Název
CORYPHANTHA PALMERI Br. et R.
 

Taxon
Coryphantha palmeri Britton et Rose, The Cactaceae, 4: 39, 1923
Coryphantha jaumavei Frič, Möllers Deutsche Gartenz., 41: 141, 1926
Druh byl pojmenován na počest jednoho z blízkých spolupracovníků autorů popisu dr.E.Palmera, který pro ně začátkem 20. století prováděl průzkumy, především v severní části Mexika.

 

Popis
Tělo
stonek jednotlivý, častěji odnožující, jednotlivá těla kulovitá až krátce oválná, 50-60 mm široká a vysoká; povrch těla rozdělen do pevných hustěbuspořádaných, spirálovitě seřazených bledě zelených bradavek; areoly oválné, v mládí hustě vlnaté. Okrajové trny v počtu 11-20, bělavé až žluté s tmavší špičkou, ve stáří šednoucí, tuhé, jehlovité, rozprostřené více méně pravidelně okolo areoly a přilehlé k tělu, 5-11 mm dlouhé. Středový trn 0-1, odstávající, robustnější než okrajové, háčkovitý, až 20 mm dlouhý, stejné barvy jako okrajové trny nebo tmavší.
Květ
bledě žlutý až sytě žlutý, 30-50 mm široký, nitky žluté, prašníky žlutooranžové, 10 bliznových laloků krémových.
Plod
vejčitý, hladký, světlezelený, šťavnatý, 10 mm dlouhý, 7 mm široký.
Semena
světle hnědá, ledvinovitá, hladká, 1,3 mm dlouhá, 0,9 mm široká.

 

Variety
Žádné variety ani formy nebyly popsány. C.palmeri je však taxonem, vyskytujícím se na velké ploše a jeho variabilita se projevuje v počtu a barvě okrajových trnů, přítomnosti, robustnosti a barvě středového trnu a velikosti a odstínu květu (rozptyl uvedených vlastností je zahrnut v kapitole Popis).
Jedna z forem bez středového trnu se sytěji zabarveným květem byla popsána jako Coryphantha delicata Bremmer (1979).

 

Výskyt
Jako typ byla stanovena rostlina, sbíraná dr.Palmerem na kamenitých hřebenech poblíž města Durango ve stejnojmenném mexickém státě. Zdá se však, že šlo o omyl, protože v této oblasti se C.palmeri, tak jak je po celou bodu její botanické existence chápána, nevyskytuje (blíže viz kapitola Poznámky).
Hlavním ohniskem výskytu je podle dněšních znalostí stát Tamaulipas, zejména oblast údolí Jaumave, odkud se C.palmeri rozšiřuje na jihovýchod od San Luis Potosí a na severozápad přes Nuevo Leon do jihovýchodní Cuahuily a nejvýchodnější části Zacatecasu.
Základním prostředím je Chihuahuašská poušť; C.palmeri roste většinou v křovinaté krajině mezi vápencovými kameny či štěrkem v místech, kde se nastřádalo něco humusovité půdy, nadmořská výška se pohybuje od 1500 do 1800 metrů.

 

Pěstování
Coryphantha palmeri patří ke skupině vápnomilnývh, obtížněji pěstovatelných koryfant, vždyť jejími společníky v přírodě jsou takové kaktusy jako Ariocarpus trigonun nebo Obregonia denergii, které jsou v kultuře velmi náročné. Očekávaná pěstitelská úskalí lze však eliminovat opatrným režimem a rostliny je doporučováno pěstovat pravokořenné. Stejně jako ostatní koryfanty je C.palmeri vděčným objektem pro výsev, čerstvá semena klíčí téměř stoprocentně a semenáčky se vyvíjí rychle; na dospělost a kvetení však je nutné čekat nejméně pět let. Pozor na strátu kořenů, koryfanty obnovují kořenový systém velmi pomalu!

 

Poznámky
Coryphantha palmery byla jako jeden z mála nových taxonů popsána Brittonem a Rosem bez jakéhokoliv vyobrazení, což se spolu s nejistým určením typu stalo základem k dalším nedorozuměním. Není tedy zcela jasné, zda rostliny, které jsou dnes všeobecně interpretovány jako C.palmeri, jsou skutečně tím, co popsali Britton a Rose.
Je dost možné, že na začátku tohoto procesu stál A.V.Frič, který po své mexické cestě dal do oběhu semena a rostliny pod jménem Coryphantha jaumavei, pocházející z údolí Jaumave, s poznámkou, že jde o C.palmeri Rose. Takové položky včetně fotografie kotyfanty s charakteristickým zahnutým středovým trnem se objevovaly ve dvacátých a třicátých letech našeho století téměř ve všech cenících evropských firem, obvykle s vysvětlením, že jde o C.palmeri (autentická Fričova rostlina je vyobrazena v Kaktusářských listech 1926 na snímku J.Perly).
Další zmatek vnesl do problému L.Bremmer s popisem C.delicata, který nerespektoval svým úským pohledem přirozenou variabilitu taxonu.
Tato nejasná situace vedla zřejmě A.D.Zimmermanna, který v roce 1985 zveřejnil v rámci své disertační práce schéma rodu Coryphantha, kde C.palmeri Br. et R. interpretuje ve svém pojetí jako C.gürkeana. Naše rostliny nazývá Coryphantha jaumavei Frič (Fričův popis z roku 1926 je validní!) a jako synonyma vede C.palmeri auct. non. Br. et R. sensu orig. Jako další synonymum uvádí Coryphantha delicata Bremmer, kterou považuje za morfotyp C.jaumavei.

 

Literatura
Bremmer L., Coryphantha delicata sp. nov. a new species from Tamaulipas, Mexiko, Cact. Succ. J. (US), 51: 76-77, 1979
Perla J., Coryphantha palmeri Br. et R., Kaktusářské listy, 2: 96-97, 1926
Říha J., Šubík R., Kaktusa státu Tamaulipas-Valle de Jaumave, Kaktusy 78; 14: 6-10, 1978
Woolcock S., Coryphantha species : Part 8, 9, Journ. Mammillaria Soci., 36: 51-52, 1996; 8-11, 1997

 

Autoři
Text: V.Šedivý. Trsovitou formu C.palmeri bez středního trnu na nalezišti poblíž obce Ojo Caliente v jihozápadní části mexického státu Nuevo Leon.
Foto: R.Staník.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím sedm a jedna