Název
ARIOCARPUS CONFUSUS Halda et Horáček
 

Taxon
Ariocarpus confusus Halda et Horáček, Cactaceae etc. Bratislava, 7: 4, 1997
Epiteton "confusus" znamená zmatený, pomýlený. Autoři toto jméno zvolili na paměť zmatených diskusí, které taxon doprovázely a zřejmě ještě doprovázet budou.

 

Popis
Tělo
stonek jednotlivý, ploše kulovitý, s mohutnou řepovitou dolní částí, někdy i více než 200 mm široký, šedozelenou pokožkou; povrch bradavek hladký i jemně či výrazně hrbolatě strukturovaný, bradavky častěji šikmo nahoru směřující,směrem nahoru prohnuté, špičaté na vrchní straně vypuklé, s trojúhelníkovitým nebo až kruhovitým průřezem. Areola umístěna na špici bradavky nebo i na svrchní straně před špicí, trochu vlnatá nebo holá, často i chybí.
Květ
vyrůstající z nejmladších axil, nálevkovitý, až 50 mm dlouhý a široký.
Plod
měkký, bělavý až narůžovělý, válcovitý, oplodí nepevné.
Semena
asi 1 mm velká, s černou, bradavičnatou testou.

 

Variety
Druh sám je velmi variabilní. Měl jsem možnost sledovat tři nepříliš vzdálené populace a překvapila mne rozdílnost tvaru bradavek na průřezu i zabarvení pokožky. Zatímco rostliny jsou svými bradavkami podobnější A.retusus, pak rostliny u Marmolejos svými bradavkami připomínají více A.trigonus. Podobnou proměnlivost lze ovšem sledovat na mnoha populacích rostlin z okruhu A.retusus. Pokud je pravda, že mezi červenými květy lze najít na lokalitě i květy žluté, ale i bílé či růžové, pak je tu další důkaz neuvěřitelné proměnlivosti. Skoro se nabízí otázka, zda by nebylo vhodné zkoumat možnost hybridizace A.trigonus a A.retusus?

 

Výskyt
Podle současných vědomostí se A.confusus vyskytuje v Mexiku v údolí Aramberi (PP 420), roste také směrem na Lampacitos, navštěvovaná je i lokalita poblíže Marmolejos. V r.1997 jsem navštívil i lokalitu poblíž La Escondida, kde na rostlinách převládají květy s barvou růžovou (PP 421). Je ovšem předpoklad, že areál je mnohem větší, zkoumány byly jen lokality poblíž cesty. A.confusus obývá mírně kamenité svahy s výjimkou severně orientovaných strání, roste v poměrně hustých populacích, především na vápencových substrátech. Nutno dodat, že studované lokality plně zapadají do areálu A.retusus, který obývá náhorní plošiny středního Mexika. Dá se ovšem říci, že i areál rozšíření A.trigonus může zasahovat do sledované oblasti, nebo se jí dotýkat. Např. oblast kolem San Antonio s velmi hustou populací A.trigonus (tzv. forma "elongatus") je od Aramberi vzdálená jen několik desítek kilometrů. Snad i proto je A.confusus často přiřazován do "kompelxu" A.trigonus. tato úvaha má jistou váhu také díky tomu, že se údajně mezi červeně kvetoucími rostlinami vyskytují i rostliny kvetoucí žlutě.

 

Pěstování
Pěstování se neliší od jiných druhů rodu, ovšem vypěstovat dospělé pravokořenné rostliny vyžaduje velkou trpělivost při zachování určitých pravidel. Jako semenáček roste dost rychle, ale po několika letech rostlina začíná budovat mohutný řepovitý kořen - a právě tato část rostliny je velmi citlivá - zejména na přemíru vlhka v nesprávnou dobu. Proto raději volíme minerální, velmi propustný substrát. Dobré úspěchy bylo možné pozorovat při pěstování v čisté antuce, kam se výživa dodávala uměle.
Protože pěstování pravokořenných rostlin je vždy spojeno s určitým rizikem, častěji se ve sbírkách setkáme s rostlinami roubovanými. Jako podložka pod Ariocarpus retusus i A.trigonus (a tedy i pro A.confusus) se osvědčil například populární Eriocactus jusbertii nebo Echinopsis cv. Setkal jsem se však už i s velkými rostlinami, které byly roubovány na Pereskiopsis cv., posléze pár cm pod bází rostliny seříznuty a zpravokořeněny. I tyto rostliny po řadu let zdárně vegetují, dobře kvetou i plodí.

 

Poznámky
Diskuse kolem tohoto taxonu jsou skutečně zmatené a názor střídá názor. Sám jsem některé lokality A.confusus navštívil i třikrát a celkem podrobně jsem jednotlivé populace studoval. Osobně zastávám názor, že se jedná o formu, možná varietu A.retusus, se sytěji červeně vybarveným květem. Víme, že u A.retusus se setkáváme s květy bílými, ale i s květy s více či méně intenzivním růžovým nádechem. Lokalit A.confusus je ovšem řada (někteří znalci z Německa jich evidují více než 10), já mohl studovat jen tři místa, kde tyto rostliny rostou. Květy rostlin od Aramberi raší ze středu, což je (stejně jako umístění areol) znak ukazující na příslušnost k A.retusus. Také tělo roste kulovitě, zatímco A.trigonus roste výrazně ploše. Pro příslušnost taxonu k A.retusus mluví i to, že roste na svazích (A.trigonus roste spíše na mírně zvlněných rovinách).

 

Literatura
Halda J.J., L.Horáček, Adresa rodu Ariocarpus, Cactaceae etc., 7: 3, 1997
Kunte L., Šnicer J., Šimerda B., Malá poznámka k červeně kvetoucím ariokarpusům z údolí Aramberi, Aztekia, 15: 47-50, 1992
Šedivý V., Ariocarpus trigonus Weber - pochybnosti a otazníky, Kaktusy, 32: 88, 1996
Šedivý V., Ariocarpus trigonus trochu jinak, Kaktusy 30: 89, 1994
Staník R., Dve zaujímavé formy Ariocarpus trigonus (Web.) K. Sch., Cactaceae etc., 6: 3, 1996
Vacek L., Červenokvětý Ariocarpus trigonus?, Kaktusy, 31: 59, 1995

 

Autoři
Text: Pavel Pavlíček.
Foto: v Mexiku na lokalitách poblíž Aramberi Milan Zachar.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím dve a osm