Název
FRAILEA AUREISPINA Ritter var. AUREISPINA
 

Taxon
Frailea aureispina Ritter, Succulenta, 49: 124, 1970
Druh dostal jméno podle zabarvení trnů, aureispinus - zlatotrnný, se zlatými trny.

 

Popis
Stonek
válcovitý, jednotlivý, 30-50 mm dlouhý a 15-25 mm silný, kořen řepovitý. Pokožka jasně trávově zelená; temeno vpadlé, hustě otrněné; žeber 13-18, dělená na oblé, jen 0,5 až 1 mm vysoké hrboly; areoly na hrbolech, 1-1,5 mm od sebe vzdálené, 0,8 mm dlouhé, 0,5 mm široké, s načervenale hnědou plstí, ta později opadává. Trny jasně zlatožluté, s červenohnědou bází; okrajových trnů 10-13, asi 3-4 mm dlouhé, jehlovité, většinou rovné, okolo areoly paprskovitě rozestavené, do stran mířící nebo trochu odstávající; středové trny chybí nebo 1-2, delší než okrajové, rovné, odstávající, stejně zbarvené jako okrajové nebo nahnědlé.
Květ
v blízkosti temene, 40 mm dlouhý a více než 40 mm široký; okvětní lístky 22 mm dlouhé, 3-4 mm široké, obráceně kopinaté, nazelenale žluté; lůžko květní 7 mm dlouhé, nahoře 4 mm široké, dole se zužuje, červenohnědé, s malými úzkými načervenalými šupinami, hustě porostlé šedou vlnou a červenohnědými světlými štětinami; květní trubka 8 mm dlouhá, nahoře 10 mm široká, uvnitř bledě žlutá, vně žlutozelená; prašníky bledě žluté, nitky dolních tyčinek přirůstají k trubce korunní 2 mm od báze koruny, horní tyčinky volné. Čnělka jasně žlutá, při bázi do 2 mm srostlá s trubkou korunní, asi 20 mm dlouhá, blizna asi s 6 bledě žlutými laloky, 6-7 mm dlouhými.
Semena
1,5 mm dlouhá, 2 mm široká, černá, hladká, lesklá.

 

Variety
Platně popsána byla Frailea aureispina var. pallidior Ritter 1979, která se od typu liší vyššími hrboly, světlejšími trny a odlišnou bliznou.

 

Výskyt
Lokalita typu se nachází 30 km severně od Quarai, Rio Grande do Sul, Brazílie. Frailea aureispina byla sbírána Ritterem v roce 1965 a označena na nalezištích za vzácnou. Vzácná je rovněž v kultuře..

 

Pěstování
Frailea aureispina patří spíše mezi ty méně snadno pěstovatelné fraileje, ale na její pěstování lze uplatnit stejný recept jako na ostatní příslušníky rodu. Stejně jako všechny druhy rodu dává přednost polostínu. Na jaře a v létě vydatněji zaléváme. Na podzim je vhodnější mlžení a rosení. Substrát dostatečně propustný s mírně kyselou reakcí. Přezimování okolo 10 °C, může být tmavé, suchou periodu přezimování je vhodnější zkrátit na 3 měsíce a již brzy na jaře je třeba dodat trochu vody. Výsev je snadný a poměrně velké semenáče dobře rostou, komplikace nastávají až po přepikýrování, kdy je vhodné aplikovat fungicidy.

 

Poznámky
Frailea aureispina Ritter se v našich sbírkách vyskytuje zřídka, často bývá zaměňována za žlutě otrněné rostliny z okruhu F. pumila (Lem.) Br. et R. Rostliny z potomstva původních sběrů jsou velmi vzácné, stejné rostliny nebyly opětovně nalezeny. Pohledy na to co je F. aureispina se velmi různí, původní popis se dá použít na řadu rostlin a fotografie uvedené v knize F. Rittera neumožňují detailní identifikaci. Byla nalezena celá řada rostlin, které jsou však mírně odlišné od popisu a tvoří přechody např. k F. pygmaea (Speg.) Br. et R. nebo k F. fulviseta Buin. et Bred., tyto rostliny K.H. Prestlé pojmenoval jako F. neo-aureispina n.n. (PR 776, 777, GF 212). Vzhledem k stále nedostatečným informacím o tomto druhu nelze vystihnout celou jeho variační šíři.
Vyobrazená rostlina představuje potomstvo rostlin vzešlých ze semen od firmy Winter pod označením FR 1386.

 

Literatura
Prestlé K. H., Die Gattung Frailea Br. et R., p. 95-96, 221-222, 1997
Ritter F., Succulenta, 49: 124, 1970
Ritter F., Kakteen in Südamerika, 1: 209, 1979

 

Autoři
Text L. Berka, foto M. Veverka ve sbírce autora textu.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

1 (2015-04-20 00:04:02)
1
Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím pet a dve