Název
GYMNOCALYCIUM CASTELLANOSII Backeb.
 

Taxon
Gymnocalycium castellanosii Backeberg in Backeberg et Knuth, Kaktus - ABC, p. 287, 416, 1935
Rostlina byla pojmenována na počest Dr. Alberto Castellanose (1896-1968), argentinského botanika, pracovníka přírodovědného muzea v Buenos Aires.

 

Popis
Tělo
jednotlivě rostoucí, kulovitá, až 150 mm vysoká a 160 mm široká rostlina; epidermis matně sametově modrozelená; temeno plstnaté; žebra nízká, k bázi se výrazně rozšiřující, až 40 mm široká, s ostrou hrbolovitou hranou, počet 10-12. Areoly 20 mm od sebe vzdálené, hustě bíle plstnaté. Okrajových trnů 5-7, často i jeden středový, všechny bílé, tmavě zašpičatělé, až 25 mm dlouhé, rovné,odstávající.
Květy
asi 45 mm dlouhé, s velmi krátkou květní trubkou, působící nápadně přisedlým dojmem, bělavé, s růžovým nádechem, zvonkovité až nálevkovité.
Plod
téměř kulovitý, zelený, slabě ojíněný.
Semena
výrazně lesklá, jakoby glazurovaná, temně hnědá; hilum je při pohledu nevýrazné.

 

Variety
Variety ani formy popsány nebyly, druh je však značně variabilní v délce a hustotě otrnění.

 

Výskyt
Backeberg v původní diagnóze uvádí výskyt velmi neurčitě - naleziště Argentina. Teprve manželé Piltzovi, více než po 50 letech od objevení druhu, nalezli rostliny znovu v přírodě, a to v Sierra de Malanzan v provincii La Rioja.

 

Pěstování
Až na skutečnost, že G.castellanosii roste velmi pomalu, nečiní v kultuře problémy.

 

Poznámky
Autor popisu sám rostliny neobjevil, ale koupil je společně s dalšími druhy gymnokalycií od Stümera. Přesné naleziště proto nebylo po dlouhá léta známé a pod označením G.castellanosii byly importovány rozličné druhy gymnokalycií, nikoliv však pravé G.castellanosii. Nejčastěji se jednalo o záměnu s G.kurtzianum a dále i o záměnu s blíže neurčeným druhem, připomínajícím G.nidulans, avšak robustnějším a řidčeji otrněním. Takováto nepravá G.castellanosii ve sbírkách dokonce i přetrvávají. Je proto nezbytné upozornit na jejich příslušnost ke zcela jinému, doposud platně nepopsanému a nepojmenovanému druhu, a vyvarovat se sprašování (nežádoucí hybridizace) s pravým G.castellanosii. Z tohoto důvodu je také nutno znovu připomenout hlavní determinační znaky G.castellanosii: plochá, široká žebra, výrazně plstnaté areoly, přisedlé květy a lesklá semena.
Rostliny vypěstované z Fechserových semen, pod označením Amblayo Salta se celkovým habitem i generativními orgány (včetně lesklé testy semene) téměř shodují s původními (pravými) G.castellanosii.

 

Literatura
Schütz B., Kaktusy 78, 14 : 98-101, 1978
Schütz B., Monografie rodu Gymnocalycium, p. 46, 1986

 

Autoři
Text: Rudolf Slaba.
Rostlina byla fotografována autorem textu ve vlastní sbírce.


návrat na seznam rodů

Diskuze:

Vaše jméno:
Text:

Ochrana proti spamu: sečtěte prosím pet a osm