Název
FRAILEA CONCEPCIONENSIS Buin. et Moser
 

Taxon
Frailea concepcionensis Buining et Moser, Succulenta, 50: 49 - 50, 1971
Frailea schilinzkyana (Haage jr.) Br. et R. subsp. concepcionensis (Buin. et Moser) P. J.
Braun et E. Esteves Pereira, Succulenta, 74: 131, 1995
Frailea grahliana (Haage jr.) Br. et R. subsp. concepcionensis (Buin. et Moser) Prestlé, Die Gattung Frailea Br. et R., p. 190 - 191, 1997
Concepción je město u Rio Paraguay na okraji paraguayského Chaca, tato frailea zde byla nalezena A. M. Friedrichem v roce 1969.

 

Popis
Tělo
stonky tvoří skupiny o šířce až 80 mm; jednotlivý stonek až 25 mm široký a 17,5 mm vysoký, zelený; žeber až 13, rozdělena na oblé, načervenalé bradavky asi 4 mm široké. Areoly oválné, až 2 mm dlouhé, a 1 mm široké, s trochou bílé až nažloutlé plsti. Trnů 8 - 10, do stran rozprostřené, asi 4 - 5 mm dlouhé, světlé, nažloutlé, trochu drsné; středový trn vzácně 1 (-2), stejný jako okrajové.
Květy
nálevkovité, 24 mm dlouhé a stejně tak široké; vnější okvětní lístky 5 - 11 mm dlouhé a asi 1 - 3,5 mm široké, lopatkovité, protažené do jemného jehlovitého hrotu, špinavě žluté s bledě zeleným středovým pruhem, hrot výrazně špinavě žlutý; vnitřní okvětní lístky 13 - 15 mm dlouhé, 3 - 4 mm široké, lopatkovité, protažené do jemně jehlovitého hrotu s jemně zubatým okrajem, světle citrónově žluté; čnělka 6 mm dlouhá, 0,6 - 0,7 mm silná, nažloutlá; laloků blizny 8, asi 2,5 mm dlouhé, zahrocené, pokryté papilami, světle žluté; spodní tyčinky 5 - 9 mm dlouhé, rovné, souběžně s bliznou stojící, světle žluté; ostatní 6 mm dlouhé, světle žluté; prašníky 0,6 - 0,7 mm dlouhé, světle žluté.
Plod
17 mm dlouhý, 6 mm široký, dole i nahoře zahrocený, zelený, s masově načervenalými šupinkami, v jejichž paždích vyrůstá bílá vlna a 5 - 11 mm dlouhá, dole světle hnědá, výše bílá až bezbarvá štětcovitě zašpičatělá štětina; plod usychá a rozpadá se na prach.
Semena
čapkovitá, 1,2 mm dlouhá, 1,3 mm široká; testa hladká, lesklá, světle hnědá.

 

Variety
Frailea concepcionensis patří do příbuzenstva F. grahliana (Haage jr.) Br. et R., od které se liší barvou a tvarem trnů, které výrazně odstávají. Podle pozorování G. Essera rostliny v přírodě jsou vždy jednotlivé.Ve sbírkách však silně odnožují. Žádné formy ani variety popsány nebyly.

 

Výskyt
Lokality těchto kaktusů se nacházejí několik set metrů severně od města Concepcion, na levém břehu Rio Paraguay u letiště. Všeobecně zde převládá sukulentní buš, který připomíná Chaco a je domorodci nazýván Chaco-í (malé Chaco), mezi keři jsou plochy s porosty Aechmea polystachya. Z kulovitých kaktusů pod keři rostou spolu s F. concepcionensis též Echinopsis rhodotricha a Gymnocalycium anisitsii.

 

Pěstování
Z uvedených podmínek na stanovišti plyne doporučení pěstovat rostliny ve výživné, lehce kyselé, písčité a humusovité půdě. V létě bohatě zalévat, v zimě udržovat v teple a ne zcela na sucho.
Pěstování tohoto druhu je snadné.Stejně jako všechny fraileje vyžaduje polostín, nevyhledává přímé slunce. Na podzim je vhodnější mlžení a rosení. Přezimování okolo 10 °C, může být i tmavé. Rostliny často vytvářejí kleistogamní květy. Výsev je snadný a semenáčky dobře rostou.

 

Poznámky
V českých sbírkách pod jménem Frailea concepcionensis nalézáme dva typy. První typ odpovídá popisu i vyobrazení, tyto rostliny odnožují od báze těla. Druhý typ představuje robustnější, silně odnožující rostliny, které se svým vzhledem blíží sběru F. grahliana HU 315 od Nueva Italia jednotlivé rostliny mají stonek silný až 40 mm, šedozelené barvy s fialovou skvrnou na spodní straně bradavek. Tyto rostliny odnožují i z areol výše na stonku (až v horní polovině těla), což je charakteristické pro F. grahliana. Trny jsou nažloutlé s hnědým hrotem, drápovité, odstávající, ale charakterem blízké již zmiňované HU 315. Pravděpodobně se nejedná o F. concepcionensis. Tato rostlina se do našich sbírek dostala z bývalé NDR.
Concepción má průměrnou roční teplotu 23,5 °C a roční srážky 1350 mm, které spadnou hlavně v létě a na podzim, ale vyslovená doba sucha není. Půda, ve které F. concepcionensis roste je tmavošedá až žlutavá, jemnozrnná, hlinitá a lehce kyselá (pH=5,5-6), pro vodu nepropustná. Při dešti povrchově nabobtnává a je mazlavá, za sucha je úplně tvrdá. Půda obsahuje poměrně dosti oxidu hliníku a železa, málo draslíku, hořčíku a vápníku. Je zde poměrně vysoký obsah humusu, přes 5 % a vysoký obsah dusíku, 174 mg na 100 g půdy.
F. concepcionensis je velmi blízce příbuzná s formou F. grahliana (Haage jr.) Br. et R., která roste o 300 km severněji od centra výskytu F. grahliana u Paraguari. Z příbuzných frailejí rostoucích v Chacu je třeba zmínit F. piltzii n.n. z oblasti Cerro León a F. klingelerana n.n. z jižní Bolivie.
Přiřazení F. concepcionensis jako subsp. k F. schilinzkyana Braunem a Esteves Pereirou vychází z rozdílného pohledu na postavení F. grahliana. Tu totiž Braun a Esteves Pereira považují za synonymní s F. schilinzkyana.

 

Literatura
Braun P. J., Esteves Pereira E., Nieuwe Combinaties en Namen voor Cactussen uit Brazilie, Bolivia en Paraguay, Succulenta, 74: 130 - 135, 1995
Buining A. F. H., Frailea concepcionensis Buining et Moser spec. nov., Succulenta, 50 : 49 - 50, 1971
Esser G., Vegetationsgliederung und Kakteenvegetation von Paraguay, p. 44, 77 - 80, 1982
Hrabě V., Nové popisy Frailea friedrichii, Frailea ybatense a Frailea concepcionensis (pokračování), Kaktusy 71, 7: 89 - 90, 1971
Hunt D., Cactaceae Consensus Initiatives, 6 : 60 - 61, 205 - 206, 1998
Krainz H., Die Kakteen, 15.I.1972, CVIe
Metzing D., Cactaceae in Paraguay specie, ecolgia, e minaccia di estinzione, Piante Grasse, 13: 14,1993
Miklasiewskii S., Exakte Standortkennisse als Grundlage der Kakteenkultur, Kakt. und and. Sukk., 28: 178 - 181, 1977
Moser G., Kakteen, A. M. Friedrich und sein schönes Paraguay, p. 141 - 142, 1985
Prestlé K. H., Die Gattung Frailea Br. et R., p.190 - 191, 1997

 

Autoři
Text L. Berka, foto M. Veverka, rostlina je ze sbírky autora textu.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím devet a dve