia oligotricha Cárd., Cactus (Paris), 33: 62, 1963
Lobivia neocinnabarina Backeb., Descript. Cact. Nov., 3: 7, 1963
Lobivia pseudocinnabarina Backeb., Descript. Cact. Nov., 3: 7, 1963
Cinnabarinea oligotricha (Backeb.) Ritter, Kakteen in Südamerika, 2: 636, 1980
Cinnabarinea neocinnabarina (Backeb.) Ritter, Kakteen in Südamerika, 2: 636, 1980
Cinnabarinea pseudocinnabarina (Backeb.) Ritter, Kakteen in Südamerika, 2: 636, 1980
Cinnabarinea pseudocinnabarina (Backeb.) Ritter var. microthelis Ritter, Kakteen in Südamerika, 2: 636, 1980
Oligotrichus lze přeložit jako "s malými vlasy, nemnohými vlasy". Květní lůžko a květní trubka mají jen velmi málo vlasů v paždí šupin.

 

Popis
Tělo
Stonek kulovitý, jednotlivý, až 100 mm široký a vysoký, temeno mírně snížené, epidermis světle zelená, matná; žeber asi 20, rozdělených příčnými zářezy na 5 mm dlouhé hrboly, areoly kruhovité až oválné, dlouhé 4-5 mm, široké 3-4 mm, asi 15 mm od sebe vzdálené, v mládí s krátkou světlou plstí, která brzy mizí. Okrajových trnů asi 14, až 10 mm dlouhé, jehlovité, přímé, většinou slámově žluté, někdy světle nebo tmavě hnědé až černé, středové trny 3-7, až 15 mm dlouhé, stejně zbarvené jako okrajové.
Květy
nálevkovité, 25-35 mm dlouhé a široké, květní lůžko i trubka kryty šupinami, z jejichž paždí vyrůstají nepočetné vlasy, často holé; okvětní lístky oválné až lopatkovité, na konci někdy jemně roztřepené, jasně červené až karmínově červené, na bázi žluté; jícen světle žlutý; čnělka světle žlutá, blizna žlutá, tyčinky nasazené ve dvou sériích, první nepočetná na vnitřní ploše jícnu, druhá na jeho okraji, nitky i prašníky žluté.
Plod
kulovitý až vejcovitý, vysýchavý, svisle pukající.
Semena
kulovitá, asi 1 mm velká, pokrytá zbytky dužiny, testa šedá, hrbolatá.

 

Variety
Velká proměnlivost v barvě i délce okrajových i středových trnů není důvodem ke stanovení variet. Právě proto dříve samostatný druh byl přeřazen na úroveň variety a jako synonyma jsou přiřazeny Backebergovy Lobivia neocinnabarina a L. pseudocinnabarina, které byly popsány ve stejném roce jako var. oligotricha.

 

Výskyt
Téměř všechny variety L. acanthoplegma rostou v okolí města Cochabamba na relativně malé ploše. Pouze nominátní varieta zasahuje dále na jih k městu Tarata. Všechny variety rostou v nadmořské výšce 3 000 až 3 500 m.

 

Pěstování
Pěstování L. acanthoplegma var. oligotricha se neliší od pěstování ostatních bolívijských lobívií. Základní podmínkou úspěšného pěstování je dostatek čerstvého vzduchu a velké rozdíly mezi denní a noční teplotou. Další nezbytnou podmínkou je dostatek světla. Zimování chladné s teplotami 5-10 °C a zcela suché. Při teplém a vlhkém zimním stanovišti se rostliny předčasně probouzejí z vegetačního klidu a při nedostatku světla dochází k deformacím stonků. V létě jí vyhovuje umístění ve volné kultuře. Množení výhradně semeny, která zpravidla dobře klíčí a semenáčky rychle narůstají. Roubování lze doporučit pouze nedočkavcům, kteří nevydrží čekat 3-4 roky na květy.

 

Poznámky
Situace v celé skupině L. acanthoplegma je značně nepřehledná. První nejasnosti způsobil Backeberg popisem L. neocinnabarina a L. pseudocinnabarina tím, že neuvedl typovou ani žádnou jinou lokalitu. Popsal také Pseudolobivia acanthoplegma podle rostlin sbíraných paní Wilkeovou. Sám jí pak o rok později převedl do rodu Lobivia. V roce 1963 popsal Cárdenas L. oligotricha, kterou Rausch převedl jako varietu v roce 1975. Další taxony přidal W. Rausch. Nejprve to byla var. roseiflora (1977) a o tři roky později pak var. pilosa. Všechny tyto taxony zařadil Ritter do znovu zavedeného rodu Cinnabarinea, když uznal oprávněnost Backebergových L. neocinnabarina a L. pseudocinnabarina. K posledně jmenované popsal novou var. microthelis. Všechny variety se liší velikostí stonku (nominátní varieta je největší) a barvou květů, která je od červené až po karmínovou. Poslední zprávy z nalezišť dávají za pravdu spíše Rauschovu širokému pojetí druhu než Ritterovu úzkému chápání druhu. L. acanthoplegma var. oligotricha se často pěstuje nejen ve sbírkách specialistů, ale v literatuře je o ní velmi málo článků.

 

Literatura
Rausch W., Lobivia, 2: 63-64, 1975
Rausch W., Lobivia 85, no 6, p. 9-12, 1985
Ritter F., Kakteen in Südamerika, 2: 636, 1980

 

Autoři
Text Jaroslav Ullmann, foto Stanislav Stuchlík ve vlastní sbírce.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím deset a pet