Název
NOTOCACTUS SCOPA (Spreng.) Backeb. f. GLAUSERIANUS (Krainz)
 

Taxon
Notocactus scopa (Sprengel) Backeberg f. glauserianus (Krainz, Die Kakteen, 1. 10. 1961
Notocactus scopa (Spreng.) Backeb. var. glauserianus Krainz, Schweizer Garten, 7 : 201, 1945
Forma byla pojmenována na počest pana E.Glausera, švýcarského sběratele tropických rostlin.

 

Popis
Tělo
kulovité, později kyjovité, zhruba 60 mm vysoké a široké, svěže zelené, temeno snížené. Žeber 28, 3-4 mm vysoká a 4 mm široká, hrbolatá, poněkud spirálovitá; areoly 3-4 mm od sebe vzdálené, okrouhlé, 2-4 mm široké, zpočátku pokryté světle žlutou vlnatou plstí. Okrajových trnů zhruba 40, světle žluté; středové trny 1-3, 8-12 mm dlouhé, v dolní polovině oranžové až hnědě červené, výše žluté.
Květy
asi 20 mm dlouhé a 35 mm široké, bledě žluté, hedvábně lesklé; lůžko květní hustě vlnaté s hnědými štětinami; čnělka 17 mm dlouhá, blizna tmavě karmínová, 10 ramenná.
Plod a semena
shodná s N.scopa f. scopa.

 

Variety
Jedná se o barevnou odchylku otrnění, je možno nalézt rozdíly ve vybarvení trnů, zejména v sytosti vybarvení středových trnů.

 

Výskyt
Tento taxon není vázaný na určité stanoviště, vyskytuje se spolu s jinými formami v populacích N.scopa na více místech, zejména v jižní Uruguayi.

 

Pěstování
Pro pěstování platí totéž co celkově pro Notocactus scopa, v nárocích jednotlivých forem nelze pozorovat rozdíly.

 

Poznámky
Tato odchylka byla popsána roku 1945 Krainzem jako Notocactus scopa var.glauserianus, jelikož se však nejedná o odchylku vázanou na určité stanoviště, stabilizovanou pro některou populaci, byla roku 1961 týmž autorem převedena do hodnoty formy. Různých odchylek ve vybarvení trnů se v populacích N.scopa vyskytuje velké množství a běžně se objevují i ve výsevech kulturních semen. Další drobné rozdíly v popisu proti popisu N.scopa jsou důsledkem stáří originální popisované rostliny, v našich sbírkách nelze kromě barvy otrnění u této formy pozorovat žádné podstatnější rozdíly.

 

Literatura
Backeberg C., Die Cactaceae, 3 : 1637, 1959
Elsner J., Kaktusy 74, 10 : 130, 1974
Schäfer G., Kakt./Sukk., 14 : 91, 1979

 

Autoři
Text: Otakar Šída.
Foto: Karel Crkal.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím sest a dve