Název
FRAILEA PYGMAEA (Speg.) Br. et R. var. DADAKII (Frič) Backeb.
 

Taxon
Frailea pygmaea (Speg.) Br. et R. var. dadakii (Frič) Backeberg, Die Cactaceae, 3: 1659, 1959
Echinocactus dadakii Frič, Praktický rádce pro zahradnictví a chov drobného zvířectva, 17: 65, 1922
Frailea dadakii (Frič) Berger, Kakteen, p. 218, 1929
Jméno dadakii A. V. Frič zvolil na památku přítelkyně Lidie Dadákové, Arnošt Dadák byl šéfredaktorem časopisu "Praktický rádce pro zahradnictví a chov drobného zvířectva", Milotice nad Bečvou, který uveřejňoval Fričovy články a reportáže.

 

Popis
Stonek malý, zploštěle kulovitý, jednotlivý, až 15 mm široký a 12 mm vysoký, špinavě zelený až načervenalý, s propadlým temenem a silně vyvinutými a rozvětvenými kořeny, které mohou být až 100 mm dlouhé; žeber 14-18, asi 20 mm široká, málo vyvinutá ale zřetelná, rozdělená na ploché, široké, trochu vyvýšené hrboly. Areoly oválné, 1 mm dlouhé, 0,3 mm široké, porostlé šedou až světlehnědou plstí, později holé; vzdálenost mezi areolami je asi 2 mm. Trny sklovitě bílé, měkké, ohebné, v mládí světle hnědé, od těla trochu odtažené, všechny šikmo dolu mířící; okrajových trnů 7-9, 4-6 mm dlouhé, sklovitě bílé, později šednou; středový trn 1, 6-7 mm dlouhý, sklovitě bílý, obtížně odlišitelný od okrajových.
Květ
široce nálevkovitý, 13 mm dlouhý, 18 mm široký, žlutý; vnější okvětní lístky široce lopatkovité, na vrcholu jemně hrotité, 11 mm dlouhé, 3,5 mm široké, s nepravidelně zvlněným okrajem, žluté; vnitřní okvětní lístky lopatkovité, vybíhající do hrotu, 14 mm dlouhé, 3,5 mm široké, s nepravidelně zvlněným okrajem, místy jemně zubaté, žluté; čnělka 9 mm dlouhá, bliznové laloky 4, asi 3,5 mm dlouhé, bělavé; primární tyčinky 7 mm dlouhé, souběžně s čnělkou rostoucí; sekundární tyčinky ve 3 kruzích, asi 5 mm dlouhé; prašníky 0,5 mm dlouhé, prašníky na primárních tyčinkách tmavší než na sekundárních.
Plod
oválný, s areolami, 15 mm dlouhý, 15 mm široký, areoly se světle hnědými štětinami ve svazcích po 3 a světle šedými vlasy.
Semeno
čapkovité, 1,8-2,1 mm dlouhé, 1-1,1 mm široké, lesklé, tmavě kaštanově hnědé, se zřetelným hřebenem, okraj hila s velmi malými oválnými až oble vyklenutými bradavkami; hilum oválné, bazální, mikropyle pod okrajem hila na zadní straně; embryo klínovité, bez perispermu.

 

Variety
nejsou popsány variety ani formy nebo informace není dostupná

 

Výskyt
Typová lokalita var. dadakii je Cerro del Montevideo, v jižní Uruguayi. Obecně je rozšířena v jižní Uruguayi v departmentech Maldonado, Colonia a Canelones. Mezi jednotlivými sběry jsou jen velmi jemné rozdíly, hlavně ve vybarvení a postavení trnů. Rostliny z naleziště mají rozcuchané a husté otrnění; je to způsobeno tím, že rostou ve štěrbinách skal a na velmi suchých místech s trochou humusu.

 

Pěstování
Frailea pygmaea v. dadakii v přírodě roste na kopcích ve štěrbinách žulových skal. Proto ji musíme pěstovat v mírně kyselé a velmi propustné zemi, musíme dát pozor na to, že celý kořen až ke krčku je v zemi. Nádoba, ve které je rostlina zasazena by neměla příliš omezovat její kořeny. Pro zdárný růst vyžaduje dostatek vody, příznivě působí i mlžení rostlin. Dává přednost polostínu. Přezimování při teplotách okolo 10° C. Výsev je bez obtíží, semenáče jsou po vyklíčení dostatečné velké.

 

Poznámky
Není zcela přesně známo, kde a kdy se poprvé objevilo jméno Echinocactus dadakii. Frič píše, že druh pojmenoval v roce 1921. Podle Index Kewensis, Suppl. 8, je jméno publikováno v Monatsschr. für Kakteenkunde, 31: 15, 1921. Ano, jméno se zde vyskytuje, ale ne ve spojením s Fričem, citovaná publikace je zápisem ze schůze německého spolku přátel kaktusů, kde byla tato rostlina jedním z členů představena. C. Backeberg udává, že jméno se vyskytlo již v roce 1919, neuvádí však žádné údaje o zdroji. Rostlina byla sbírána Fričem na 5. cestě, která proběhla od konce května 1919 do poloviny června 1920.
Fričův taxon velmi pravděpodobně spadá do rozsahu přirozené variability Frailea pygmaea (Speg.) Br. et R., takže úroveň variety je pravděpodobně nadhodnocením taxonu.

 

Literatura
Backeberg C., Die Cactaceae, 3: 1659, 1959
Berger A., Kakteen, p. 218, 1929
Berka L., Atlas kaktusů, 15: 16, 2000
Crkal K., Lovec kaktusů, p. 81, 1983
Frič A. V., Praktický rádce pro zahradnictví a chov drobného zvířectva, 17: 65, 77, 1922
Frič A. V., Möllers Deutsche Gärtner Zeitung, 23: 283-284, 1927
Prestlé K. H, Frailea pygmaea var. dadakii Fric, emendatio nova Prestlé, Succulenta, 58: 215-220, 1979
Prestlé K. H., Die Gattung Frailea Br. et R., p. 67-69, 1997
Zázvorka J., Šedivý L., Jména kaktusů A. V. Friče, Aztekia, 14: 23, 30-31, 1991

 

Autoři
Text Lubomír Berka, foto Miroslav Veverka. Rostlina pochází ze sbírky autora textu.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím osm a pet