Název
NOTOCACTUS SUBMAMMULOSUS (Lem.) Backeb. subsp. MINOR (Kiesl.) Abraham
 

Taxon
Notocactus submammulosus (Lemaire) Backeberg subsp. minor (Kiesling) Abraham, Internoto, 16: 82-86, 1995
Parodia submammulosa (Lem.) Kiesl. subsp. minor Kiesl., Cact. Succ. J., 67: 14-22, 1995
Jméno "minor" dostal poddruh pro menší rozměry svého těla oproti Notocactus submammulosus.

 

Popis
Tělo
stonek jednotlivý, kulovitě stlačený, olivově zelený, až asi 40 mm široký a 25 mm dlouhý; temeno otrněné; žeber 13-16, oblá, s hrboly; areoly 2-3 na každém žebru, asi 10 mm vzdálené. Trny bělavé na bázi červené; okrajových trnů asi 6, paprskovitě rozloženy, 5 mm dlouhé; středové trny 0-2, jeden vzpřímený nahoru, druhý dolů, dolní vždy delší, oba zploštělé, tuhé, 10-15 mm dlouhé.
Květy
na okraji temene, zvonkovité, asi 30 mm dlouhé; okvětní lístky málo početné, tmavě žluté (vzácně červené).
Plod
asi 8 mm široký, suchý, pokryt bílými vlasy a červenými štětinami délky 10 mm.
Semena
kulovitá, 1-1,2 mm široká, tmavě hnědá, pokryta kulovitými a vrásčitými buňkami osemení.

 

Variety
N.submammulosus spolu s var. pampeanus jsou ve sbírkách hojně zastoupenými rostlinami. To ale neplatí o subsp. minor. Žlutě kvetoucí rostliny byly již známé delší čas před popisem, např.
N.submammulosus n.n. L 502 ze sedmdesátých let, přesto nejsou ve sbírkách časté. Červeně kvetoucí rostliny po svém objevení v roce 1989 se ve sbírkách zatím vyskytují jen vzácně.

 

Výskyt
Zatímco areál N.submammulosus je velice rozsáhlý a zahrnuje značnou část Argentiny, areál N.submammulosus subsp. minor je omezen pouze na oblast Sierra Ancasti, rovněž v Argentině. Naleziště typu je západně od Ancasti, dept. Ancasti, Catamarca. Červeně kvetoucí rostliny byly sbírány na třech nalezištích -
STO 270
STO 372
STO 472.

 

Pěstování
N.submammulosus subsp. minor s červenými květy nemá vyvinuty prašníky, a proto není možné vzájemné sprašování těchto rostlin. Protože na nalezišti rostou spolu žlutě kvetoucími rostlinami, předpokládá se, že k opylení dochází pomocí jejich pylu. Také v kultuře se tímto způsobem získávají semena. Při výsevech je třeba dávat pozor a nespěchat na klíčení, protože semena často vyklíčí až po několika měsících.
Pěstování rostlin není problematické, malé semenáčky i dospělé rostliny rostou dobře a nepotřebují přitom žádnou zvláštní p-či pěstitele.
Na obrázku je importní rostlina ze sbírky F.Strigla (Kufstein, Rakousko), ve které ji fotografoval autor textu S.Stuchlík.

 

Poznámky
Zatímco žlutě kvetoucí rostliny N.submammulosus subsp. minor jsou známé již více let, červeně kvetoucí byly poprvé objeveny H.Amerhauserem v roce 1989. Rostliny byly sbírány jako N.submammulosus, patřící k doprovodné kaktusové flóře gymnokalycií, ale teprve v Evropě se ukázalo, že některé z nich kvetou červeně.
První naleziště s červeně kvetoucími rostlinami STO 270 bylo zničeno požárem, ale byla objevena další dvě naleziště, takže rostliny zůstaly i v přírodě zachovány.
Podle popisu je rozdíl mezi žlutě a červeně kvetoucími rostlinami subsp. minor jen v barvě okvětních lístků. Bližší pozorování rostlin ale ukázala, že rozdílů je celá řada jak v otrnění, tak v době otevírání květů nebo i v plodech a semenech. Je otázkou, zda vůbec mají být obě rostliny považovány za totožné.
Byla také vyslovena domněnka, že v případě červeně kvetoucích rostlin se jedná o přírodní mutaci.

 

Literatura
Amerhauser H., Notocactus submammulosus s červenými květy, Minimus, 23: 21-23, 1992
Havlíček R., Neues vom rotblühebenden Notocactus submammulosus ssp. minor (R.Kiesling)
W.R.Abraham, Internoto, 17: 61-64, 1996
Stuchlík S., Poznámky k červeně kvetoucímu Notocactus submammulosus, Minimus, 23: 23-24, 1992
Stuchlík S., Červeně kvetoucí Notocactus submammulosus, Kaktusy, 30: 39, 1994

 

Autoři
Na obrázku je importní rostlina ze sbírky F.Strigla (Kufstein, Rakousko), ve které ji fotografoval autor textu S.Stuchlík.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím osm a sest